PurhusNet > Debatter > Højspænding > Tashed er guld

 

Tavshed er guld.. men for hvem?      Debatindlæg Amtsavisen 27/9 2001

Af Inge Kristensen
Den Østjyske Højspændingsgruppe,
Kåtrupvej 25, Asferg

HØJSPÆNDING: Bekymringer kan man altid få nok af. I øjeblikket er den største frygt placeringen af de nye højspændingsmaster, som Eltra vil rejse på strækningen Århus til Aalborg. Vi borgere, som bor lige under eller meget tæt på linieforingen, ønsker at gøre opmærksom på vores bekymring. På den baggrund sendte Den østjyske Højspændingsgruppe en række spørgsmål ud til samtlige amts-  og kommunalpolitikere i Århus Amt. På denne måde ville vi borgere sikre os, at politikerne virkelig var klar over, hvad der var besluttet. Der blev sendt spørgsmål ud til 105 personer, For retfærdighedens skyld vil vi gerne takke for de to svar, som vi har modtaget.
  Hvor er de resterede blevet at? Gruppen havde ikke forventet at høre fra alle, men pga. den højlydte modstand mod masterne, undrer det os at politikerne ikke har vist større interesse for sagen.
  Politikerne er valgt til at varetage borgernes interesse. Derfor er det en stor skuffelse, at Den østjyske Højspændingsgruppe ikke har modtaget flere tilkendegivelser.
  Vi har stadig tillid til at beslutningerne omkring linjeføringen blev foretaget på et godt beslutningsgrundlag. Da det senere viste sig, at der var forskellige opfattelser af sagen, føler vi, at der er endnu større grund til at lokalpolitikerne følger sagen nøje.
  Derfor kære politikere, vågn op. Denne sag bør tages op til revurdering, hurtigst muligt. Som almen borger har vi ingenting at skulle have sagt, derfor er det jeres pligt at hjælpe os.
  Følg dog amtsborgmester Johannes Flensted-Jensens eksempel. Han er i øjeblikket, på gruppens vegne, ved at undersøge muligheden for yderligere kabellægning af 150 kV-ledninger. Kabellægningen vil blive kombineret med lavere master, som kun kan bære et 400 kV-system.
  Skal amtsborgmesteren virkelig være den eneste person i hele Århus Amt der vil høre og gøre noget for vores sag?


Hvad med os mennesker?          Debatindlæg Amtsavisen 10/10 2001

Af Anders Bach Andersen
Nørbæk, formand for teknisk udvalg i Purhus
V-kandidat til Amtsråd valget

HØJSPÆNDING: I et indlæg i JP-Arhus den 1. oktober (stort set samme indlæg som ovenstående /red.) appellerede fr. Inge Kristensen, Kåtrup til politikerne om at  "vågne op". Vi er vågne, det er Aarhus Amt, der sover. Jeg vil gøre opmærksom på, at vi i Purhus byråd ikke bare er vågne, men endda årvågne, i den forstand, at vi i mange år har ønsket en kabellægning af disse 400kV ledninger der er planlagt gennem kommunen. Vi har i tre omgange meddelt Arhus Amt: "I henhold til kommune planen er det byrådets indstilling, at større elkabler fremover etableres som jordkabler." Man påstår at det er for dyrt at kabel-lægge, men kan godt afse millionbeløb til kabellægning under Mariager fjord og Gudenåen. Begrundelse: - For at tilgodese naturen!
  Hvad med os mennesker? Skal vi leve med større risiko for kræft end fiskehejrer og vandrotter. WHO har netop foretaget en international undersøgelse, der sætter højspænding på EU's liste over "stoffer", der muligvis er kræftfremkaldende. Undersøgelser viser at børn, der bor tæt på et højspændingsanlæg har en forøget risiko for at få leukæmi.
  Vil man kabellægge for at skåne naturen, må det være helt uomtvisteligt, at man også skal kabellægge for at skåne mennesker!
  I Nordjyllands Amt er politikerne ved at vågne op. Se at få gnedet søvnen ud af øjnene på Amtsgården i Arhus.


Højspænding i Århus Amt          Debatindlæg Amtsavisen 15/11 2001

Af Anders Bach Andersen
Nørbæk, formand for teknisk udvalg i Purhus
V-kandidat til Amtsråd valget

HØJSPÆNDING: Det er ledningen, vi ønsker i jorden, Bo Fibiger.
  I referatet fra sidste møde i miljø- og trafikudvalget, hvor B.F. er formand, kan man læse at: "Amtsrådet ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen!"
  Det er dybt skuffende!
Et er, at man ikke tager hensyn til Purhus Byråds indsigelser, hvor vi ønsker større el-kabler etableret som jordkabler.
  Værre er det, at man overhovedet ikke omtaler den af WHO påpegede øgede kræft-risiko, der er i nærheden af luftbårne højspændingsledninger.
  Endelig er der økonomien i projektet. Her mener jeg, der mangler nogle væsentlige tal:

  1. Hvad koster det at skåne naturen ved kabellægning under Gudenåen og Mariager Fjord?
  2. Hvad koster det at skåne mennesker ved kabellægning resten af vejen?

De tal mener jeg offentligheden bør kende.
  Ifølge ELTRA (el-selskabet) har der været et markant fald i prisen på kabellægning, siden beregningerne på dette anlæg blev foretaget.
  Lad os få de tal på bordet. Det er ikke nok "at stikke fingeren i jorden", når det nu er ledningen, vi ønsker derned, hr. Bo Fibiger.

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 28 November, 2001