PurhusNet > Om PurhusNet > Dagbogen > Logbog 2001

 

Denne side indeholder  hvad der har stået i "popup" vinduet for PurhusNet i år 2001 . Siden her er ikke absolut opdateret, da popup boksen's tekst i første omgang lægges på denne side, hvorefter det "klumpvis" flyttes til denne side. Principielt er der ingen links fra denne side, da der måske henvises til materiale, som ikke længere eksisterer. Brug i stedet søgefunktionen, hvis du mangler noget bestemt.

30/12 Melding om tekniske problemer.

16/12 Et kig bag kulisserne
Nu har du mulighed for at få en større forståelse for, hvorfor konstitueringen egentlig endte som den gjorde. Venstre udsender en redegørelse til sine medlemmer, og denne redegørelse er nu lagt på PurhusNet.
18/12 Mere konstituering - Mikael Rauff giver sin uforbeholdne mening

12/12  Konstituering uden dramatik.
Den officielle konstituering onsdag aften forløb ganske uden dramatik - det samme kan just ikke siges om hvad der var gået forud.

Det forudgående forløb har afført to indlæg, der til trods for modsat rettede titler nok egentlig har samme grundlæggende budskab.

8/12 Konstituering: Hvorfor gik det som det gik?
Det spørgsmål stiller mange, og henholdsvis TV2 Østjylland og Amtsavisen forsøger at kaste lys over begivenhederne omkring konstitueringen. Du kan benytte links øverst i nyhedskolonnen til deres versioner af historien. PurhusNet bringer naturligvis gerne flere versioner, i så fald sådanne måtte fremkomme. 9/12 John Dybdal giver sin nøgterne version

6/12 17:30 Bred konstituering på plads se link til pressemeddelse

i nyhedskolonnen

5/12 Wilkens anfører i et læserbrev, at diverse rævekager i forbindelse med byrådskonstitueringer viser, at det at stemme på et landsparti ikke er nogen garanti for, hvad kandidaten står for lokalt. Her i kommunen for borgerne øjensynlig hvad de har krydset sig til - eller gør de? Den endelige konstituering foregår d. 12 december.

28/11 Rekordbesøg på PurhusNet
Antal besøgende på PurhusNet satte med 431 unikke besøg på dagen efter valget ny rekord. Totalt har der været 1548 besøgende i ugen efter valget - en normal, god måned ligger typisk på godt 4.000 besøg.

23/11 Borgmesterskifte er en realitet
Med støtte fra John Dybdal (C) og Frank Nørgaard (O) vil John Frigaard Nielsen indtage borgmesterstolen for den kommende 4-års periode. På kommunalvalgsiden kan du nu se hvem fra V, C & O der besætter poster i de forskellige udvalg inkl. formænd.

Anders Bach Andersen formand for amtets miljø- op trafikudvalg

21/11 Store udskiftninger
Venstre fik fire nye ansigter i byrådet, Socialdemokratiet udskiftede halvdelen af deres medlemmer og tabte en i processen, og Frank Nørgaard kom ind på DF's liste. Så alt i alt er over halvdelen af byrådet nye ansigter - det kan blive rigtig interessant. Se alle resultaterne på www.purhus.dk

Bringer info om konstituering sent i aften

18/11 Vælgermøde trækker folk.
Så Det var i tilfældet i Asferg, hvor 50-60 havde valgt de lokale debattører fremfor den afsluttende debat i TV.  Med til historien hører naturligvis også, at der i Asferg er stor interesse for at kombinere planer for udbygning af skolen med et såkaldt aktivitetshus.

15/11 3 års fødselsdag !!
Så er det netop 3 år siden PurhusNet for første gang gik i luften. Siden da er der smidt et utal af timer i sitet, hvilket til gengæld har givet knap 100.000 besøgende. Skulle nogen have lyst til at begave fødselaren kan det ske på Asfergvej 13, hvor der sikkert også falder en kop kaffe af til gengæld :-).

13/11 Højspænding - en deprimerende oplevelse. Meget tyder på, at vi ikke undgår 42 m høje master tværs gennem kommunen og meget tæt på en række boliger. Der er blæst til angreb på projektet alt, alt for sent. Godt nok har byrådet tidligt orienteret amtet om, at byrådet ønsker kablerne i jorden. En sådan passiv tilkendegivelse er bare slet ikke nok - der burde være sket en folkelig mobilisering langt tidligere.

