Denne side indeholder  hvad der har stået i "popup" vinduet for PurhusNet i år 2002 . Siden her er ikke absolut opdateret, da popup boksen's tekst i første omgang lægges på denne side, hvorefter det "klumpvis" flyttes til denne side. Principielt er der ingen links fra denne side, da der måske henvises til materiale, som ikke længere eksisterer. Brug i stedet søgefunktionen, hvis du mangler noget bestemt.

25/12  Unge og trafik: Ny tragedie
En 18-årig mand og en 20-årig mand mistede juleaftensdag livet, da den 18-årige i sin egen personbil påkørte den anden mands varevogn i et kryds ved Spentrup nord for Randers. Vagthavende ved politiet i Randers oplyser, at den 18-årige ikke overholdt sin ubetingede vigepligt, da han kørte ud i krydset.
- Der er ikke nogen bremsespor, så der er intet, der tyder på, at de har opdaget faren, siger vagthavende til TV 2 / Østjylland. Begge mænd blev efter politiets skøn dræbt på stedet. En 16-årig mand, som var passager i personbilen, blev indlagt med chok men han havde ikke nogen kvæstelser.
  Den 18-årige boede i Dyrby og den 20-årige var også fra lokalområdet.  (Kilde: TV2 Østjylland)

23/11 Får du blanke sider? - er "Kommende begivenheder" tom?
Der kan være problemer med at få vist indhold i DiskussionsForum samt i Kalenderen. Du møder muligvis blanke sider. Såfremt dette sker kan du Opdatere siden og du vil efter nogle forsøg få siden. Vær så venligt også at sende en mail til webmaster@purhusnet.dk så jeg får et indtryk af problemets omfang.

12/11  Farvel til 10. klasse i Fårup og farvel til afhentning af storskrald.
Det blev resultatet efter aftenens byrådsmøde. Ang. 10. klasse besluttede et flertal 9 mod 6, at kommunens 10. klasse tilbud fra næste skoleår er 10. klasse centre i Randers.
Ang. storskraldsordning besluttede 12 mod 3, at en nærgenbrugsplads (Kousted?) samt tre afhentninger skal erstatte de nuværende 10 afhentninger.

10/11  Storskrald: Afhentning eller trailer?
Der er udsigt til et ganske livligt byrådsmøde tirsdag aften. Udover at spørgsmålet om 10. klasse nok vil give anledning til diskussion, er der tillige programsat en afgørelse af, hvorvidt de nuværende 10 afhentninger af storskrald skal erstattes af selv-levering til nærgenbrugsplads (Kousted?) samt tre afhentninger.

6/11 Økonomiudvalg uenig med fagudvalg.
Forslaget om at flytte 10. klasse til Randers  har været behandlet i Økonomiudvalget. Udvalget indstiller, at 10. klasse bør flyttes - dvs. ØK er uenig med BKU, der indstiller at 10. klasse skal forblive i Fårup. Det bemærkes, at det af sagsfremstillingen fremgår at ".. en aftale med Randers ikke betyder, at der indregnes en besparelse for skoleåret 2003/04"

4/11 Purhus kommunes 10. klasse
Børne- og Kulturudvalget havde som pkt. 92. "10. klasses center" på dagsordenen. Et forslag om at nedlægge 10. kl. i Fårup og erstatte dette med 10. klasser i Randers havde været til høring hos skolebestyrelser.

BKU indstillede at bevare 10. klasses centeret. For stemte Frank Nørgård (DF), Klara Holt (S) & Jens Peter Hansen (V). Imod stemte Marianne Høj Madsen (V) & Pia Molt (S). Indstillingen bliver behandlet på byrådsmødet d. 12. nov.

31/10  Debat om 10. klasse
Dialogmødet om Børne- og Kulturudvalgets høringsforslag ang. en evt. nedlæggelse af Purhus kommunes 10. klasse center i Fårup trak fulde huse. Debatten var livlig uden dog at resultere i nogen konkret svar på, hvorvidt 10. klassen fremover tilbydes i Randers.

Ganske bemærkelsesværdig var ikke en eneste af de fremmødte fra Spentrup.

25/10  Debat om 10. klasse
PBørne- og Kulturudvalget har sendt et forslag om, at kommunens 10. klasse center i Fårup nedlægges og erstattes af et tilbud om 10. klasser på centre i Randers.

Det har affødt en debat, som du kan følge her på PurhusNet - giv evt. selv et bidrag i DiskussionsForum'et

20/10  PIF fik hjælp til ingen nytte
PSkulle PIF rykke op i serie 3 krævede det, at en af konkurrenterne satte point til. Så vidt så godt - Støvring-Mellerup slog Randers KFUM. Så skulle PIF blot vinde over puljens næstdårligste hold. Men ak og ve - det blev kun til uafgjort. Så ingen oprykning i denne omgang.

13/9   Trafiktæthed i Purhus
Amtsavisen omtaler i dag omfartsvejen omkring Spentrup. Af artiklen fremgår, at målingerne i kommunens store trafik- undersøgelse viser, at der kører 1100 biler i døgnet i snit på Stationsvej. Til sammenligning kører der 700 biler i snit på Søndergade i Asferg.

