PurhusNet > Debatter > Højspænding > Møde i Asferg 12. nov 2001

 

Læs også referat fra Østjyske Højspændingsgruppe

Webmasterens referat fra møde i Østjyske Højspændingsgruppe d. 12-11-2001 i Asferg

Kristian Dohn redegør for den kedelige situationLøbet er kørt !
Det må nok være den realistiske konklusion på de oplysninger, der blev fremlagt på mødet i Østjyske Højspændingsgruppe. Ca. 50 fremmødte lodsejere måtte konstatere, at landskonsulent Ole Kirk fra Landbrugets Rådgivningscenter fremlagde et juridisk responsum, der ikke anså det for usandsynligt, at man via en retssag kunne undgå ekspropriation.

Grundlovens  § 73 blev luftet adskillige gange. Formuleringen lyder: "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. "

Kræver almenvellet, at der anlægges en 400 kV el-ledning. Ja - det forhold er der taget stilling til, idet miljøminister Svend Auken har godkendt projektet inkl. diverse tilladelser ifølge planlove og VVM redegørelser.

Sigrid Bluhme lufter GrundlovenSå var det en ringe trøst, at årets "landsbytosse" Sigrid Bluhme kunne berette om sin succesfulde kamp mod master på Djursland, og at Anders Bach Andersen, pt. formand for teknisk udvalg i Purhus kommune og nu opstillet til amtsrådsvalget, gav sin fulde opbakning til, at kablerne skal i jorden. Han mente også at byrådet havde gjort hvad de kunne, eftersom de såvel i 1995 som i 2000 havde anbefalet amtet, at kablerne skulle i jorden.

Det ligger helt klart, at Eltra ikke ønsker at forhandle om noget som helst. De har fået deres tilladelse og ønsker desuden ikke at forhandle med grupper - kun med organisationer, hvilken fik en repræsentant for Nørager-gruppen til at foreslå en landsdækkende forening for højspændingsramte.

Politisk er der ej heller noget at komme efter. Selv ikke en ny miljøminister vil næppe omgøre forgængerens beslutning, og Århus Amtsråd ønsker ikke at foretage sig videre i sagen - se referat fra 25. oktober.23 stemte for en retsag

Til trods for de dystre udsigter viste en uforpligtende tilkendegivelse, at 23 af de fremmødte var parat til at bakke op om en retssag, mens 8 markerede et ønske om frivillig forlig. En retssag vil i givet fald gå på, om almenvellet kræver brug af master - eller om jordkabler ikke bedre opfylder hensynet til almenvellet.

Det videre forløb er nu, at berørte lodsejere snarest skriftlig skal bekræfte deres opbakning  til en prøvesag ved domstolene.

chart.dk 

Siden er sidst ændret 25 November, 2001