10/11 Er et "K" en vigtig egenskab når du krydser? Flere byrådskandidater har påpeget nødvendigheden af at få valgt kvinder ind i byrådet. Denne er nu kommet med som en mulighed i afstemningen. P.t. er det egenskaben "Arbejder for de rigtige sager" som fører suverænt. (Indrømmet - afstemningen er firkantet)

6/11 Fordeling af ledige haltimer via Internettet? Ideen er fostret af Samvirket af Idrætsforening i Purhus og behandlet af Børne- og Kulturudvalg (se link til referat). En god idé, hvis den håndteres rigtig - dvs. samme princip som i tennisklubber, hvor medlemmer selv kan booke ledige baner. Selvfølgelig skal der være en belønning, når en forening husker at frigive en ledig time f.eks. pga. udenbys træningskamp.

3/11 Folkeskole og kommunalvalg - en rundspørge. Det er titlen på et spørgeskema fra den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening til byrådskandidater. De kan så præsentere deres politik ved JA NEJ VED IKKE til dybsindige spørgsmål som f.eks. "Har antallet af undervisningstimer i fag som dansk og matematik betydning for elevernes faglige kunnen?"

30/10 I porten at dele ... 400 kV
Et referat fra møde mellem Svend Auken, Eltra og amtsborgmestre fra henh. Århus og Nordjyllands amter giver indtrykket af, at der er allerede i 1999 blev slået en handel af, hvor Eltra accepterer kabellægning på Djursland som en del af en samlet aftale, hvori indgik luftledninger fra Århus til Ålborg.

29/10 Demokrati er også, at man ved, hvad de demokratisk valgte står for.
Og det kan man jo ikke vide om nye kandidater. Disse skylder vælgere at "vare- deklarere" sig selv. En vanskelig opgave: Purhus-Tjele modtager ikke debatindlæg, Amtsavisen begrænser til 1200 anslag inkl. mellemrum, og der kan gå en uges tid fra afsendelse til optagelse. Benyt PurhusNet - her er plads nok. 29/10 Hav forståelse for kandidaters ikke-aktuelle debatindlæg - indlæg bliver åbenbar væk for Amtsavisen

18/10 Byrådskandidater på PurhusNet
PurhusNet har et stående tilbud til alle byrådskandidater om en præsentation på nettet. Efterhånden har flertallet af kandidater benyttet sig af dette - og såvel Socialdemokratiet som Venstre har leveret flotte billeder af deres kandidater. Se linket Kandidater her fra forsiden. Ved nye indlæg kommer der en "KV 2001 kandidatnavn" i nyhedsboks.

12/10 Purhus-Listen vælger partiliste.
I modsætning til andre opstillede lister vælger Purhus-Listen at stille op som partiliste til kommunalvalget. D.v.s. at personlige stemmer IKKE har nogen indflydelse på, hvem der evt. kommer i byrådet. Selvom nr. 1 f.eks. kun får 30 stemmer og nr. 5 får 300 stemmer, kommer nr. 1 ind. Virker som et ganske uklogt træk af en upolitisk liste

8/10 Svært at få lov til at stemme imod budget forlig. Dette må Jette Iversen (V) og Bent Pedersen (K) erkende, efter at de pga af manglende kendskab til / vejledning om formalitete, ikke har indsendt ændringsforslag til budgettet. Og så er de tvungen til at stemme for noget, de inderligt er imod ! Eneste udvej er at undlade at deltage i byrådsmødet.

7/10
Har du styr på den nordiske mytologi?
Det har eleverne på Fussingøegnens Friskole, hvor man netop har afsluttet et emne om nordisk mytologi, og et resultat af dette er FUSMYLEX - elevernes eget leksikon om nordisk mytologi. Ta' et kig og bliv imponeret over et væld af flotte tegninger.

3/10 Kommunale nøgletal
KommuneFakta - en service fra Netborger - giver nu adgang til 137 kommunale nøgletal dækkende Befolkning - Areal - Arbejde - Pension - Bolig - Flytning - Familie - Børn - Kultur - Fritid - Miljø - Energi Skat - Økonomi - Skole - Uddannelse - Sundhed - Sygdom - Ældre. Se link under Nyheder.

