PurhusNet > Debatter > Højspænding

 

Højspændingsledning gennem Purhus kommune
 

31. juli 2004:

Indslag i TV-2 Østjylland
Ifølge ejendomsmægler Holger Bjerre falder gårdejer Jørgen Lykkemark's ejendom med 15-20% svarende til 3-4 mio. kr. som følge af de af Eltra opsatte højspændingsmaster. Eltra har tilbudt en erstatning på 240.000 kr - der skal nu køres en voldgiftsag. Se indslaget på TV2 Østjylland.

 

 


13. januar 2003:

Markering af ny elledningTrods ihærdig modstand fra en lang række lodsejere er Eltra nu ved at være klar til etablering af 400 kV højspændingsforbindelse mellem Ålbor og Århus (se nedenfor).

Billedet til venstre viser den nuværende højspændingsledning ved Asfergvej, hvor der med flag er markeret den kommende linieføring

Linieføring i Purhus - klik på kort for Hornbæk-Katbjerg kort hos Eltra

 

 

 

 

 

 


Miljø- og Energiministeren gav i marts 2001 Eltra tilladelse til at bygge 400 kV-højspændingsforbindelsen mellem Aalborg og Århus. Denne forbindelse vil på sin vej fra Hornbæk til Katbjerg skære midt igennem Purhus kommune. Forbindelsen påtænkes udført som luftledning, og i den forbindelse er ejendomme beliggende indtil 80 meter fra påtænkt ledningsføring blevet orienteret.

Men hvor skal ledningen helt præcis være? På Eltra's hjemmeside læses følgende: Udfra linieføringen, som er vist på kortet, arbejder Eltra med en planlægningszone på 200 m i detailprojekteringsfasen. Dvs. at den endelige rute for luftledningen/kablerne skal findes inden for et bælte på 200 m.

Løbet er kørt - eller er det?
Læs referatet fra Østjyske Højspændingsgruppe, hvorefter de første indledende skrift til en retssag sættes i værk. Læs også webmasterens referat fra lodsejermødet d. 12-11-2001 i Asferg Forsamlingshus. 20-11: Anders Bach Andersen formand for miljø og teknik - han har talt stærkt for at kabellægge - se debatindlæg.

Eltra's tidsplan for strækningen Hornbæk- KatbjergBeslutning & indsigelser
Eltra fik i marts 2001 de nødvendige tilladelser fra Miljø- og energiministeren til etablering af højspændingsledningen - hovedsagelig som luftledning. Forud havde Århus Amt udarbejdet et regionsplantillæg, der blev vedtaget, til trods for en en række indsigelser - bl.a disse fra Purhus:

 • Purhus Kommune (B2)
  Mener at større elledninger bør etableres som jordkabler.
 • Knud Nielsen (D6)
  Protesterer imod, at ledningen skal passere hen over hans ejendom i Kåtrup og foreslår kabellægning.
 • Helle og Ove Mikkelsen (D8)
  Ønsker ikke ledningen så tæt på deres hus i Kåtrup og foreslår kabellægning.
 • Gerda og Aage M. Pedersen (D29)
  Protesterer imod, at ledningen kommer for tæt på deres ejendom på Balgårdsvej ved Asferg. Foreslår kabellægning.

Afgørende faktorer omkring beslutningen var, at en luftledning kostede ca. 1.2 mia mod 3 mia; at gennem Århus Amt ligger der ifølge VVM-redegørelsens opgørelse 87 ejendomme inden for en afstand af 200 m fra tracéet og at der ikke mentes at være dokumenteret nogen sundhedsrisiko.

Ifølge nyeste materiale fra Eltra (Dec. 2000 - se side 30) koster det i landområder 11-13 mio. kr/km luftledning, og en jordledning vil være fra 5-15 gange dyrere. D.v.s. at jordlægning af de ca. 5 km igennem Purhus kommune ville i gunstigste fald betyde en merpris på 200-250 mio. kr. - ifølge Eltra's tal. Dog - samme Elta har i materiale til Nordjylland Amt angivet forskellen til 28.8 mio/km (knap 150 mio. gennem Purhus), og Højspændingsgruppene i Arden og Nørager mener, at dette tal kan reduceres til 22 mio (merpris på 110 mio. kr) - læs deres kritik af Eltra's materialeForvirret? - så se her: "Og prisen vil i øjeblikket være på cirka 15,6 mio. kr. pr. km. for at lægge 400 kV kabler. Derimod koster luftledninger cirka tre mio. kroner per km. I øvrigt svinger priserne meget på dette lille marked, fordi prisen er afhængig af, hvad der sker af lignende projekter på globalt plan, forklarer civilingeniør Søren Damsgaard Mikkelsen fra Eltra. Dermed vil det koste mere end fem gange så meget at få kabellagt hele strækningen."  (Hentet fra Landsbladet 10/8/2001)

Debatindlæg

ELTRA materiale

Uvildig materiale

Har du forslag til relevant materiale til denne side er du
velkommen til at kontakte webmaster

 

 

Siden er sidst ændret 01 August, 2004