PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening

 

Ålum - verdens navleSe også beretninger og billeder fra

 

Byggegrunde i Ålum - se her


Ålum Sogns Beboerforening                                                               August 2001

Information fra Beboerforeningen

På'en igen!
For de fleste er sommerferien nu overstået og for de erhvervsaktive er arbejdet igen blevet dagens faste dont. Skolerne har lagt beslag på børnenes og de unges dagligdag, og foreninger og organisationer har travlt med at lægge planer og programmer for efterårets og vinterens aktiviteter.

Også Beboerforeningen er med på den "bølge". De første aktiviteter - loppemarkedet og generalforsamlingen - er nært forestående, mere om dette senere i bladet, for vi vil som sædvanligt starte med en verbal velkomst til sognets nye beboere.

Fastelavn i Ålum

Tøndeslagning for forældre blev et rigtigt "hit" ved fastelavnsfesten 24.2.2001.

Velkommen !
I det seneste år har der som altid været en del udskiftning blandt beboerne i Ålum, Svinding, Venning og Gjandrup. I foreningen har vi ingen mulighed for at vide nøjagtig, hvem der flytter til området. Vi kan derfor ikke møde op ved den enkelte parcel for at byde velkommen og for at fortælle om Beboerforeningen eller de øvrige foreningers virke. Derfor bruger vi Informationsbladet til hvert år at udtrykke dette "kollektive", men ikke mindre velmente Velkommen!

Siden sidst
Siden sidste generalforsamling har beboerforeningen  sammen med FDF/FDP'erne afholdt loppemarked ved Smedehuset. Selvom arrangementet af forskellige årsager først blev afviklet den 1. oktober 2000, var vejret i alle måder på arrangørernes side, og der var god tilstrømning af interesserede købere i hele åbningstiden.

Flotte dukker på udstilling
Margrethes dukkeudstilling vakte fortjent beundring på forårsudstillingen.

På et møde med bestyrelsen for Forsamlingshuset sidste efterår, enedes vi om i fællesskab at arrangere en høstfest og dermed genoptage en gammel tradition i Ålum. Initiativet blev belønnet med en stor, veloplagt, feststemt og danseglad deltagerkreds fra nær og fjern.

Det sidste arrangement i 2000 var juletræsfesten. Datoen var den 14. december. Dermed brød vi den mangeårige tradition med at holde juletræ i starten af advent. Ændringen blev godt modtaget af de ca. 100 deltagende børn og forældre.  

Fastelavnsfesten bød i år på nye påfund som "body-painting" og tøndeslagning for forældre.

Sæsonens sidste aktivitet foregik også i Forsamlingshuset. Efter nogle års pause fornemmede vi, at der nu igen kunne skabes interesse for en forårsudstilling. Et rundspørge til en række lokale "hobbyister" viste, at ideen var bæredygtig, og den  1. april stod 15 stande klar til at modtage købere og andre interesserede.

Andre aktiviter
Da vi i vinter gennem en avisartikel blev opmærksom på, at Purhus Kommune ikke helt fulgte den tidligere udmeldte prioriteringsplan for hastighedsreguleringer, kontaktede vi omgående forvaltningen for at gøre opmærksom på det så ofte fremførte ønske om at få nedsat farten gennem Ålum. Vi måtte dog endnu

Farten ned i Ålum
Det lange lige stræk gennem Ålum får mange bilister til at træde hårdere på spederen end godt er. Derfor har Beboerforeningen bl.a. foreslået, at der bliver anlagt en rundkørsel i krydset mellem Gl. Viborgvej og  Vester Vellingvej. 

engang indkassere et afslag og konstatere, at de større bysamfund i kommunen fortsat står forrest i køen, når der skal bruges kommunale kroner.

En henvendelse fra Elro om eventuel etablering af fællesantenneanlæg i Ålum er blevet returneret med en opfordring til Elro om at udarbejde et specifikt forslag, som Beboerforeningen i givet fald kan lægge ud til beboerne til videre drøftelse.

Også i Beboerforeningen er vi så småt ved at få øjnene op for internettets muligheder. På www.purhusnet.dk har vi fået tildelt plads til omtale af flere af vore aktiviteter, ligesom sidste års informationsblad stadig kan læses på adressen.

Vi er fortsat med i Mostrups trykte vejviser for Purhus Kommune. Desuden har vi fået tilbud om at komme med på Mostrups hjemmeside på internettet. Vi har valgt at starte i det små med en enkelt informationsside, som kan ses på www.Mostrup.dk under Borger- og beboerforeninger i Purhus Kommune.

Foreningen er repræsenteret i Brugerrådet for Fussingø Statsskovdistrikt, hvor vi bl.a. har fået tilsagn om at blive inddraget i udformningen af de kommende års driftsplaner for de skovområder, der ligger ned mod Nørreådalen.

Åben udsyn over ådalen
På Fussingø Statsskovdistrikt er ledelsen positivt indstillet overfor ideen om at fjerne en del af skovarealerne omkring Ålum, så der igen kan blive frit udsyn fra bakkerne ned over ådalen.

Kommende aktiviteter
Efter generalforsamlingen den 6. september tager vi fat på en ny sæsons aktiviteter. De starter weekenden den 15. og 16. september 2001 med det årlige loppemarked, som også spejderne medvirker i. Der er som sædvanlig indsamling om lørdagen og salg af effekter om søndagen. Mange brugbare ting, som ellers ville ende på lossepladsen, kan vi omsætte til penge. Så der er god grund til at lette renovations-folkene for noget af deres byrde i den kommende tid!.  

Vi har endnu ikke fastsat datoen for årets juletræsfest, men vi regner med, at den kommer til at ligge i midten af december som sidste år.

Fastelavnsfesten kommer til at løbe af stabelen den 9. februar 2002.

I skrivende stund planlægger vi en høstfest sammen med forsamlinghusbestyrelsen. Vi håber at kunne oplyse datoen, når vi mødes til generalforsamlingen den 6. september.

Forsamlingshuset i Ålum
Forsamlinghuset i Ålum skal igen i år lægge lokaler til Beboerforeningens generalforsamling. Der er for nylig blevet indrettet et mødelokale til sådanne arrangementer på husets 1. sal.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes i år torsdag, den 6. september 2001, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus. Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år. Alle der bor i Ålum sogn, er velkommne til generalforsamlingen.

Vi har opstillet denne dagsorden:

 1. Formandens beretning
 2. Foreningens regnskab
 3. Debat om beretning og regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
       . 2 medlemmer
       . 2 suppleanter
 6. Eventuelt

Kontingent
Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 40 kr., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev er lige så god. Husk i begge tilfælde at oplyse navn og adresse.                                              

  Med venlig hilsen

   Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum
   Maxi Kiib, Gl. Viborgvej 379, Ålum
   Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum
   Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum
   Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum

   Hop til toppen

 

Siden er sidst ændret 16 August, 2005