PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2002 > Vedtagelse af Budget 2002

 

"På den måde fik vi så budgettet på plads"

Sådan lød borgmester Berner Nielsens (S) afsluttende kommentar til Budget 2002, der kom på plads uden at nogen stemte - hverken om eller imod - dog stod to stole tomme.

Forud var gået en ca. 1½ times seance, hvor alle fremmødte byrådsmedlemmer pånær en enkel havde taget ordet. Der var ganske overvældende enighed om budgettets fortræffeligheder, således at den smule spil for galleriet, der endnu engang skal være, for det meste måttte søge tilbage til sidste års budget for at finde noget at strides om.

I god overensstemmelse med Lars Bangs udsagn at "Det er svært at se profilerne af to sider i byrådssalen - vi sætter hensynet til borgerne højest" er her nedenfor opsummeret bemærkninger i relation til de mest populære emner. Antallet af byrødder, der tog fat i emnet, er angivet i den sorte kasse.

10

Omfartsvejen - Spentrup
Lidt divergens hvorvidt den blev kaldt en omfartsvej (trafikale hensyn) eller en fødevej (udstykning af i første omgang 12 grunde). Mange gav udtryk for prisen - 6 mill. til vej og 4 mill. til kloak, men alle var enige om, at det er en god investering - også selvom at den derved igangsatte udvikling på sigt kan resultere i ca. 100 nye boliger med deraf følgende krav til børnehave, skole, etc.. "Når vi nu har pengene er det fornuftigt at investere i udvikling" var en gængs bemærkning, ligesom der var almindelig enighed, at det er lettest at sælge byggegrunde i Spentrup.
  Der blev ikke kommenteret på prisen - at budgettallene mangler udgifter til jordkøb og frigørelsesafgift - jf. redegørelse fra de to ikke-fremmødte byrådsmedlemmer.

Du kan give din mening til kende på denne afstemning

8

Renovering af skoler - primært Asferg Skole
Slet ingen negative kommentarer omkring en godt 5 mill. kr. dyr ombygning af Asferg Skole, således at denne kan leve op til nye krav i folkeskoleloven. Nogle gav udtryk for, at beløbet skal bruges over de næste 2 år, andre sagde 3 år og en enkel var oppe på 5 år. Dybdal (K) og Bang (S) understregede investeringen som et bevis på, at Asferg Skole absolut ikke skal nedlægges.
  Der blev ikke kommenteret ang. muligheden for at kombinere et aktivitetshus med skolen - jf. projektet Aktivitetshuset i Asferg

5

Ansættelse af IT konsulent
Der var en ganske stor lyst til at fremhæve ansættelsen af en ekstra IT medarbejder. Med den megen isenkram, som kommunen efterhånden skal holde styr på, er der behov for mere support.
  Ikke så meget som et enkelt "bip" omkring det rimelige i at anvende 485.000 kr. på at udstyre byrødderne med PC'ere inkl. software, uddannelse og adgang til bredbåndsnet. Det er godt 32.000 kr. pr. person, og årlige driftsudgifter er budgetteret til 105.000 kr.

4

Enighed/åbehhed - eller mangel på samme
Nielsen (S) lagde hårdt ud med at klandre V og K fordi Jette Iversen og Bent Pedersen ikke ønskede at stemme for budgettet p.g.a. modstand mod omfartsvejen. Og der kom skarpe advarsler mod ikke at lytte til "strømninger i deres bagland". Andre følte som konsekvens af diverse avis artikler/læserbreve behov for at poientere, at der skam har være stor uenighed inden man er nået frem til enighed.
  Der blev ikke givet konkret eksempler på indledende uenighed og/eller forkastede alternativer. Se også artikel i Amtsavisen "Valgtemaerne taler sagte".

4

Renovering af haller - primært Purhushallen
Tidligere tiders synder (diverse udstillinger) har medført, at gulvet skal udskiftes i Purhushallen. Det er allerede sket i Spentrup, og flere nævnte, at en sagkyndigs gennemgang af de tre haller havde afdækket behov for ca. 5 mill. kr. til renoveringer over de næste 10 år.

4

Skatteprocenten
Såvel skatteprocent som grundskyld er uændrede, men alligevel fik emnet en række - primært borgelige - ord med på vejen. F.eks. om det vanskelige i at reducere skattetrykket - dette er blot sket to gange indenfor de seneste 20 år (med henh, 0,1 og 0,2%)

3

Pædagogisk grunduddannelse til dagplejere
Budgettet gør det muligt at give tre dagplejere en pædagogisk grundudannelse i 2002. Det er hensigten, at alle dagplejere efterhånden skal på kursus.

3

Sund økonomi eller ?

Borgmesteren lagde for med at glæde sig over en sund og robust økonomi. I budgetperioden lånes 4,1 mill. kr. for ikke at tære på likviditeten. Fra borgelig side blev den sunde økonomi anfægtet med henvisning til, at rådighedsbeløbet givet provenuet ved sidste års skattestigning rettelig burde have været 5 mill. kr. højere.
  "Udlicitering" er øjensynlig et af de tabu ord, man ikke bør nævne i byrådssalen

3

Ældre boliger

Er til gengæld en god ting at slå et slag for. Flere glædede sig over hvad der er bygget og påpegede nye behov. Fløe (S) opfordrede med henvisning til projekt i Asfeerg til at tænke i alternativer til almennyttige (kommunale) ældreboliger

3

Renovering af kommunale ejendomme

Blev nævnt af nogle få som noget, der stadigvæk står på ønskesedlen

Efter den første indledende runde udbrød der en form for diskussion forårsaget af Venstre angreb på manglende lyst hos Socialdemokratiet til at reducere skattetryk og kommunale udgifter. De formastelige blev dog hurtigt banket på plads med "Det har du selv været med til at bestemme"; "Fortæl mig hvem vi skal afskedige" og "Lånefinansiering af skattelettelser".

chart.dk 

Siden er sidst ændret 10 October, 2001