30/9 Så ruller håndbolden igen
I dag er der taget hul på håndbold turneringen, hvor Purhus kommune ialt mønstrer 30 hold - det er 4 færre end sidste år. Bjerregrav og FSI har tilbagegang, mens der er fremgang hos SIF og PIF. Via linket Håndboldresultater (på forsiden under Fritid) kan du følge holdenes resultater.

25/9 Purhuslisten: Nej til valgforbund
Purhuslisten har traditionelt indgået teknisk valgforbund med Socialdemokratiet. Det sker ikke denne gang. For at undgå at udsende forkerte signaler om bestemte politiske tilhørsforhold undlader man at ingå i valgforbund. Et ganske klogt træk. Stemmespild ?? - Er der p.t. nogen forskel mellem byrådets medlemmer ??

18/9 Byrådsmøde på 9 min. !
Længere tid tog det ikke for borgmesteren at læse ca. 650 ord dækkende syv dagsorden punkter inkl. 1. behandling af budget for 2002 (hvori stort set hele kommunens økonomi fastlåses). Om budgettet blev sagt: En bredere behandling vil først finde sted i forbindelse med 2. behandlingen .... ligesom sidste år Borgmester Berner Nielsen. Dvs. en uge efter sidste frist for ændringsforslag !

15/9 P.t. næsten dødt løb i afstemning.
Den aktuelle afstemning på PurhusNEt omhandler det fornuftige i at anvende 10 mill. kr til omfartsvej omkring Spentrup. "Nej" fører knebent foran "Ja". Du er også velkommen til at stemme.

9/9 5-1 og 5-2
nederlag til henholdsvis FSI og PIF i serie 3. Det var det magre udbytte af lørdagens kampe, hvilket betyder, at PIF nu har sat sig på sidstepladsen, og FSI ligger ikke meget bedre. En energisk indsats er påkrævet for begge hold, såfremt de ikke skal følges ned i serie 4. SIF fik 3-3 i deres kamp.4/9 Blev passagerne spurgt?
Sædvanen tro er kommunen igen blevet sat på auto-pilot efter tys-tys budget forhandlinger. Igen har byrådsmedlemmerne brilleret med en absolut manglende lyst til offentlig at diskutere alternativer. Budgetforliget betyder ifølge Amtsavisen 5,2 mill. til renovering af Asferg Skole. En effektiv måde at forhindre, at man for færre penge og i samarbejde med lokale kræfter kunne få en hal mere i kommunen.

25/8 Signal om mådehold ?
Byrådets forventes at give tilskud på 40.000 kr til netadskillelse i Bjerregravhallen, så Spentrup kan spille volleyball samtidig med andre aktiviteter i hallen. Sådan et tilskud signalerer mådehold mener formanden for Børne - og Kulturudvalget. Netop dette udvalg gav i januar Spentrup afslag på 5.000 kr til lokaleleje for sæson 2000/2001 i hallen i Harridslev.  ??

15/8 Torvedag i Asferg
Som det fremgår af "Kommende begivenheder" er der lørdag torvedag i Asferg - dvs. loppemarked med aktion; kræmmermarked, diverse boder, Moris Minor træf, helstegt frilandsgris m.m..

9/8  Højspændingsledning
Vi er alle el-forbrugere og det koster. Prisen afhænger bl.a. af produktionsformen (miljørigtig eller ej) og hvorledes strømmen transporteres - via luftledninger eller jordkabler. Sidstnævnte er aktuel for en del af kommunen, der ser ud til at blive gennemskåret af ny 400 kV ledning.

8/8 Vandfald i Asferg - flere billeder
Nej - ikke en konkurrent til Regnskoven i Randers - det var såmænd blot PIF's bestyrelse samt en række kendte personer, der velvilligt lod sig skyde i vandet ved sportsfesten på Asferg stadion.

30/7 Så er spændingen udløst!
Der er foretaget lodtrækning til puljer i rundeboldturneringen ved PIFs sportsfest. Med 8 tilmeldte hold sættes ny rekord for denne familievenlige aktivitet.

