PurhusNet > Debatter > Højspænding > Pressemeddelelse

 

Pressemeddelse
18. oktober 2001
Østjysk Højspændingsgruppe
 

Om embedslægen Jens Peter Brangstrup Hansens manglende viden om højspænding og børneleukæmi

Når folk er bekymrede, skal de tages alvorligt. Dette hører med til emnet magnetfelter og højspænding. Men det glemte embedslægen vist at få med!


Med sine udtalelser i TV-Østjylland (4-10-01) træder den århusianske embedslæge, Jens Peter Brangstrup Hansen, uden for sit embede. Hvis Jens Peter Brangstrup Hansen har lyst til at bo i magnetfelter, der dokumenteret forhøjer risikoen for leukæmi hos børn, vil der snart være adskillige huse til salg mellem Trige og Manager Fjord. Men det er hans helt personlige problem at udsætte sig selv og sin familie for denne risiko og bestemt ikke noget, han i embeds medfør bør opfordre andre til.

Fakta er, at de magnetfelter, der dannes omkring højspændingsforbindelser - de såkaldte lavfrekvente magnetfelter - i mange år har været genstand for mange både danske og internationale undersøgelser. De fleste større af disse undersøgelser (f.eks. en amerikansk fra 1999) konkluderer, at der er en forøget statistisk risiko for leukæmi (kræft i blodet) hos børn, der udsættes for magnetfelter fra højspænding. Man kan ikke give en biologisk videnskabelig forklaring på denne sammenhæng, man kan kun konstatere at den er der. En større engelsk undersøgelse mente at have fundet en sammenhæng mellem magnetfelternes ionisering af luftpartikler og deraf følgende forøget leukæmi.

Men netop fordi alle betydelige undersøgelser peger på sammenhængen mellem højspænding, magnetfelter og børneleukæmi har World Health Organization (WHO) sammenholdt alle de foreløbige resultater og konstateret at den nævnte sammenhæng bør tages alvorligt og at højspænding skal sættes på WHO's såkaldte observationsliste mens man afventer resultater fra flere undersøgelser.

Styrken fra magnetfelter måles i microTesla (microT) og højspændingsledninger hører under ekstremt lavfrekvente felter. Ved 0,4 microT kan man konstatere den forøgede risiko for børneleukæmi og med den mastetype som Eltra vil stille op mellem Aarhus og Mariager Fjord (Donaumasten) ligger 0,4 microT grænsen omkring 70 meter fra master og ledninger - altså 20 meter længere ude end de 50 meter som er grænsen for systemansvarlige Eltra's tilbud om at købe folk ud af deres problemer! Allerede i 1993 udstedte den danske sundhedsstyrelse et forsigtighedsprincip, der med udgangspunkt i såvel resultater fra undersøgelser som befolkningens bekymring for at deres barn skulle få leukæmi anbefalede at "det bør tilstræbes at undgå linieføringer af højspændingsledninger tæt på bebyggelse".

Alt dette burde embedslægen i Aarhus være bekendt med. Hans skråsikkerhed m.h.t. "sikkerheden" omkring magnetfelter er ikke rimelig. Hans forespørgsel hos Sundhedsstyrelsen resulterede naturligvis ikke i epokegørende nyheder på området, så havde vi alle nok alle hørt om dem! Det nye og det som embedslægen burde have formidlet via TV-Østjylland er at man nu internationalt i WHO tager de mange års bekymring alvorligt og sætter højspænding på observationslisten. Embedslægen kunne jo have brugt sin faglige viden og sammenlignet med bekymringen for BSE ag Kreutzfeldt-Jacobs syge. Man antager at der er en sammenhæng og bruger flere hundrede millioner på at bekæmpe frygten for denne antagelse!

For når folk er bekymrede, skal de tages alvorligt, hvis der er en rimelig grund til bekymringen. Det gælder i høj  grad dem, der netop nu sidder i saksen og ikke ved om de overhovedet kan sælge deres hjem. Erfaringerne viser nemlig, at ejendomme der ligger omkring 70-80 meter fra højspændingsledninger - og altså inden for 0,4 micraT grænsen - kan give 10.000 kr. i erstatning og højst kan sælges til en pris omkring halvdelen af salgsværdien. Så selv om embedslægen vurderer risikoen som statistisk lille, så kan disse mennesker ikke gøre som alle der f eks. bekymrer sig om hjerneskader ved mobiltelefoni og smide mobiltelefonen væk. Deres tab kan være helt ødelæggende for deres fremtid.

Dette hører med til emnet magnetfelter og højspænding. Men det glemte embedslægen vist at få med!

       På vegne af Østjysk Højspændingsgruppe

       Jørgen Lykkemark , Hvidsten

chart.dk 

Siden er sidst ændret 20 October, 2001