PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2004

 

Budgetforlig 2004 for Purhus Kommune

Oversigt

Læs også avis artikler og debatindlæg:

29-9

Der stables sten, ja - især til boliger

22-9

Tallenes mystiske magi

4-9

Verden er så stor, mor

30-8

Det næsten perfekte budget

29-8

Nej til budgettet

28-8

Budgettets solstrålehistorie
DiskussionsForum - skriv din mening
Ny børnehave og bedre skole i 2004
Børnehave luksus-problem i Spentrup

Nedenfor er vist budgetforliget for 2004. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 290 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Tal med minus foran er besparelser.

Budgetforliget indebærer en anlægsudgift på 6.466.000 kr. i 2004 og senere anlægsudgifter på 9.975.000 kr. Driftsudgifter forøges med 761.000 kr. i 2004. Der forventes optaget lån på 4.757.000 kr. (eksl. lån til boliger). Se også pressemeddelse fra Purhus kommune.

Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.

 

Anlægs-
udgift
2004

Senere anlægs
udgift

Driftsudgifter

2004

2005

Årligt

Teknisk Udvalgs område

Energibesparende foranstaltninger, hvor der påregnes en tilbagebetalingstid på 5-6 år.

500.000

 

-117.000

-117.000

-117.000

Fartdæmpende foranstaltninger (se Hastighedsplan). Besluttet at gøre bevilling permanent.

75.000

75.000

 

 

 

Mobil fartviser

45.000

 

 

 

 

Børne- og Kulturudvalgets område

Opfyldelse af folkeskoleforliget: Vejledende timetal +1

 

 

257.000

617.000

617.000

Mindst 2 holddelingstimer pr. klasse

 

 

26.000

63.000

63.000

Renovering af legepladser og rum til udeundervisning

70.000

70.000

 

 

 

Modernisering af Fårup skole: Faglokaler og køkken deles mellem 2004 og 2005. Øvrige etaper deles ligeligt mellem 05, 06 og 07

2.400.000

1.100.000

 

 

 

Ny børnehave/genetablering på Tjørnesvinget og nye børnehaveklasser i tilknytning til Blicherskolen

2.950.000

 

 

 

 

Udstyr til genetableret børnehave

150.000

 

45.000

90.000

90.000

Børnekulturpulje

 

 

60.000

60.000

60.000

Sproggruppe - inventar og hjælpemidler.

 

 

25.000

 

 

Rummelighed i folkeskolen - psykolog som konsulent og sparring for de lærer og pædagoger, der skal løse problemerne på stedet.

 

 

200.000

200.000

 

Socialudvalgets område

Socialrådgiver til administrative opgaver (lønsum fra anden nedlagt stilling)

 

 

0

0

0

Anden arbejdsform: Socialrådgivere kommer ud til borgerne og møder dem på deres hjemmebane.

 

 

570.000

400.000

400.000

Genoptrænings- og hjælpemiddelområdet: Ansættelse af medhjælp til rengøring og udkørsel af hjælpemidler

 

 

60.000

60.000

60.000

Indretning af arbejdsplads for sindslidende samt flytning af køkkenfaciliteter på Fårup Ældrecenter

160.000

 

 

 

 

Strukturmodeller på ældreområdet - ændret arbejds- og ansvarsfordeling

 

 

 

-280.000

-280.000

Etablering af metal- og motorværksted på Bjerregrav ældrecenter/aktivitetscenter

76.000

 

 

 

 

Biler til hjemmeplejen - omlægning til leasning

 

 

-75.000

-150.000

-150.000

2 boliger til bofælleskabet for udviklingshæmmede i Spentrup - kommunal andel

110.000

 

 

 

 

Økonomiudvalgets område

Ekstra IT medarbejder - etablering af arbejdsplads. (Lønudgift modsvares af anden nedlagt stilling)

 

 

30.000

 

 

Tilbud om Medarbejderbredbånd, hvor medarbejderen konventerer lønsumkroner før skat om til betaling af bredbånd

 

 

0

0

0

Tilbud om hjemme-pc'er til det pædagogiske personale ved skolerne

 

 

125.000

125.000

125.000

Etablering af opkoblingsmulighed til skolerne

 

 

10.000

 

 

Hjemmearbejdspladser til to afdelingsledere og to IT-medarbejdere

 

 

75.000

25.000

25.000

Indkøbssamarbejde med Grenå kommune m.fl. (udaver angiven besparelse får de enkelte institutioner lov til at beholde del af besparelse)

 

 

-600.000

-700.000

-700.000

 

 

Siden er sidst ændret 29 September, 2003