PurhusNet > Debatter > 10. klasse - Fårup eller Randers? > Dialogmøde

 

Stort fremmøde til dialogmøde

Vel omkring 75-100 var mødt frem til dialogmødet ang. høringen om nedlæggelse af 10. klasse centret på Fårup skole. Skolebestyrelsen fra Fårup havede taget initiativ til mødet, hvor Børne- og Kulturudvalget var inviteret. Bemærkelsesværdigt var der ikke en eneste blandt fremmødte, der havde børn på Spentrup skole og tilsvarende var der blot et lille dusin fra Bjerregrav skole.

Efter en kort gennemgang af de faktuelle forhold blev der fra såvel skolebestyrelse som øvrige fremmødte skudt med skarp mod høringsforslaget. Fra skolebestyrelse/fremmødte blev det påpeget at

  • det er vigtigt, at de unge kan blive i et trygt og velkendt miljø,
  • 10. klasse har stor lokal betydning for såvel lokalområdet som Purhus kommune mht. tilflyttere o.l.,
  • der er stor tilfredshed med det nuværende tilbud,
  • det er godt og vigtigt, at både elever og forældre inddrages i udformingen af indholdet i 10. klasse forløbet,
  • der er ingen grund til hastværk, når regeringen sandsynligvis snart kommer med et udspil på området,
  • transportmæssigt kan det for nogle blive besværligt at komme til Randers hvis busrute 232 nedlægges.

Andre temaer i den livlige diskussion, der var præget af stor talelyst, omfattede bl.a.

  • hvorfor der stort set ikke kommer elever til centret fra Bjerregrav og Spentrup?
  • hvorfor så mange 9. klasse elever i Spentrup vælger at gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse?
  • vil et tilbud om 10. klasse i Randers blive billigere eller dyrere end det nuværende center (dvs. vil mange, der nu vælger privatskole/efterskole i givet fald vælge kommunal skole i Randers.)
  • hvordan med kvaliteten? Er den bedre i Randers?

Fra Klara Holt (S) blev der meldt klart ud, at hun går ind for bevarelse af det nuværende 10. klasse center. Børne- og Kulturudvalget træffer deres afgørelse mandag d. 4 nov., hvorefter sagen - såfremt beslutningen bliver at nedlægge centret - kommer på byrådets dagsorden d. 12. november.

Bemærk - webmaster=referent er medlem af Børne- og Kulturudvalget.

 

 

Siden er sidst ændret 31 October, 2002