PurhusNet > Debatter > 10. klasse - Fårup eller Randers? > Udtalelse fra lærere

 

På dialogmødet d. 31. oktober blev nedenstående omdelt:

I forbindelse med forslag om nedlæggelse af 10.klassecenter på Fårup Skole udtaler Fårup Skoles lærere følgende:

I dag er man i samfundsdebatten meget opmærksom på, hvor svært det er for unge mennesker at få en videregående boglig uddannelse, hvis de unge vokser op i et ikke bogligt miljø.

Man ønsker mønsterbrydere.

Efter 9. klasse er de unges erhvervsønsker traditionelle, d.v.s. i Purhus Kommune vælger de unge uddannelser inden for handel og service. På 4. år har vi 10. klassecenter. Hvert år er det lykkedes os som lærere at få "flyttet" flere elever til en gymnasial uddannelse.

Forklaringen på dette ligger i nærsamfundet.

Vi opnår hurtigt et godt kendskab til eleverne, fordi vi færdes i og kender lokalsamfundet. Den forholdsvis lille gruppe - fra 17- 30 elever - bevirker, at også forældrene hurtigt bliver kendte ansigter. Vi kan på tætteste hold hjælpe og vejlede i det videre uddannelsessystem, og gennem samtaler med elever og forældre give troen på, at netop deres barn kan magte en gymnasial uddannelse.

Efter 9. klasse har mange elever ikke den selvtillid, der skal til for at træffe et valg ud over det kendte. I 10. klasse opnår de ofte dette, fordi de er i en mindre gruppe og ikke "drukner" i en stor mængde i et større bymiljø.

Indholdet af 10. klasses årsplan er bl. a. opstået ved , at forældrene på et forældremøde i marts måned tilkendegiver deres ønsker for, hvad deres børn skal arbejde med i 10. klasse. Ligeledes er eleverne spurgt om deres ønsker. Ud fra dette, udarbejder lærerteamet en årsplan. Dette giver forældre og elever et medansvar og en interesse, som skaber et godt socialt rum og et godt undervisningsmiljø. Dette medfører også, at der er meget stor opbakning til de møder, der afholdes i løbet af skoleåret.

Netop overgangen fra landmiljøet til Randers er trods den lille kilometerafstand et stort skridt for mange elever. I forbindelse med transporten til og fra skoler i Randers opstår der ofte ventetid, et "frirum", som af nogle kunne udfyldes med ikke hensigtsmæssige aktiviteter og med samvær i ikke heldigt selskab. Et år mere i lokalsamfundet giver større modenhed og ballast til at imødegå fristelser af enhver art.

Det bør også nævnes, at det altid vil være en stor styrke for et lokalsamfund at bevare en ungdomsårgang så længe som muligt i det lokale. Flere af vore elever i 10. klasse arbejder som trænere i sportsforeninger og er med til at sætte præg på det sociale miljø i kommunen. En længere transport og en forankring i skolemiljøet i Randers vil let flytte interessen til aktiviteter uden for Purhus Kommune.

I vores 4-årige arbejde med 10.klasse har vi blandt 9.klasses elever mødt en voksende interesse for det tilbud, vi her i kommunen kan give. Ikke mindst har vi med meget stor glæde ved slutevalueringen i juni måned læst om elevernes udbytte, det være sig fagligt, socialt såvel som personlighedsmæssigt.

På baggrund af ovennævnte er det meget svært at forstå, at en lille kommune vil forarme sig selv ved at nedlægge et 10. klassecenter, som er til gavn og glæde for lokalsamfundet.

    Fårup skole 28-10-2002

 

 

Siden er sidst ændret 31 October, 2002