PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2001

 

Budgetforlig 2001 - der mangler 8,5 mio.

Baggrund: Primo juli fremgår der af en række artikler i Amtsavisen, at umiddelbart mangler 8.5 mio. kroner i, at der er balance mellem udgifter og indtægter på det kommunale budget for år 2001. Borgmesterens forklaring er, at det er udefra kommende omstændigheder, der giver os færre indtægter. Synderen angives at være diverse udligningsordninger i kombination med, at kommunen ifølge borgmesteren har et af landets laveste skattegrundlag.

Muligheder:

  • Skatteprocenten hæves med 1.1% fra 20.5 til 21.6 (hver 0.1% giver 775.000 kr)
  • Grundskyldspromillen hæves fra 9 til 24 promille (hver promille giver 567.000 kr)
  • Medarbejderstaben reduceres med 40 fra 568 til 528 (eksempel ifølge borgmesteren - du kan se det kommunale personaleforbrug her )

Giv din kommentar - eller læs hvad andre mener

Sådan plejer man at gøre: Der er tradition for, at der i fuld enighed (udadtil) vedtages et budgetforlig. Grundlaget er et analysearbejde foretaget af administration og udvalg. På dette grundlag afholdes en budgetkonference (d. 23. august), hvorefter der udarbejdes et budgetforslag, som økonomiudvalget 12. september sender til første behandling i byrådet 19. september. Efter evt. ændringsforslag og forligsforhandlinger forventes budgettet vedtaget på byrådsmødet d. 10. oktober. Forløbet er bemærkelsesværdig ved en høj grad af lukkethed - kommunens borgere bliver selvfølgelig præsenteret for det færdige resultat, men normalt slipper intet ud om processen, der førte frem til resultatet. Dog - måske sker der en ændring i år - sløret løftes lidt

Politiske udmeldinger:

  • Berner Nielsen (S) - Peger på to handlemuligheder: Forhøjelse af skatteprocent og/eller grundskyldspromillen eller besparelser på driften. Det skal være helt op til det samlede byråd på budgetkonferencen at anvise, hvilken vej vi skal gå.
  • Bernt Nielsen (V) - Vil ikke udelukke, at der skal røres ved serviceniveauet i kommunen. Dog - det behøver vel ikke at gå ud over nogen, at man på et område måske skal gå ned fra 50 til 49 medarbejdere.
  • Anders B. Andersen (V) - Erhvervscenteret bruges for lidt - opgaver kan måske udføres i samarbejde med andre kommuner.

Sløret løftes lidt - disse områder er analyseret:

  • Kommunens 10 branddamme skal måske nedlægges.
  • Vedligeholdelse af kommunale bygninger.
  • Muligheder for energisparende foranstaltninger.
  • Planlagt omfartsvej ved Spentrup koster 5 mill.

chart.dk 

Siden er sidst ændret 04 September, 2001