PurhusNet > Debatter > Højspænding > Møde i Asferg 12. nov 2001 > Referat

 

Den Østjyske Højspændingsgruppe


Kåtrup d. 18.november 2001

Referat fra borgermødet den 12/11-2001

På lodsejermodet d. 12 november blev flg. fremlagt, debatteret og besluttet.

Den Østjyske Højspændingsgruppe har som bekendt udarbejdet et forhandlingsoplæg. Oplægget er blevet præsenteret for højspændingsgruppen Arden/Nøragers medlemmer. Et forhandlingsudvalg er i øjeblikket ved at vurdere om de synes erstatningerne er høje nok.

I TV2 Østjylland er der bragt flere indslag, hvor sagen er blevet belyst fra flere forskellige sider.

Der er indsendt et læserbrev om Eltras metoder til 3 forskellige aviser. Indlægget er endnu ikke blevet bragt.

Ole Kirk fra Landboret havde fået til opgave at undersøge, om der var lovhjemmel for at ekspropriere. Efter en længere forklaring blev det klart for de tilstedeværende, at der efter hr. Kirks opfattelse var blevet tilføjet nogle paragraffer i grundloven, som skulle lovliggøre en ekspropriation.

Den Østjyske Højspændingsgruppe godtager ikke denne forklaring. Grundloven skriver højt og tydeligt, at der ikke kan eksproprieres jord, medmindre der er et behov eller det er til folks velvære. Det er grundlovsstridigt at ekspropriere til eksport og transmission.

Anders Bach fra teknisk udvalg i Purhus Kommune kunne fortælle, at man her ikke ønsker denne masteføring og har derfor indsendt en indsigelse til Århus Amt. Kommunen ønsker, at alle større elledninger kabellægges.

Høj spændingsgruppen forhørte sig til folks holdning angående det videre forløb i sagen. Resultatet blev således:

Ud af de ca. 50 fremmødte ønskede:

8 at indgå en frivillig aftale med Eltra

23 ønskede at føre retssag

De resterende ville lade sig ekspropriere

Bjarne Bertelsen talte efter mødet med flere af lodsejerne og fik det indtryk, at mange tror, at det afgivne tilbud fra Eltra bortfalder ved en ekspropriation.

Lad os slå fast én gang for alle:

Tilbud forringes ikke ved ekspropriation !!!!!!

Ekspropriation betyder, at man tvinges til at afstå jord mod erstatning

Ved en ekspropriation tager kommissarius udgangspunkt i det allerede tilbudte beløb, og vurderer ud fra dette, om der bør ske en forhøjelse.

Endelig må vi ikke glemme, at vi havde inviteret Sigrid Bluhme fra Djursland. Hun redegjorde for, hvordan det lykkedes hende at undgå masterne og i stedet få kablerne gravet i jorden Hun satte sig godt og grundigt ind i grundloven og fik aktindsigt. Hun kunne på denne måde påvise, at der var sket adskillige procedurefejl. Hun vandt sagen.

Gruppen er herefter indstillet på at følge Sigrid Bluhmes fremgangsmåde Så det er nu, at vi lodsejere for alvor skal vise vores styrke og stå sammen ! Kan det virkelig passe, at vi skal give op nu efter så mange måneders kamp ? Når Sigrid Bluhme kunne vinde sagen, så kan vi også. Det kræver dog, at gruppen tår fuld opbakning fra lodsejerne. Ellers får vi de forbandede master.

Vil du være med til at vinde denne kamp så udfyld vedlagte skema og returnere det til:

  Inge Kristensen, Kåtrupvej 25, 8990 Fårup
  Senest mandag den 26. November 2001

I denne uge tager vi kontakt til en advokat. Derfor er vi nødt til at opkræve et beløb til dækning af udgifterne.

Vi antager at et beløb på 5000 kr. pr. lodsejer kan dække udgifterne, jo flere vi er jo mindre beløb. Vi modtager også gerne beløb fra sponsorer.

Retshjælp: Den enkelte lodsejer bør undersøge om han /hun kan tå retshjælp gennem sit forsikringsselskab.

Vi skal bruge nogle eksempler til en kommende retssag, hvor ledningerne bliver placeret meget tæt på stuehus eller driftbygninger. Derfor, sæt kryds i skemaet hvis du mener, at netop din situation kan bruges som prøvesag.

Når samtlige tilkendegivelser er returneret, indkaldes de implicerede til et nyt møde

Vi vil selvfølgelig søge om at få myndighederne til at dække vores udgifter. Det er jo deres skyld, at vi er havnet i denne situation. Lykkes det, vil disse penge naturligvis blive fordelt mellem de lodsejere, som vil føre retssag.

      Med venlig hilsen

      Inge Kristensen

      På vegne af Den Østjyske Højspændingsgruppe


Tilmeldingsskema - Retssag

Til alle lodsejere berørt af 400 /150 kilovolt højspændingsledning

Sæt venligst kryds:

1) Jeg ønsker at indgå frivillig aftale med ELTRA:

   JA:__    NEJ:__

2) Jeg ønsker at lade sagen ekspropriere og lade sagen afprøve ved en domstol og dermed deltage i de fælles udgifter:

   JA:__    NEJ:__

3) Jeg ønsker kun at lade sagen gå til ekspropriation:

   JA:__    NEJ:__

4) Min sag kan bruges som prøvesag ( skriv gerne en kommentar under eventuelt)

   JA:__    NEJ:__

 

EVENTUELT:

_______________________________________________________________________

 

Navn.:________________________________________

Adresse:______________________________________

 

 

Ovennævnte afkrydsningsskema udfyldes med eventuelle bemærkninger og returneres i den vedlagte svarkuvert til Inge Kristensen senest den 26. November 2001


Den Østjyske Højspændingsgruppe

chart.dk 

Siden er sidst ændret 25 November, 2001