PurhusNet > Debatter > Højspænding > Hornbæk-Katbjerg

 

Sådan skal delstrækningen Hornbæk-Katbjerg forløbe
På den 20 kilometer lange del-strækning mellem kabelovergangsstation Katbjerg syd for Mariager Fjord og station Hornbæk vest for Randers fjernes den eksisterende 150 kV-masterække. 150 kV-svstemet hænges over på rækken af nye Donau-kombimaster sammen med det nye 400 kV system.

Det eksisterende 150 kV-tracé ligger så lavt i terrænet, at det undgår markante bakketoppe. Den nye forbindelse bliver derfor placeret i det gamle ledningstracé med mindre justeringer på dele af strækningen.

Ved Østerkær Å flyttes den nye ledning eksempelvis mod øst for at øge afstanden til boliger og gravhøje. Den naturbeskyttede ådal passeres dermed gennem en sidedal, hvorved masterne holdes nede i terrænet og bliver mindre iøjnefaldende.

Tracéet flyttes til udkanten af et område ved Kåtbæk, som formentligt skal naturgenoprettes til våde enge. Ved Kondrup rykkes den nye ledning mod øst for at opnå større afstand til landsbyen og en gruppe vindmøller.

    Strækningen Hornbæk-Katbjerg kommer til at bestå af 150 kV-systemet fra den sanerede luftledning samt ét nyt 400 kV-system, begge hver med tre sæt faset råde. Systemerne hænqes på hver sin side af en Donau-kombimast, som afløser den eksisterende 150 kV-mast.
    Nye og gamle master

Ovenstående er uddrag af Eltra pjece, der kan hentes on-line (tager lang tid)

chart.dk 

Siden er sidst ændret 08/10/01