30/7 Grundet det gode vejr er fristen for tilmelding til gaderundbold udsat til mandag aften. Som bekendt foregår turneringen torsdag/fredag under PIFs sportsfest i Asferg. Tilmelding på 86479021 (Jens Peter Hansen). Der kian dispenseres fra kravet om, at alle på holdet bor på samme gade/vej.

27/7 "Når krybben er tom bides hestene" findes i en Purhus version lydende på "Når hallerne er fulde florerer debatten".

Læs indlæggene og giv gerne dit besyv med

16/7 Så begynder der igen så småt at ske lidt på PurhusNet. Kommende begivenheder fra Kalenderen vises nu aut., på forsiden - og du kan selv tilføje begivenheder!. Har du bogmærket PurhusNet bør du gøre dette igen - startfilen index.html hedder nu index.shtml.

11/7 STADIG FERIELUKKET
.. kig ind igen mandag d. 16/7, hvor PurhusNet forventes at have rystes sommerens dvaskhed af sig.

15/6 FERIELUKKET
Så forestår der for webmasteren en længere periode uden adgang til Internetet (en gysselig tanke) Indtil videre vil store dele af Purhusnet derfor ikke blive opdateret.

10/6 Hr. Bang reagerer på indlæg fra sidste uge, hvor hr. Apelgren klandrede ham for at manipulere samt at "Øjne og ører er totalt tilstoppede for alle andre end egne tiltag". Læs reaktionen fra hr. Bang og bedøm selv. (Det for PurhusNet ualmindelige "hr." er blot for at følge sprogbruget i seneste indlæg)

7/6  11 spørgsmål og 4½ svar. Det er fortsat den famøse rapport om hallernes udnyttelse, der spøger. Og fortsat foreligger der ikke nogen forklaring af det borgmesteropfundne begreb "benyttelsesgrad".

5/6  PurhusNets webmaster ramt af telefonafbrydelse. Pinsens voldsomme regnvejr har betydet, at webmasteren siden midnat søndag aften har været uden telefoni forbindelse med omverdenen - dvs ingen mulighed for opdateringer. Teledanmark forventer tidligst fejlen rettet i løbet af onsdag - i praksis betyder det nok sidst på ugen. Surt.

31/5 Lige fra hjertet og i et klart sprog.
Sådan kan man beskrive debatindlægget "Socialdemokrat med beton i øjnene" fra Hans Erik Apelgren. Indlægget hudfletter et tidligere indlæg fra Lars Bang, der ikke fandt det "realistisk at satse på store multiidrætshaller i den nære fremtid".

29/5 Samling af veteran traktorer. Sådan en samling omfattende ca 25 modeller har vi faktisk her i kommunen. Du finder link til en hjemmeside for samlingen under Erhvervliv - se efter Skovly Veteransamling.  Og når du er på Erhvervs-siden kan du jo lige aflægge besøg på øvrige i kommunen hjemmehørende sider

27/5 Aktivitetshus er ej "stor multi-idrætshal". En byrådspolitiker har forsøgt at fremstille Aktivitetshuset som en "stor multi-idrætshal". Bestyrelsen for Aktivitetshuset gør i indlæg op med denne udlægning, idet det primære i projektet er fælles lokalefaciliteter, der kan udnyttes af såvel skole som lokalsamfund. Og at man kan få dette plus idrætshal for blot 200,000 kr. mere end hvad en traditionel skoleudbygning koster.

23/5 Kommunen gi'r den gas. Det kan læses i det såkaldte Grønne Regnskab for Purhus Kommune, som du finder link til i referatet fra seneste byrådsmøde. Af dette regnskab fremgår bl.a., at korrigeres for milde vintre er gasforbruget stigende pr. m2

17/5 Nej tak og Nej tak. Sådan reagerede Økonomiudvalget på 1) Et tilbud om bestyrelsesplads i Aktivitetshuset Asferg og 2) Forvaltningens beregninger gående ud på, at der potentielt kan spares 270.000 kr/år ved at omlægge den kommunale gæld på 13,6 mio. kr. til udenlandsk valuta. Læs referatet fra Økonomiudvalget.

