PurhusNet > Lokalområder > Asferg > Asferg jernalderboplads

 

Broncealderboplads i Asferg?

Efter megen lang tid er der endelig opnået enighed om køb af det jord, der ifølge lokalplan skal give plads til 12 nye boliger i udstykningen Æblehaven umiddelbar syd for Asferg præstegård.

Men inden området kan byggemodnes, er der blevet foretaget en såkaldt prøvegravning, hvor mulden blev fjernet på udvalgte steder ved hjælp af en rendegraver, således at man kunne se efter gamle anlægsspor og oldsager.

Og der var bid! Som det fremgår af billederne nedenfor indikerer stolpe aftegninger i jorden, at der ca. 1.400 f. K. har ligget flere huse på området.

Hver tirsdag og torsdag i tidsrummet 14 - 15.30 vil der være sagkyndige på stedet, der kan fortælle mere om udgravningen.

Konsekvensen af udgravningen er, at byggemodningen må udsættes, og at kommunen muligvis for ekstra udgifter i størrelsesordenen 200.000 kr., idet museumsloven bestemmer, at såfremt der er kulturlevn på et givent areal, skal den, der foretager jord- eller anlægsarbejdet, finansiere en eventuel arkæologisk udgravning

Asferg jernalderboplads - udgravning set mod vest
Udgravning set mod vest

 

Stolpehul

 

Potteskår

 

De enkelte pinde markerer stolpehuller mm. i udgravningen

 

Udgravning med Asfergladen i baggrunden

 

 

 

Siden er sidst ændret 15 August, 2004