PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2002

 

Budgetforlig 2002 - råd til lidt mere

Nyt! (8. oktober) - Jette Iversen og Bent Pedersens stole tomme
ved budgettets vedtagelse - læs hvorfor

Referat fra vedtagelse af Budget 2002


Så er kommunens borgere nok engang blevet præsenteret for, hvorledes byrådet har tænkt sig at bruge en god del af borgernes penge i det kommende år. Det udmøntes i det såkaldte budgetforlig, der - når det er endelig vedtaget i løbet af efteråret - reelt sætter kommunen på auto-pilot.

Som sædvanlig (læs kommentar fra sidste år) er forliget kommet i hus uden at generere kommunens borgere med forskellige alternativer ( og jo - det kan gøres anderledes - som f.eks. i Hvorslev).

Hovedpunkterne i budgettet er ifølge artikel 4/9 i Amtsavisen følgende:

  • Skolerne får 500.000 kr. ekstra til IT investeringer,
  • Kommunens ældrecentre kobles på Rådhusets EDB-net, hvilket koster 263.000 kr.,
  • Der ofres 32.000 kr. pr. byrådsmedlem til PC'er og opkobling til Rådhuset - ialt 485.000 kr.
  • Omfartsvej omkring Spentrup (se beskrivelse i kommunalplan og kommentar fra borger) og tilhørende kloakering koster den nette sum af 10 millioner kr.
  • Byggemodning af 12 parcelhusgrunde ved Tingvangen ( - koster 4 mill. ?)
  • Asferg Skole renoveres for 2 millioner og i 2003 bruges yderligere 3,2 millioner kr.
  • Halgulvet i Purhushallen udskiftes for den nette sum af en million kr.
  • Tilbygning til Bjerregravhallen får et tilskud på 150.000 kr.

Renovationen af Asferg Skole ødelægger definitivt muligheden for at kombinere aktivitetshus med skolen - det såkaldte Asferg Aktivitetshus. En sådan kombination ville ikke koste skatteborgerne mere end end renovering, men ville til gengæld give ca. 2000 m2 mod 385 m2 ved renovering.

Jette Iversen (V) og Bent Pedersen (K) går ikke ind for budgetforliget p.g.a. de 10 mill. til omfartsvejen i Spentrup. Alle de borgelige havde vistnok i starten samme holdning, men så handles der jo nok lidt ligesom i de små hjem: Hvis mor får en ny sofa kan far få lov til at købe en ny bil. Har tilskuddet til Bjerregravhallen spillet rollen som "sofa" ?

Amtsavisen havde d. 29/9 en artikel om omfartsvejen, hvori Hans Jørgen Tougård, chef for Teknisk Forvaltning, fremlægger argumenter for omfartsvejen

I Hastighedsplanen for Purhus Kommune er der mulighed for at se ulykkesfordeling og trafikbelastning.

Giv din mening til kende i nedenstående afstemningsboks - eller benyt debat forum'et.

 

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 10 October, 2001