15/5 Så er der adgang til vurderingsfortegnelsen 2001.
En absolut topscorer på Internettet er på banen igen - bliv mindet om, hvad din ejendom er værd og se ved selvsyn, at din nabo sikkert er i samme båd som dig selv. Bliv ikke overrasket, såfremt der er pres på at komme igennem.

9/5  Så er rapporten om "Kapacitetsudnyttelsen af hallerne i Purhus Kommune" færdigbehandlet af Børne- og Kulturudvalget. Det fremgår af referatet fra seneste udvalgsmøde. Benyt link i nyhedsboksen - læs referatet -  og...?
10/5
Rapporten samt de konkrete optællinger ligger nu på nettet - inkl. mulighed for download af tal i regneark.

6/5  Fuld udbytte til Purhus hold
Såvel SIF's som PIF's serie 3 og 5 hold høstede max. point i dene spillerunde. Serie 5 med 3-2 sejre, mens SIF's serie 3 brillerede med 5-1 mod PIF's mere beskedne 1-0. Disse 2 hold mødes i næste week-end. FSI's serie 3 SIF kunsten efter med en 5-1 sejr her i eftermiddag, ligesom FSi's serie 5 også sikrede sig 3 point i denne spillerunde.

2/5 Kommunalvalget 2001
De enkelte partier arbejder med opstilling af kandidatlister. Venstre fik på et opstillingsmøde med 48 fremmødte medlemmer opstillet en liste på 12 personer, hvoraf 6 er nye kandidater, og 2 på listen er nuværende byrådsmedlemmer. John Frigård Nielsen, Nørbæk, blev enstemmig valgt som borgmesterkandidat (var kandidat i 1997).

30/4 Hvad er man bange for - part 2.
Purhus Kommune udleverede ikke som ønsket af en borger tal fra hal-undersøgelsen. Selvom kontrollørens observationer er faktiske, endelige resultater, der ikke ændres uanset kommentarer fra halbestyrelser eller udvalg. Hvorfor dog denne vrangvillighed og vilje til både at gå mod lovens bogstav og ånd? Se "Nej til Aktindsigt"

25/4 Pluk fra dagens avis: - Det er uenighed, der skaber engagement, og hvis politikerne ikke tør være uenige - eller fremstår som alt for enige - så kommer de til at virke som en lukket loge  (samfundsforsker Johannes Andersen, Ålborg Universitet). Læs mere
Lars Bang (S) var godt tilfreds med, at hele Purhus Byråd har evnen til at stå sammen. I et meget langt indlæg sagde han blandt andet, at strid og kiv ikke er til fordel for kommunens borgere.

24/4 Rådhuset har en lang tradition for intern enighed og afklaring, inden borgerne "belemres" med information. Det er den positive udlægning. En kritisk vurdering vil kalde traditionen skadelig for nærdemokratiet. End ikke en simpel rapport over idrætshallernes udnyttelse ønskes udleveret, inden den er "tygget og fordøjet", så borgerne derefter kan "mades" med den.

22/4 Aktivitetshuset i Asferg stiftet som selvejende institution. Dette skete efter en grundig præsentation og diskussion af projektet, der på unik vis vil kombinere rammer for skole og fritidsaktiviteter. Du kan nu se tegninger for projektet her på PurhusNet.

21/4 Aktivitetshuset i Asferg stiftet som selvejende institution. Dette skete efter en grundig præsentation og diskussion af projektet, der på unik vis vil kombinere rammer for skole og fritidsaktiviteter. Læs Amtsavisen's fyldige reportage ved at klikke på link nederst på denne forside. Tegninger mm. kommer snarest her på PurhusNet.

19/4 Aktivitetshuset i Asferg stiftet som selvejende institution. På borgermødet i Asferg  blev Aktivitetshuset i Asferg formelt stiftet med den hidtidige initiativgruppe som første bestyrelse. Dette skete efter en grundig præsentation og diskussion af projektet, der på unik vis vil kombinere rammer for skole og fritidsaktiviteter. Mere info kommende dage.

18/4 Ejendomsvurdering stiger 2% i gns. i Purhus Kommune ifølge TV2. I Randers er stigningen 7%, Tjele 6%, Langå 4%, Hobro 2%, Nørhald 0% og i Mariager et fald på 3%. Dvs Purhus er ikke øjensynlig ikke særlig eftertragtet blandt boligkøbere. Det ændrer sig måske for  Asferg området - torsdag aften er der stiftende generalforsamling i projektet Aktivitetshuset i Asferg.

