PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2005

 

Budgetforlig 2005 for Purhus Kommune

Oversigt (se også budget for 2004 2003 2002 2001 2000 )

Læs også avis artikler og debatindlæg:

25-8

Kommentar til Budget 2005

Nedenfor er vist budgetforliget for 2005. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 302 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Tal med minus foran er besparelser eller indtægter.

Budgetforliget indebærer en anlægsudgift på 13.668.000 kr. i 2005 og 3.395.000 kr. i 2006. Driftsudgifter øges med 250.000 kr. i 2005 og 406.000 kr. i forhold til basusbudgettet. Der forventes optaget lån på 2.375.000 kr. Uddybende forklaringer kan læses under skema. Se også pressemeddelse fra Purhus kommune.

Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.

 

Anlægs-
udgift
2005

Anlægs-
udgift
2006

Driftsudgifter

2005

2006

Teknisk Udvalgs område

Energibesparende foranstaltninger, hvor der påregnes en tilbagebetalingstid på 2 - 12 år.

280.000

 

-20.000

-54.000

Fartdæmpende foranstaltninger (se Hastighedsplan). Besluttet i 2003.

 

 

75.000

75.000

Byggemodning i Spentrup af 8 + 8 +8 grunde

3.400.000

 

 

 

Indskud i Landsbyggefond ( 8 lejeboliger)

 

565.000

 

 

Forventet salg til boligforening af 8 stk. og tæt/lav andelsbolig/privat 8 stk.

-2.650.000

 

 

 

Byggemodning og vej i Bjerregrav - 10 stk.

3.800.000

 

 

 

Byggemodning i Ålum (1 stk.)

250.000

 

 

 

Brandsikring af spær i Spentruphallen

275.000

 

 

 

Læplantning ved Asferg sportsplads
Trafiksikring omkring fartdæmper, Asferg

 

 

57.000

 

Børne- og Kulturudvalgets område

IT i folkeskolen inkl. pc'ere til 3. klasser 2005 - 2007 finansieret med 810.000 kr. stattilskud (se betingelser)

254.000
-254.000

1.002.000
-302.000

 

 

IT-tekniker til skoler

 

 

325.000

325.000

Trådløs netværk på skoler

 

 

54.000

54.000

Modernisering af Fårup skole (besluttet i 2003)

4.190.000

3.130.000

 

 

Uddannelse af plejefamiliere (Børn & unge)
Projekter i Børn- og ungerådgivning

 

 

50.000
30.000

50.000
30.000

Parkeringsplads for Asferg skole ved klubhus
Forskønnelse eksisterende plads

225.000
10.000

 

 

 

Koldtvandsautomater på alle skoler

180.000

 

 

 

Indregning af dagplejernes egne børn i normering

 

 

0

0

Socialudvalgets område

Håndholdte computere (PDA) til ældreplejen

473.000

 

0

-218.000

Nyt genoptrænings- og aktivitetscenter, Spentrup ældrecenter

2.750.000

 

 

 

Økonomiudvalgets område

EDB mæssig opkobling af alle institutioner til Rådhuset

200.000

 

54.000

54.000

18 hjemmearbejdspladser til udvalgte medarbejdere inkl. ADSL forbindelser

285.000

 

90.000

90.000

Projekt "Brug dig selv i naturen"

 

 

35.000

 

Ekstra salg af grunde, forventet

 

-1.000.000

10.000

 

Engangsbesparelse vedr. ny struktur

 

 

-500.000

 

Uddybning af udvalgte emner:

Brandsikring af spær i Spentruphallen
Brandsikring af Spentruphallens stålrammespær fungerer pt. ved, at hvis en sensor oppe under taget registrerer temperatur over 70 grader, vil der fra en pumpe i kælderen i løbet af 12 min. blive pumpet kølende vand ind i de hule spær, således at det varer længere, inden disse smelter og taget styrter ned. Anlægget, der bliver afprøvet hvert halve år, fungerer uhensigtmæssigt og usikker. Derfor opsættes en såkaldt passiv brandsikring i form af brandhæmmende plader, der opsættes direkte på spærene.

