PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Budget 2000 > Budget 2000 Hovedoversigt
Hop tilbage til foregående side

 

Hovedoversigt til budget for Purhus Kommune    BUDGETFORSLAG 2000

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

UDGIFTER

INDTÆGTER

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

12.528

12.814-

01

Forsyningsvirksomheder mv.

1.654

838-

 

Heraf refusion

 

 

02

Vejvæsen

4.294

12-

03

Undervisning og kultur

65.197

3.332-

 

Heraf refusion

 

126-

05

Social- og sundhedsvæsen

174.106

62.368-

 

Heraf refusion

 

30.641-

06

Administration m.v

30.199

1.731-

 

Heraf refusion

 

 

 

A. Driftsvirksomhed i alt

287.979

81.095-

 

Heraf refusion

 

30.767-

B. Anlægsvirksomhed

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

17.596

2.087-

01

Forsyningsvirksomheder mv.

150

 

02

Vejvæsen

2.813

 

03

Undervisning og kultur

1.350

 

05

Social- og sundhedsvæsen

3.838

 

06

Administration mv.

845

 

 

B. Anlægsvirksomhed i alt

26.592

2.087-

 

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)

 

 

C.07

Renter i alt

417

923-

0.08

Finansforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)

 

 

 

Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)

8.578

8.668-

 

D. Finansforskydninger i alt

8.578

8.668-

E.08

Afdrag og Lån (debetsiden på 08.55)i alt

2.096

 

 

A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6

325.662

92.773-

F.08

Finansiering

 

 

 

Forbrug af likvide aktiver (08.22)

 

4.583-

 

Optagne lån (kreditsiden på 08.55)

 

13.400-

 

Tilskud og udligning

2.819

41.474-

 

Udligning af købsmoms

10.014

 

 

Skatter

887

187.152-

 

F. Finansiering i alt

13.720

246.609-

Balance

339.382

339.382-

chart.dk