16/4 Er chat pjat?
Måske - det afhænger naturligvis af indhold og formål med chatten. Har du noget på hjerte, du her og nu ønsker at diskutere med webmasteren, vil du nederst på forsiden måske se "Klik for at chatte med mig". Ses denne tekst er jeg on-line og hører gerne fra dig.

11/4 God påske.
Måske bliver den ikke så god rent vejrmæssig, men så kan du jo tage et kig i Kalenderen, hvor du vil se omtale af f.eks. udstilling på Fussingø Slot eller påskeudstilling på Galleri Molevit.

7/4 Så er fodboldsæsonen startet for alvor. Lokalopgøret mellem FSI og PIF endte som vist med to mål til hvert hold. Benyt "Fodbold resultater" her på forsiden til at finde resultater for netop dit hold.

7/4 Så starter fodboldturneringen for alvor - og naturligvis vil du kunne finde indgangen til dit hold her på PurhusNet. Af særlig interesse her i første runde er lokalbraget mellem FSI og PIF i serie 3. Det sker kl. 13.30 lørdag eftermiddag på Fårup Stadion.

2/4 PIF's revyhold leverede igen i år en solid indsats med forestillinger i henh. Gassum og Asferg. Du kan se en række billeder og - med den fornødne tålmodighed - tillige små videoklip

28/3 Også Purhuslisten er positiv stemt over for "Huset" i Asferg - læs mødereferat.

26/3 Borgmester signalerer opbakning til "Huset" !. Sådan må man kunne tolke udsagnet "Det allervigtigste er borger engagement. Der er brug for ildsjæle, der vil gøre noget for deres landsby". Sådan lød ordene ifølge Amtsavisenfra borgmesteren på Erhervsrådets møde, hvor landsbyernes var i fokus.

16/3 Vil du/I ha' jeres egen "klumme" på PurhusNet? Det kan nu lade sig gøre uden at du behøver den store tekniske embedseksamen. Direkte fra en browser kan en eller flere personer løbende vedligeholde og opdatere en "klumme". Læs mere under punktet Dine muligheder på PurhusNet, hvor du også finder links til eksempler

13/3 Korrektion
Amtsavisen omtaler i dagens avis - på baggrund af et telefon interview - at PurhusNet ikke længere modtager tilskud fra 5% puljen (har været omtalt her for ca. 1 md. siden). Af artiklen fremgår: "Men jeg er jo en konkurrent til kommunens hjemmeside, siger Jens Peter Hansen". Denne udlægning må stå for journalistens egen regning

10/3 Det lykkedes ikke for SIF's serie 2 damehold at kvalificere sig direkte til oprykning - faktisk fik de en afklapsning på 21-11 i topkampen mod Alliancen lørdag eftermiddag i Stevnstrup. Men der er stadig håb - deres nærmeste konkurrenter til den forjættede 2. plads smed et point, så SIF skal nu spille om oprykning.
  Referat fra TU: 674.000 kr er prisen for at modernisere belysningen i Purhus og Bjerregrav Hallen.

8/3  Behov for opbakning
Håndboldsæsonen slutter i kommende week-end. PIF's Mor-Datter hold sikrede sig oprykning til serie 2 torsdag aften, mens SIF's damer med en sejr på lørdag kl. 14.15 i Stevnstrup kan sikre oprykning til serie 1. Så hvad med at tage familien med til en sikkert medrivende oplevelse og gi' holdet lidt opbakning.

7/3  Behov for opbakning
Håndboldsæsonen slutter i kommende week-end. Som eneste hold i kommune har PIF og SIF's damer muligheder for oprykning. SIF kan med en sejr på lørdag kl. 14.15 i Stevnstrup sikre oprykningen. PIF har muligheden torsdag kl. 20.30 i Purhus Hallen og skulle det kikse er der en ny chance i Onsild søndag kl. 15.00.

4/3  Frem med skøjterne
Med fortsat frostvejr er der stadig mulighed for at nyde skøjteløb på Purhus Skøjtearena. Stedet er opsamlingsøen ved motorvejen neden for Purhus bakken - se yderlige information ved at følge link fra nyhedsboksen.