Læplantning ved Asferg sportsplads & trafiksikring omkring fartdæmper, Asferg
Sportspladsen i Asferg ligger åben for vestenvinden ud mod den trafikerede Søndergade. Derfor plantes et 130 m langt 3-rækket læhegn. Inkluderet i prisen er tre års mekanisk vedligeholdelse (kommunen har vedtaget ikke at benytte kemisk bekæmpelse).
Placeringen af fartdæmpende helleanlæg på Søndergade betyder, at bilister på vej ud af Asferg typisk trækker over i venstre vognbane for at komme igennem hellen. Dette sker netop ud for indkørselen fra parkeringsplads ved klubhus, hvilket kan medføre, at f.eks. cyklende børn på vej ud alene orienterer sig til venste og rammes af en bil, der er trukket over i den forkerte vognbane. En opstribning før helleanlægget forventes at kunne løse problemet.

IT i folkeskolen
Et stort antal lærere har taget imod tilbuddet om bærbare pc'ere. For at sikre fuld nytte af disse etableres mulighed for trådløs opkobling på samtlige skoler. Endvidere ansættes yderligere en it-tekniker, så lærerne kan koncentrere sig om hvad de er gode til.
Som følge af regeringens it handleplan for folkeskolen kan kommunen i perioden 2005 - 2007 få et tilskud på 2.000 kr. pr. elev i 3. klasse, forudsat kommunen anvender et tilsvarende beløb til indkøb af computere mm. Der indkøbes bærbare pc'ere ligeledes med mulighed for trådløs netopkobling.
Endelig etableres en række såkaldte "ny læringsrum", hvor tavler, vægkort overhead projektor og lign. erstattes af loftmonteret projekter og projektorskærm.

Uddannelse af plejefamilier
For at sikre kvalitet og muligheder omkring anbringelse af børn og unge etablers mulighed for uddannelse af nuværende og kommende plejefamilier.

Parkeringsplads for Asferg skole ved klubhus
Lærere - hvoraf flere og flere kommer udenbys fra - parkerer deres biler på parkeringspladsen ved skolen. Samme plads benyttes af skolebusser; deltagere i kirkelige handlinger og forsamlingshusets gæster. Der er ikke mulighed for kantstensparkeringer, da området ligger lige omkring befærdet vejkryds.
For at afhjælpe problemet etableres stiforbindelse og belysning de ca. 120 m ned til parkeringspladsen ved Purhus IF's klubhus, der "opfriskes". Endvidere er der afsat 10.000 kr. til at forskønne den eksisterende parkeringsplads.

Koldtvandsautomater på alle skoler
Børn kan lide at indtage væske - til skade for sundheden sker det desværre ofte i form af sukkerholdig sodavand, der er en væsentlig medvirkende faktor til et stigende antal overvægtige børn.
For at give skolebørnene et sundt og lækkert alternativ opstilles et antal koldtvandsautomater på alle skoler. Automaterne er af gennemløbstypen, der nedkøler vandet til 8 grader ved gennemstrømning.

Indregning af dagplejernes egne børn i normering
Fremover vil det som dagplejemor ikke være muligt at passe egne førskolebørn i hjemmet.

Håndholdte computere (PDA) til ældreplejen
Et forsøgsprojekt omkring brugen af håndholdte pc'ere i ældreplejen udbredes til hele kommunen. Det forventes, at investeringen i bl.a 45 PDA'ere og 12 pc'ere vil resultere i en daglig besparelse på 10 min. pr dag.

Nyt genoptrænings- og aktivitetscenter, Spentrup ældrecenter
Purhus kommune har pt. et højt serviceniveau på genoptrænings- og aktivitetsområdet. Idet der også i en kommende storkommune forventes en kraftig udvikling på dette område og der i Spentrup ældrecenter forefindes passende bygningsmæssige rammer (1. sal), etableres et nyt genoptrænings- og aktivitetscenter med tilhørende kontorer og træningsudstyr.

18 hjemmearbejdspladser til udvalgte medarbejdere inkl. ADSL forbindelser
En gruppe medarbejdere får stillet pc'er, printer, software og bredbåndsforbindelse til rådighed, således at de kan arbejde hjemmefra.

Projekt "Brug dig selv i naturen"
Sundstyrelsen anbefalinger går på mindst ½ times fysisk aktivitet pr. dag. Alt andet lige vil tilgængeligheden af muligheder for motion fremme opfyldelsen af Sundhedsstyrelsens anbefaling. Som landkommune har Purhus muligheder for gå, jogging og cykleture i landskabet – mange af mulighederne er ikke kendt af borgerne eller det er måske ikke legalt at udnytte disse. Projektet skal med udspring i lokale initativer resultere i afdækning af og evt. opmærkning af motionsruter og muligheder i landskabet.

 

 

Siden er sidst ændret 25 August, 2004