PurhusNet > Foreninger > Politiske > Venstre > Nytårsbrev 2001

 

SØG

„Kletgården" den 18/12 2001

Så nærmer vi os igen årsskifte! Det har været et begivenhedsrigt og krævende år for aktive venstrefolk, og jeg vil her berette lidt om årets gang

Jeg vil først nævne årets 2 gode arrangementer på hhv. Grundfos og Hald Hovedgaard, og  siger tak til John Frigaard Nielsen og Peter Iversen for interessante rundvisninger.

Forberedelser til kommunalvalget har fyldt meget på dagsordenen i år, og det var dejligt at 49 personer mødte frem ved opstillingsmødet den 2/5 på Purhus kro.  30 personer blev foreslået, og det endte op med, at 12 personer gerne ville på opstillingslisten.

3 af de nuværende V-politikere ønskede ikke genvalg. TAK til Jette Iversen for 4 år og Anders Bach for 16 år i kommunalpolitik og ønsker Anders held og lykke i amtet.

TAK til Bernt Nielsen for 28 års trofast og stabilt arbejde for Venstre i Purhus Kommune.

Hen på efteråret udskrev Poul Nyrup folketingsvalg, samme dato som amt- og kommunalvalg, så der blev travlhed med forberedelser af valgmateriale,-steder, plakater osv.

Suset fra den 20 november med 3 flotte valgresultater kan vi næsten mærke endnu.

 • Folketingsvalg – VK regering med Anders Fogh som statsminister
 • Amtsvalg – V fik også her et flot valg, og vores lokale Anders Bach blev valgt og gik med formandsposten i teknik og miljø. Sådan!
 • Kommunalvalg – V fik 6 kandidater valgt, og glæden var stor i den borgerlige lejr.                                       
 • TILLYKKE til alle de nyvalgte.

At der efterflg. er foregået lange og drøje forhandlinger er jo ingen hemmelighed. Da et af temaerne under valgkampen var åbenhed om politisk arbejde, har vi valgt at fortælle om 14 dages kamp for et kommunalt skifte som vedlægges og kan læses, hvis man har lyst.

Målet var hele tiden at få mest mulig indflydelse, og at beholde V-stemmerne i den borgerlige lejr. Det lykkedes ikke, som vi havde håbet at få John Frigaard som borgmester. Det lykkedes heller ikke at få John Dybdal, og som I har erfaret hedder borgmesteren stadig Berner Nielsen. Til gengæld vil jeg sige, at vi har fået meget stor indflydelse med flertal i alle udvalg og med formandsposter i BKU, SU og TU samt mange underudvalgsposter.

Hvis de gør det godt vore nyvalgte politikere, og det gør de!, så kan vi få stor indflydelse i de kommende 4 år. Det handler så om at gøre det så synligt, at vi forhåbentlig tager springet fuldt ud ved næste valg.

Den 7/2 er der GENERALFORSAMLINGEN på Purhus Kro kl. 19.30. Jeg håber mange møder frem, også selv om jeg er klar over, der vil lyde mange kritiske ord. Jeg kan kun sige, at vi har gjort, hvad vi evnede for at få det bedst mulige resultat. Jeg beklager meget, den ulykkelige situation som John Frigaard har været sat i, og respekterer ham for, da ikke andet kunne lade sig gøre, at se på resultatet frem for sig selv. Nu er valgkampen forbi, arbejdstøjet skal på ,og jeg håber alle nu vil bruge krudtet på at se fremad og være resultatsøgende.

Kontingent for 2002 er fastlagt til 200 kr.  og bedes venligst indbetalt senest den 15/1 på vedlagte girokort.

Jeg ønsker bestyrelse, byrådsgruppen, nye kandidater samt medlemmer

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Tak for samarbejdet i 2001.

Med venlig hilsen

Bent Olaf Nielsen , formand

 

Nedenstående redegørelse for konstitueringsforløbet efter kommunalvalget er skrevet af John Frigaard Nielsen, Bent Oluf Nielsen og Christian Kirk. Skrivelsen blev lagt på PurhusNet d. 16 december 2001 og blev senere blev rundsendt til Venstres medlemmer som en del af formandens traditionelle nytårsbrev.

KOMMUNEVALG 2001

20/11

Valgaften.
Ca. 22.30 tyder det på et borgerligt flertal. Glæde i den borgerlige lejr.

23.30 samledes V og K gruppen. Enige om at et "magtskifte" skal arbejdes hjem.

Tage Bødker forlangte konstitueringsmøde udsat til dagen efter, men man gav hinanden håndslag på, at intet andet kunne aftales før gruppemøde næste dag.

