PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2003

 

Budgetforlig 2003 for Purhus Kommune

Oversigt

 

Nedenfor er vist budgetforliget for 2003. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 274 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Dog er institutionernes rammebevillinger (de penge, de selv må bestemme over) ikke fremskrevet, hvilket giver en besparelse på 260.000 kr. hvoraf de 160.000 kr. er tilbageført til ældreområdets rammer. Dvs. en nettobesparelse på 100.000 kr.

Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.

 

Anlægs-
udgift

Driftsudgifter

2003

2004

Årligt

Teknisk Udvalgs område

Renoveringsplan, der skal indhente efterslæbet i den udvendige bygningsvedligeholdelse

 

365.000

365.000

365.000

Fartdæmpende foranstaltninger (se Hastighedsplan)

65.000

 

 

 

Til køb af landbrugs- og virksomhedseftersyn samt andre særlige opgaver hos Miljøcenter Østjylland

 

185.000

185.000

185.000

Børne- og Kulturudvalgets område

Gennemførelse af Asferg-projektet på alle skoler (Blicherskolen 2003, Fårup og Bjerregrav 2004)

 

398.000

314.000

 

Lærerarbejdspladser, Blicherskolen

40.000

 

 

 

Lærerarbejdspladser, Fårup skole

60.000

 

 

 

Luftudsugning i fysik og metalsløjd på Blicherskolen

142.000

 

 

 

Omstrukturering af Tandplejen
Børne- og Kulturudvalget reviderer den foreliggende analyse således at de alternativer, der kom frem på konferencen bringes i en form, der er sammenlignelige med den oprindelige analyse. Analysen behandles som sag i Byrådet inden udgangen af 2002

300.000

 

 

 

Forhøjelse af tilskud til Bjerregravhallen

 

40.000

40.000

40.000

Renoveringsplan for hallerne (anlægsudgiften er nyt halgulv i Purhushallen)

1.200.000

40.000

40.000

40.000

Socialudvalgets område

Til sikring af, at borgerne (ældreområdet) får de ydelser, de er visiteret til. Lovkrav tillader ikke aflysninger i f.eks. ferier.

 

192.000

192.000

192.000

EDB system til dokumentation af indsats og priser (KMD-Omsorg-system) på ældreområdet

205.000

 

56.000

56.000

Ombygning af Asferg Ældrecenter og bygning af supplerende ældreboliger. Overskuddet på anlæg fremkommer ved at eksisterende bygningsmasse sælges til boligforening.

-1.600.000

 

334.200

334.200

8 ældreboliger i Spentrup (Kommunalt bidrag)

400.000

 

 

 

Økonomiudvalgets område

Ramme til modernisering og opgradering af Rådhusets IT-system

 

500.000

500.000

500.000

Forøgelse af vedligeholdelsesbudget til Rådhusets IT-system

 

85.000

85.000

85.000

Systemer til indførelse af e-handel

40.000

9.000

9.000

9.000

Lyslederkabel fra Rådhus til Fårup skole (besparelse på Internetadgang)

60.000

-10.000

-10.000

-10.000

 

 

Siden er sidst ændret 30 August, 2002