De korrekte tal ifølge Hastighedsplanen (se link på forsiden) er henh, 1.300 (Stationsvej) og 1.200 (Søndergade)

7/9  Æblehaven udstykkes af privat?
Af dagsordenen for Økonomiudvalgets møde (desværre ikke på purhus.dk endnu) på tirsdag fremgår, at ifølge Præstegårdsudvalget ønsker en privat at købe det jordstykke, hvor Æblehave udstykningen er planlagt.

Så måske kommer der endelig skred i den efterhånden årelange sag, der har trukket ud pga. uenighed mellem provsti og kommune om prisen på jordstykket.

1/9  Budgetforlig er på plads
Med opbakning fra 13 af byrådets medlemmer er der indgået forlig om det kommunale budget for 2003.

Du kan her på sitet se hvorledes forliget er skruet sammen samt læse Purhus kommunes officielle pressemeddelse om budgetforliget.

Endvidere er der link til indlæg af Frank Nørgaard og Jens Peter Hansen, der redegør for, hvorfor de ikke står bag forliget.

14/8   32 nye boliger i Asferg!
Af referatet fra Teknisk Udvalgs møde fremgår, at to private bygherrer tilsammen har ønsket stillingtagen til opførelse af 12 stk. lav bebyggelse og 25 stk. parcelhusegrunde.

De 12 "pensionistboliger" fik grønt lys mens parcelhusgrundene blev sendt i syltekrukke - så vil man have en grund ideelt placeret tæt ved motorvej og erhvervsområde må man pænt vente på Æblehave udstykningen - hvis den da kommer på plads.

14/6 Kommunesammenlægning
Ifølge TV Østjylland ønsker Randers borgmesteren at danne en storkommune bestående af Randers samt Nørhald, Purhus, Langå, Hadsten og Sønderhald.

Alle pånær Purhus har takket pæn nej - ifølge TV Østjylland er Purhus positiv overfor ideen.

10/6 Lige nu sidder kommunens 9. klasse elever (forhåbentlig) og sveder over bøgerne, med henblik på at få genopfrisket eller lært pensum.

Savner de lidt "inspiration" kan de jo tage et kig på de karakterer, som foregående to års niende klasser opnåede.

31/5 Ekstraordinært byrådsmøde
Byrådet blev hasteindkaldt fredag eftermiddag, og besluttede her at udskyde ikrafttræden af tilskud til behandling på privathospital. Dette havde man ellers vedtaget tirsdag aften. Den efterfølgende presseomtale havde foranlediget Tilsynsrådet til at informere kommunen om, at man var betænkelig ved lovligheden af de kriterier, som Purhus kommune ville anvende ved tildeling af tilskud.

13/5 Ny formand for Børne- og Kulturudvalget (BKU)
Efter 4 møder i BKU blev Jens Peter Hansen (V) afsat som udvalgsformand, og erstattet af Marianne Høj Madsen (V). For ny formand stemte Marianne Høj Madsen (V) og Frank Nørgaard (DF). Imod stemte Jens Peter Hansen (V). Pia Moldt (S) og Klara Holt (S) undlod at stemme.

23/2 Interessante håndboldkampe
I morgen søndag kl. 14.10 i Purhushallen er der mulighed for at se FSI's serie 2 i aktion. Holdet har allerede sikret sig oprykning til serie 1 fra næste år.

Hos damerne kan Spentrup med en sejr i topkampen mod Randers KFUM tage et væsentlig skridt mod oprykning til serie 1. Kampen spilles søndag kl. 16.50 i Randers hallen.

20/2 Snestorm over Purhus
Som de fleste sikkert har bemærket er der lidt problemer med sne rundt omkring.

Det betyder bl.a., at skolebusserne ikke kører i morgen tidlig. Læs mere på www.purhus.dk.

28/1 Referater fra udvalgene
Efter en uges inaktivitet (webmaster var på Agromek) er der igen liv på PurhusNet.

Læs om nej til svinestald ved Fårup og ditto ved Dyrby (Teknisk Udvalg), nej til revy på Spentrup Skole og ja til sponsorstøtte til SIF volly (Børne- og Kulturudvalget).

11/1 X og Y i lokalpolitik
Dette er overskriften på en artikel under Purhus sektionen i dagens Amtsavis. I artiklen - der er markeret som Analyse - henvises til en redegørelse fra Venstre på PurhusNet. Denne redegørelse blev lagt på nettet 16/12 men er gentaget i toppen af oversigten af nyhedsboksen, således at den let kan findes.

8/1 Så er DiskussionsForum'et igen funktionsdygtigt, og stort set alle indlæg er reetablerede

7/1 Så har web hotellet langt om længe fået løst sine tekniske problemer. Desværre er der forsvundet indlæg fra DiskussionsForum'et - så vidt webmaster ligger inde med det orginale materiale vil disse indlæg blive genindsat

 

Hop til resten af logbogen for år 1998-1999 2000 2001

 

chart.dk