PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Budget 2000
Hop tilbage til foregående side

 

Det kommunale budget for år 2000

Se følgende bilag fra budgetforslaget:

Kommunalbestyrelsen er blevet enig med sig selv om budgettet for det kommende år (se også budget for 1999). I punktform indebærer budgettet bl.a.

 • Skatten vil forblive uændret på 20,5 %
 • Grundskyldspromillen uændret 9 promille
 • Accepterer statens beregninger af forventet skatteindtægt - giver 1,8 mill. kr mere end kommunens egen beregning. Fraskriver sig hermed muligheden for en evt. merindtægt.
 • Forventer at skulle låne 6,5 mill. kr. til anlægsinvesteringer
 • Forventet overskud på 2,2 mill. kr til styrkelse af kommunekassen
 • Intet afsat til tillægsbevillinger
 • Ingen (annoncerede) besparelser eller nedskæringer
 • Enighed om at analysere produktion og udbringning af mad til pensionister. Afsat 2,5 mill. kr til eventuelle deraf følgende investeringer.
 • Fritidshjem laves om til skolefritidsordning. Betyder at Børnehuset i Gassum og Naturinstitutionen Fussingø skal afgive børn til Asferg og Bjerregrav
 • Forældrebetaling til skolefritidsordning stiger med knap 1.200 kr/år næste år og med yderligere stigninger efterfølgende år, således at den årlige betaling øges fra p.t. 7.800 kr (amtets laveste) til ca. 11.000 kr. (gns. i amtet)

Anlægsudgifter:

 • Energibesparende foranstaltninger
 • Jordkøb og udstykning i Asferg, Gassum og Ålum og alene jordkøb i Spentrup
 • Elektronisk borgerbetjening via Internettet
 • Bjerregrav Fritidshjem: 634.000 kr.
 • Asferg skole: 480.000 kr til forsøg med "Leg og læring"
 • Spentrup Svømmehal: 450.000 kr
 • Fårup Fritidshjem: 148.000 kr
 • Tilskud til udbygning af Gassum klubhus: 150.000 kr

Har du kommentarer til budgettet vil PurhusNet gerne offentligegøre sådanne

Hop op til toppen

Sådan så budgettet ud for 1999:

 

Mio. kr

%-andel

Udgift pr borger i kr.

Veje, miljø og redningsberedskab

6,9

3%

800

Fritid og kultur

4,8

2%

600

Skoler

52,1

24%

6100

Daginstitutioner

33,0

15%

3800

Børn og unge i øvrigt

13,5

6%

1600

Ældreservice

35,3

17%

4100

Kontanthjælp, pensioner m.v.

30,9

34%

3600

Byråd, administration og anden service

25,8

12%

3000

Anlægsudgifter

11,4

5%

1300

I alt

213,7

100%

24900

   Udgifter på 213,7 mill. kr. finansieres ved skatteindtægter. Derudover er der
   brugerbetaling og refusioner fra amtet og staten. I alt for ca. 64 mill. kr.

   Hop op til toppen

 

chart.dk