PurhusNet > Debatter > Højspænding > Nye "naboer"

 

Kender du dine nye "naboer"?   Debatindlæg i Purhus-Tjele Ugeavis d. 8. august 2001

Bor du på strækningen mellem Trige nord for Århus og Vensysselværket ved Aalborg, er du måske én af dem, som snart får nye "naboer"!

Linieføring i Purhus - klik på kort for Hornbæk-Katbjerg kort hos EltraTransmissionsselskabet Eltra planlægger i 2002 at anlægge en 117 km lang højspændingsledning fra Århus til Aalborg, og i det lokale område vil det komme til at berøre beboere i området mellem Strandholt syd for Mariager fjord til Hornbæk vest for Randers. De nuværende master på ca. 25 meter vil blive udskiftet med nye master, der er 70 % højere og som vil skæmme landskabet betydeligt. På kortet kan man se, hvor den nye linieføring er placeret.

Berørte lodsejere indenfor en radius af 80 meter til beboelse (her måles der fra luftledningsanlæggets midte), har fået besked om det nye tiltag. Andre, som ligger ud over den grænse, har endnu intet hørt. Derfor kan det nok komme som en overraskelse for mange.

En gruppe fra lokalområdet, som kalder sig "Den østjyske Højspændingsgruppe" er gået aktivt ind i projektet, ikke blot for at forbedre lokalbefolkningens vilkår, men også vilkårene for næste generation.

 • WHO har netop offentliggjort en rapport, hvor det fastslås, at børns risiko for at få leukæmi fordobles, når de udsættes for daglig påvirkning fra højspændingsledninger. Endnu kan der ikke påvises nogen kræftrisiko for voksne.
   
 • Dernæst er der støjgener fra disse ledninger. De nuværende master har givet støj især ved rimfrost, hvor det "synger" fra ledningerne. Dette bliver bestemt ikke bedre med de nye og meget kraftigere master.
   
 • Og hvad med landmændenes store maskiner, som skal til at undvige fundamenter, hvor soklen for de mindste master er op til 25 kvadratmeter.

Gruppen undersøger på nuværende tidspunkt, hvorfor disse højspændingsledninger ikke bliver kabellagte og dermed gravet ned i jorden. Strålingsfaren vil ikke forsvinde ved kabellægningen, men magnetfeltet for de "farlige" stråler bliver mindsket. Desuden vil kabellægningen blive en gevinst for naturen, der således ikke vil blive skæmmet af diverse stålkonstruktioner.

Hvis du er i tvivl, om du bliver berørt af den nye højspændingsledning, så tøv ikke med at kontakte Eltra for at få klar besked inden du byder dine nye "naboer" velkommen.

    Den østjyske Højspændingsgruppe

       Bjarne M. Bertelsen, Skjellerup
       Jørgen Lykkemark, Asferg
       Glen Nicolajsen, Balgårde
       Inge Kristensen, Kåtrup

chart.dk 

Siden er sidst ændret 08/10/01