PurhusNet > Debatter > 10. klasse - Fårup eller Randers?

 

10. klasse tilbud  - i Fårup eller Randers? - det blev Randers!

Links til andre artikler:

Lige vilkår for alle - Artikel i Amtsavisen 8. nov.

10. klassecenter på Fårup Skole - Kurt Sørensen 8. nov.

De smider mig ud af skolen - Christian Bang 6. nov

Fortsat 10. kl. i Fårup - Jens Peter Hansen 4. nov.

Referat fra dialogmøde d. 31. oktober. 31. okt.

Hvor går eleverne hen efter 9. klasse? - notat fra forvaltningen

Udtalelse fra lærerere på Fårup skole - 31. okt.

Hvorfor har byrådet så travlt med at flytte 10.klasse? - Steen Bundgård 30. okt.

Tidligere elever: Bevar 10. klasse -debatindlæg 24 okt.

Beslutningen om lukning af 10. klasse er taget på forskud - debatindlæg 23. okt.

10. klasse i Fårup er for god til skrotning - Amtsavisen 22. okt.

I februar 1999 vedtog byrådet at ændre skolestrukturen i Purhus kommune. Væsentlige ændringer omfattede nedlæggelse af Sønderbæk skole, fjernelse af 7. klasse fra Asferg og samling af alle 10. klasser på en skole. Begrundelsen for dette var "at skabe et tilstrækkeligt stort elevgrundlag til at danne en velfungerende social enhed, samtidig med at elevtallet giver mulighed for et varieret og differentieret udbud af fag og aktiviteter" (læs hele oplægget her).

Nu er 10. klassecenteret til diskussion - Børne- og Kulturudvalget besluttede på deres møde d. 7. oktober at sende et forslag om at erstatte det nuværende tilbud med et tilbud baseret på 10. klasse centre i Randers kommune (du kan hente en folder her - obs 927 K) til høring ved skolebestyrelser. Deres svar kan læses her.


10. klasse sagen blev behandlet på byrådsmødet d. 12. nov. 2002. Efter en lang debat, hvorunder Steen Bundgaard fremsatte ændringsforslag om at udskyde beslutningen til efter en udmelding fra regeringen, blev der stem. Marianne Høj Madsen (V), Christian Kirk (V), Jørgen Kirk (V) John Frigaard Nielsen (V), Tage Bødker (V), Berner Nielsen (S), Preben Nielsen (S) og Pia Moldt (S) stemte for en flytning til Randers. Imod stemte  Frank Nørgård (DF), Jens Peter Hansen (V), Steen Bundgaard (S), Klara Holt (S), Niels Højgård (S) og Ole Skiffard (S).

En lang række forhold skal tages i betragtning i den forbindelse:

 • 10. klasse er ikke en del af grundskolen, men er derimod fra Undervisningsministeriet tænkt som et tilbud målrettet de elever, der har særligt behov for at få et ekstra år i folkeskolen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse (f. eks. Teknisk skole, handelsskole, gymnasium).
   
 • Undervisningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs personlige og faglige behov samt potentialer. Eksternt site
   
 • Undervisningsministeriet har påpeget overfor kommunerne, at kravet om valgmuligheder og holddannelser skal forstås meget bogstaveligt.
   
 • Fagligt miljøskifte og en størrelse, der kan sikre et godt, fagligt miljø var væsentlige intentioner Eksternt site bag den nuværende lov om 10. klasser.
   
 • Antallet af elever i 10 klassen var 23 i 2000, 18 i 2001 og 26 i 2002.
   
 • 10. klassen fungerer reelt ikke som en 10. klasse center for hele kommunen. Eleverne i 10. klassen er nu helt overvejende at finde blandt de, der gik i 9. klasse på Fårup skole. I nedenstående tabel er vist, hvor mange procent der fra en 9. klasse fortsætter i 10. klasse:
 • ÅR

  Fårup skole

  Bjerregrav skole

  Blicherskolen

  2000

  46 %

  10 %

  50 %

  2001

  43 %

  15 %

  5 %

  2002

  55 %

  20 %

  0 %

  At det ville gå sådan havde skolebestyrelsen på Spentrup skole advaret om

 • Evaluering af centerets arbejde har været positiv, og centeret bedømmes til at have opnået de resultater, der er mulige ud fra de givne forhold (lille elevantal).
   
 • Besluttes det at erstatte 10. klassen i Fårup med et tilbud på 10. klasse centre i Randers vil eleverne få betalt transport.
   
 • Såfremt eleverne på Fårup skole i tilfælde af nedlæggelse i gns,. vælger som eleverne på de to andre skoler vil der blive en besparelse på over 600.000 kr/år.
   
 • Vælger de Fårup elever, der ville have valgt en Fårup 10. klasse i stedet at tage 10. klasse på ungdomsskole eller privatskole, vil besparelsen være ca. 270.000 kr
   
 • En elev i en kommunal folkeskole koster i gennemsnit kommunen 47.200 kr. om året, mens en elev, der i stedet går på efterskole, i gennemsnit kun koster kommunen 27.700 kr. ifølge ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda nr. 16, 10. okt. 2002 Eksternt site.
   
 • Hvis alle erstatter 10. klassen i Fårup med 10. klasse i Randers vil der blive en merudgift på 350.000 kr.
   
 • Og hvad sker der hvis flere elever fra Blicherskolen og Bjerregrav vælger 10. klasse på kommunal skole i Randers?
   
 • I løbet af få år forventes Fårup skole renoveret, og en opretholdelse af 10. klasse centret forventes at indebære nybyggeri til ca. 2.1 mio kr.

Har du forslag til yderligere punkter til ovenstående liste er du velkommen til at sende disse til PurhusNet - eller du kan selv skrive dine kommentarer i DiskussionsForum'et.

 

 

Siden er sidst ændret 12 November, 2002