PurhusNet > Debatter > Kommunesammenlægning

 

Kommunesammenlægning - noget for Purhus ?

DiskussionsForum om kommunesammenlægning - klik her
for at læse indlæg eller selv give dit besyv med

Purhus byråd: Sammenlægning med Randers m.fl.

På byrådsmødet d. 14. sept. skulle Purhus byråd egentlig have valgt mellem

 • En sammenlægning af kommunerne Mariager, Nørhald og Purhus.
 • En sammenlægning af Purhus og Randers, sammen med en eller flere af følgende: Langå, Mariager, Nørhald, Rougsø og Sønderhald.

men eftersom Mariager byråd d. 9. sept havde valgt Randers, var Mariager-Purhus-Nørhald ikke længere relevant.

På den baggrund godkendte byrådet, at  Det indstilles, at Byrådet tilkendegiver, at Purhus Kommune ønsker at bæredygtigheden opnås ved en sammenlægning af Purhus og Randers, sammen med en eller flere af følgende: Langå, Mariager, Nørhald, Rougsø og Sønderhald.

Forud var gået en lang debat, hvor samtlige byrødder havde ordet, og to ændringsforslag var på bordet for derefter at blive trukket tilbage af forslagsstilleren Frank Nørgaard. Bedømt ud fra debatten ville Purhus sandsynligvis være gået ind i en Mariager-Purhus-Nørhald sammenlægning, såfremt en sådan stadig havde været relevant.


Mariager byråd: 8-7 for at gå med Randers

På byrådsmødet d. 9 sept. skulle byrådet tage stilling til nedenstående:

Strukturreformen - Mariager Kommunes fremtidige placering.
For Mariager Kommune tegner der sig tre mulige modeller for sammenlægning.

 • Mariager, Nørhald og Purhus sammenlægges til en kommune med ca. 25.000 indbyggere.
 • Mariager Kommune danner sammen med Hobro, Arden og Hadsund en kommune omkring Mariager Fjord med ca. 44.000 indbyggere. En sådan kommunedannelse indebærer, at Mariager Kommune overgår til Region Nordjylland.
 • Mariager Kommune tilslutter sig en stor kronjysk kommune omkring Randers Kommune, hvor alle eller nogle af kommunerne: Sønderhald, Rougsø, Langå, Purhus, Nørhald og Mariager indgår. Såfremt alle kommunerne deltager vil indbyggertallet være ca. 113.000.

Det anbefales, at Byrådet peger på en af mulighederne med henblik på videre drøftelser med de involverede kommuner. Det anbefales i den sammenhæng, at der udpeges et forhandlingsudvalg for varetagelse af disse drøftelser.

Efter en intens og ophedet diskussion endte det med en 8-7 flertal for en Randers løsning. Flertallet blev skabt af Venstre, den konservative Jørn Poulsen, Christian Boldsen fra Samarbejdslisten og - som tungen på vægtskålen - den tidligere amtsborgmester i Århus Amt, socialdemokraten Ib Frederiksen. Ib Frederiksen prioriterede en kommune bestående af Mariager, Nørhald og Purhus højest. Men da den lille kommune ikke kunne blive til noget, valgte han gigantkommunen i stedet.

- Vi skal hen hvor pengene og udviklingen er, siger Ib Frederiksen.


En alternativ beskrivelse af syv kommuner - en kunstnerisk beskrivelse

Sidste chance for storkommune - TV2 Østjylland 30. august


Gætterierne fortsætter...

Seneste bidrag (7. april) kommer fra Jyllandsposten, der baserer sig dels på lokale initiativer og dels på udmeldingen om cmindst ca. 30.000 indbygere.


Trækker Mariager nordover?

Svaret bliver et Ja, såfremt formændene for henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre i Mariager har magt som de har agt. Ifølge Amtsavisen melder Bent Senholt ud med "Drop nu det misfoster af en landkommune" og hans formandskollega fra Venstre, Anders Lausten, følger tropmed at "Mariager skal kigge mod nord" TV2 Østjylland har kogt et indslag ud af disse udmeldinger, hvor Mariager's borgmester i indslaget lige klapper hesten og advarer mod allerede nu at brænde broer af.

Din mening! - Stem via nedenstående hvorefter du kan se hvordan stemningen er

 

Byg din egen kommune
Kort & Matrikelstyrelsen giver dig på deres hjemmesides mulighed for at lege "kommunebygger". Med få museklik kan du lægge dine yndlingskommuner sammen og straks se, om indbyggertallet når op på de magiske 30.000 indbyggere. Også den nye drømmekommunes samlede areal, skattegrundlag og aldersfordeling bliver straks regnet ud.

