PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Budget 2000 > Investeringsoversigt
Hop tilbage til foregående side

 

Purhus kommune, investeringsoversigt 2000-2003 (hele 1.000 kr.)

Projektnr

Anlægsarbejde Byggemodninger

Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)

 

 

2000

2001

2002

2003

01.00

Jordkøb til boligformål

1.000

 

 

 

02.00

Byggemodning Ålum

650

 

 

 

03.00

Byggemodning Gassum

600

 

 

 

01.01

Byggemodning Asferg

 

900

 

 

 

Salg af grunde i afsluttede udstykninger, boligformål

100
-1.400

100
-1.400

100
-100

100
-100

 

Salg af grunde i afsluttende udstykninger, erhvervsformål

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

 

Byggemodninger m.v. i alt

2.450

-1.500

1.100

-1.500

200

-200

200

-200

Hop til toppen

Projektnr.

Anlægsarbejde Spildevandsanlæg

Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)

 

 

2000

2001

2002

2003

 

Tilslutningsbidrag, spildevandsafledning

    -boliger

    -erhverv

 

-555

-32

 

-495

-32

 

-315

-32

 

-315

-32

 

 

04.00

Kloaksanering mm.

500

750

500

500

03.01

Alarmovervågningsanlæg (SRO)

 

300

200

100

 

Uforudsete kloakeringsopgaver nyudstykninger

300

300

300

300

19.00

Kloakering i Ålum i.f.m. byggemodning

230

 

 

 

20.00

Kloakering i Gassum i.fm. byggemodning

190

 

 

 

02.01

Kloakering i Asferg i.f.m. byggemodning

 

240

 

 

04.98

Nyt centralt renseanlæg / ændret struktur

13.000

2.700

300

300

 

Spildevandsanlæg i alt

14.220
-587

4.290
-527

1.300
-347

1.200
-347

Hop til toppen

Projektnr.

Anlægsarbejde Vandforsyning

Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)

 

 

2000

2001

2002

2003

*)

Vandforsyningsledninger i diverse udstykninger

50

50

50

50

*)

Ledningdrenoveringer

100

130

130

130

 

Vandforsyning i alt

150

180

180

180

*) Anlægsbevilling givet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Hop til toppen

Projektnr.

Anlægsarbejde øvrige anlæg

Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)

 

 

2000

2001

2002

2003

02.99 *)

Stibelysning

163

 

 

 

53.00 *)

Nedlægning af luftlcdninger

285

285

285

285

54.00 *)

Slidlag på kørehaner

1.832

1.832

1.832

1.832

55.00 *)

Lappearbejde på kørehaner

209

209

209

209

56.00 *)

Fortove og stier

264

264

264

264

12.00

Trafiksikring

60

 

 

 

5! .00 *)

Udvendig bygningsvedigeholdelse

766

766

766

766

15.00 *)

Energibesparende foranstaltninger

180

 

 

.

16.00 *)

Forundersøgelser til energibespar. foranstaltninger

110

 

 

 

10.99 *)

Brandsikring Asferg ældrecenter

326

 

 

 

14.00 *)

Brandsikring Blicherskolen

120

 

 

 

09,00 *)

Spejderhytten Skovhusct

50

 

 

 

52.00

IT-udvikling i folkeskolen

380

380

380

380

08.00

Asferg skole - lokaleændring indskoling

400

 

 

 

13.00

Renovering af svømmesal

450

 

 

 

0600

Udvidelse af Fårup Fritidshjem

148

 

 

 

07.00

Udvid. af Bjerregrav Fritidshjem

634

 

 

 

10.00 **)

Ældreboliger Violvej

50

6.350

 

 

11 .00

Madservice / køkkenfunktioner

2.500

 

 

 

1700

Varme og ventilation på Rådhuset

780

 

 

 

18.00 *)

Sikring af sagsbehandlere

65

 

 

 

 

Øvrige anlæg i alt

9.772

10.086

3.736

3.736

*) Anlægsbevilling givet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

**) Anlægsbevilling på 50.000 kr. (til udarbejdelse af plan) givet i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Hop til toppen

 

chart.dk