29/2 At tænke sig ...
Af seneste referat fra Børne- og Kulturudvalget fremgår under punktet "Budget 2002" at "Der ønskes endvidere: .... Kultur og fritidsvision: Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af kultur- og fritidsvision." Forhåbentlig blot en uheldig formulering, der efterlader indtrykket af, at visioner er noget man køber.

26/2 Håndbold - tre hold har mulighed for oprykning. SIF's serie 2 damer får 1. pladsen ved at vinde sine sidste 2 kampe - bl.a. over nuværnde nr. 1. PIF's serie 3 damer mangler 3 svære kampe - der kræves 4 point for at holde 1. pladsen. FSI's serie 2 herrer er afhængige af, at to foranliggende hold snubler i slutfasen. Se alle stillinger under Håndboldresultater

20/2 Dygtige unge hjemmesidesnedkere. Unge Purhus borgere tog henh. 1. og 3. præmien i deres respektive aldersgrupper i en konkurrence for unge østjyder om at lave de bedste hjemmeside. Rudi og Bjarke Worm, Asferg, vandt i gruppen 17-19 år, mens Jonas Lybech Jensen, Spentrup, tog 3. pladsen i gruppen for deltagere unger 17 år. Stort tillykke.

6/2 Billeder fra skitur til Hovfjellet.
Så er der mulighed for at se ca. 100 billeder fra Purhus Ungdomsskoles skitur til Hovfjellet.

Og apropos unge - er du mellem 17 og 21 år kan du komme måske komme en tur til Finland denne sommer - se link.

26/1 Chok og dyb sorg over tragisk bilulykke fredag aften kl. ca. 19 ved Purhus, hvor en 18-årig pige og to 14-årige drenge fra Fårup blev dræbt. Bilen kom af ukendte årsager kom over i den forkerte kørebane, og blev slynget ca. 20 meter gennem luften, før den ramte et træ og brød i brand. Den 18-årig kvinde, der førte bilen, og den ene dreng blev spærret inde i den brændende bil, mens den anden dreng blev fundet under bilen. En 14-årig dreng og en 15-årig pige, der også var med i bilen, blev slynget ud ved ulykken. De blev begge indlagt med bl.a. brækkede ben.

23/1 Underholdende journalistik er nok den bedste betegnelse for Børsens Nyhedsmagsin's forsøg på at finde landets bedste borgmester. Du kan se hvorledes Purhus klarede sig i.f.t. nabo kommunerne i "Borgmester testen".

17/1 Absolut ikke kedeligt - det drejer sig om "ungdommelige" hjemmesider, hvor kreativiteten får frit løb. Har du selv en side i denne kategori eller kender en side skabt af en af kommunens unge borgere, må du gerne sende linket.

13/1 Opskrifter på PurhusNet ?! - Tja - det kan nettet også bruges til, når en større gruppe personer alle gerne vil have den samme opskrift. Er information først på nettet er det let at finde og let at give videre til venner og bekendte.

10/1 Ziekvell - Bak in byzinæs - det er titlen på efterfølgeren til hittet Absolute Tone Deaf - begge kan downloades her som MP3 filer. Back in business gælder også for PurhusNet hvad angår brugere af Explorer 4.0 - et forkert grafik format på det grønne logo har betydet, at 4.0 brugere ikke har kunnet læse PurhusNet de seneste dage. Beklager meget.

7/1 For at du let kan følge med i nyheder på den kommunal hjemmeside vil link til disse blive medtaget i Nyhedsboksen. Da det er ganske omstændigt at åbne de respektive sider med tilhørende menuer vises alene selve teksten - klik på kommunal side for at komme til forsiden af kommunal hjemmeside.

2/1 De er slet ikke overtroiske i PIF. Eller måske er det blot for at sikre sig en undskyldning mod en dårlig sæson, at PIF's seniorer holder nytårsappel d. 13. kl. 13 !. God fornøjelse siger vi, der håber på mere is og sne, og venter med fodbolden til græsset bliver grønt.

Hop til resten af logbogen for år 1998-1999 2000 2001 2002

 

 

Siden er sidst ændret 01 January, 2003