Skal vi have fortsat have amter og hvor mange/store skal kommunerne være? Eller udtrykt mere formelt:

  "Der er derfor behov for at tage stilling til, i hvilken udstrækning den offentlige sektors struktur bør tilpasses for at fastholde og fremtidssikre en decentraliseret offentlig sektor, der både sikrer en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet, bidrager til udvikling og understøtter det lokale demokrati, herunder dialogen mellem borgere og politikere" (læs hele kommisoriet her).

Regeringen nedsatte 1. okt. 2002 den såkaldte Strukturkommision med henblik på at få belyst ovenstående. Strukturkommisionen har nu udtalt sig om hensigtmæssige størrelser for amter og kommuner; opgavefordelingen mellem stat, amt & kommue osv.

Rapporten er på ca. 1.000 sider hvilket betyder, at rigtig mange vil udtale sig inden der har været tid til at studere hele rapporten. Den vogn hopper PurhusNet selvfølgelig også med på og bringer nedenstående uddrag fra Strukturkommissionens betænkning (nr. 1434) - Bind I - Hovedbetænkningen'ens kapitel 21 om Geografiske og befolkningsmæssige kriterier for den administrative inddeling

  Sammenfattende finder kommissionen, at handelsoplande, kommunale fællesskaber samt forhold i infrastruktur, natur og landskab samt livsformer bør inddrages i overvejelserne om den geografiske inddeling for at understøtte identitetsmæssige forhold og skabe samhørighed i forhold til en ny primærkommunal struktur. Endvidere finder kommissionen, at det i relation til den primærkommunale inddeling så vidt muligt bør tilstræbes, at alle kommuner i den nye administrative enhed tilhører samme pendlingsregion.

  Kommissionen finder endvidere, at det for at opnå homogenitet mellem enhederne i relation til den primærkommunale inddeling bør tilstræbes, at der skabes kommunale enheder, der omfatter såvel land som by, samt at der så vidt muligt bør tages hensyn til den fremtidige demografiske udvikling, herunder risikoen for regionale skævheder. Ydermere finder kommissionen, at uddannelses- og erhvervsforhold i et vist omfang kan inddrages i overvejelserne om den primærkommunale inddeling.

  Kommissionen har endelig peget på, at den geografiske udstrækning og tilstedeværelsen af ét naturligt center i de nye primærkommunale enheder bør indgå i overvejelserne om den geografiske inddeling.

  I relation til den regionale inddeling finder kommissionen, at pendlingsregioner vil være af betydning for varetagelse af opgaver som trafikplanlægning, erhvervsfremme og natur- og miljøbeskyttelse og på den baggrund bør indgå i overvejelserne om den administrative territoriale inddeling. Endvidere finder kommissionen, at det for at opnå en homogenitet mellem de regionale enheder bør tilstræbes, at der skabes regionale enheder, der så vidt muligt tager hensyn til den fremtidige demografiske udvikling, herunder risikoen for regionale skævheder. Desuden har forhold som geografi, identitet og samhørighed betydning for den regionale inddeling.

 

15/6 2002 Borgmester Berner Nielsen takker pænt nej - læs hans indlæg

13/6 2003
Purhus som del af Randers kommune ?Ifølge TV Østjylland d. 13. juni 2002 ønsker Randers borgmesteren at danne en storkommune bestående af Randers samt Nørhald, Purhus, Langå, Hadsten og Sønderhald.

Alle pånær Purhus har takket pæn nej - ifølge TV Østjylland er Purhus positiv overfor ideen.

PURHUSNET artiklerDet blev Randers - heldigvis

Høringssvar fra Purhus kommune

Se Peter Lei's figur

Purhus efter 2006

Borgermøder - og hvad så?

Frank Jensen (MF) i Fårup

Borgermøde i Aalum

Borgermøde i Nørbæk

Borgermøde Gassum

True Love: Den kommunale stoleleg

Er der en landdistriktpolitik?

Hvor skal vi hen du?

Sådan pendler vi

Vækstklimaet i danske kommuner 2003 - bearbejdning af Deloitte analyse

Hvor stor de forskellige kommuners medgift?

Tre forslag fra erfarne herrer

Nej til sammenlægning

NYTTIGE  LINKS

Purhus kommunes temaside om ny struktur

Strukturkommisionens hjemmeside

Nyhedsmagasinet Dansk Kommuner

Amtsavisen om kommunesammelægni ng

TV Østjylland om Mariager-Purhus-Nørhald

Strukturkommissio-
nens kommissorium


Det skriver pressen

Kommuneforeningens holdning

Amtrådsforeningens præsentation
 

PUBLIKATIONER

Kommunestørrelse og tilfredshed med offentlig, kommunal service

Kommunestørrelse og demokrati (pdf)

Størrelseseffekter i den kommunale sektor

AKF Nyt: Tema om kommunal struktur

 

 

Siden er sidst ændret 14 September, 2004