PurhusNet > Foreninger > Asfergladen

 

Asfergladen - på vej mod

Asferg Historiske Værksted
 


    Der er nu etableret en støtteforening (se bestyrelsen), der påtænker at arbejde med emner der er undervejs: En sommertur til Asferg Mose og et foredrag engang i efteråret om "Det gode gamle design". Man taler så meget om Georg Jensen m.fl. Vi vil gerne sætte fokus på de gamle ting og se nærmere på designet af de gamle brugsting: De blå køkkenting fra Glud & Marstrand, glas fra Odense Glasværk, brugstingene af træ osv.
    Vi satser også på at få repareret og bevaret nogle flere af de gamle ting vi har fået og stadig
    får.

    Derfor er der også god brug for alle der har interesse og en ledig stund til at være med i praktisk arbejde af forskellig art. Også selv om man kun kan være med engang imellem, vil vi gerne have kontakt.

    Kontakt evt. Karen Straarup, telf 86 44 35 08 eller 86 44 30 14, mail Karen.Straarup@purhus.dk.


Lidt baggrund

I august 1838 nedbrændte Asferg præstegård ved lynnedslag. Brandprotokollerne meddeler, at den straks efter blev genopført på sin gamle plads og i sin gamle skikkelse. I tidens løb er dens indretning ændret, men udefra ser gården i dag ud som for 163 år siden.

Et så gammelt og komplet præstegårdsanlæg er meget sjældent, og det er erklæret for "Absolut bevaringsværdigt".

For en snes år siden blev præsteboligen og den tidligere forpagterbolig restaureret. Vestlængen vedligeholdes, da den fungerer som garage for præsten, men efter forpagtningens ophør stod den imponerende ladebygning til nedrivning.

Efter tilskyndelse fra Århus stift og med opbakning fra de lokale kirkemyndigheder, Purhus kommune og forskellige foreninger dannedes den selvejende institution ASFERGLADEN.

Denne har lejet bygningen og ladet den restaurere ved hjælp af tilskud fra kirkelige midler, Statens Bygningsfredningsfond samt lokale virksomheder og med hjælp fra Purhus kommune.

Det er hensigten at indrette bygningen til et egnsmuseum og eventuelt gøre plads til et historisk værksted. Der er allerede skænket en stor samling af landbrugsredskaber og husgeråd af egnens beboere og Randers kulturhistoriske Museum.

Disse ting skal istandsættes og opstilles. Derfor er der opført et rum i laden med værksted, kantine og toilet, så grupper af ældre og yngre frivillige kan arbejde under bekvemme forhold og bruge det som en slags værested.

Til opførelse af rummet har Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med 75.000 kr., Purhus kommune med 25.000 kr og private firmaer med mere end 50.000 kr.

Tegninger af Keld Kahr

 

 

Siden er sidst ændret 08 October, 2006