John Frigaard Nielsen  og Jørgen Kirk taler med Berner Nielsen og tilbyder S en udvalgsformandspost for at fortsætte den gode tradition. Dette afslås med : "enten borgmesterposten eller ingenting."
 

21/11

John Frigaard Nielsen kontakter igen Berner Nielsen. Giver samme tilbud, som igen afslås.

19.30 Møde hos B. O. Nielsen (Bent Oluf Nielsen)

 • Tilstede: de 6 valgte kandidater fra V, John Dybdal fra K, Frank Nørgård fra O, Peder Pedersen  formand for valgudvalg samt Bent Oluf Nielsen formand for V.
 • John Frigaard Nielsen leder mødet. Bent Oluf Nielsen ordstyrer og Peder Pedersen referent.
 • Mødet forløber i god og ordentlig tone. Alle indstillet på positivt samarbejde.
 • Udvalgsposter forhandles på plads og alle er tilsyneladende tilfredse.

Beslutningen blev nedfældet på papir og alle skrev under.
 

22/11

John Frigaard Nielsen kontakter kommunaldirektør Peter Lei og orienterer Berner Nielsen om ny konstituering.

En kandidat (X) fra V ringer til formanden, meddeler at han mener sig forbigået under konstituering af udvalgene.

27/11

Kandidat X ringer til John Frigaard Nielsen og meddeler, at han overvejer ikke at bakke gruppen op pga. sin placering.

John Frigaard Nielsen anbefaler kandidat X at kontakte en anden kandidat (Y) mhp at bytte rolle.

Efter deres indbyrdes samtale fastholdes dog tidligere underskrevne aftale. Dette meddeles John Frigaard Nielsen af kandidat Y.

1/12

John Frigaard Nielsen kontaktes af kandidat X, som igen ikke vil acceptere udvalgssammensætningen

 Formanden Bent Oluf Nielsen kontaktes af samme med meldingen: hvis ikke ændring af konstituering inden mandag morgen 3/12 overvejer kandidat X at blive løsgænger.

2/12

10.00 Peder Pedersen, John Frigaard Nielsen, Bent Oluf Nielsen + gr.formand Christian Kirk diskuterer situationen. Alle går i tænkeboks.

19.00 Peder Pedersen, John Frigaard Nielsen, Bent Oluf Nielsen, Christian Kirk samles igen efter at have kontaktet alle kandidater, og hørt deres meninger.

Det besluttes at Bent Oluf Nielsen tager personlig kontakt til kandidat X. Kandidat Y som tidligere har været på tale mhp. ombytning af roller, deltager efterfølgende også.

Sent på natten giver kandidat X og Y hinanden hånd på, at de bytter udvalg.

Møde om ny konstitueringsaftale samt udvalgsplacering fremskyndes til den 5/12.

4/12

Ca. 15.00: John Frigaard Nielsen meddeler Bent Oluf Nielsen, at John Dybdal har været kaldt til Berner Nielsen (Berner Nielsen), som tilbyder John Dybdal borgmesterposten.

Christian Kirk, Bent Oluf Nielsen, Peder Pedersen, John Frigaard Nielsen & John Dybdal holder møde. John Dybdal ønsker fortsat borgerlig gruppe.

John Frigaard Nielsen meddeler, at han vurderer det som en tvivlsom opgave at få flertallet i en borgerlig gruppe med ham som borgmester.

Man diskuterer nu muligheden for at bibeholde borgerligt flertal med John Dybdal som borgmester.

5/12

Møde Berner Nielsen, John Dybdal, Bent Oluf Nielsen.

Diskuterer muligheden: John Dybdal borgmester, Berner Nielsen viceborgmester.

Berner Nielsen tager hjem og diskuterer med socialdemokratisk gruppe.

Borgerlige gruppe mødes hos Bent Oluf Nielsen kl. 19.30

 • Gruppen orienteres om ovennævnte mulighed.
 • Kandidat X siger, at han heller ikke tror, at han vil pege på John Dybdal som borgmester.
 • Underudvalgsfordeling diskuteres, og ingen problemer vedr. dette.

Mødet slutter lidt i frustration over at ingen løsningsmodeller synes at lykkes, men man aftaler at arbejde videre med John Dybdal borgmestermodellen.

6/12

8.00 John Frigaard Nielsen meddeler Bent Oluf Nielsen at han, for at få ro, kan gå ind for John Dybdal som borgmester, blot han selv kommer i ØK og et andet udvalg.

9.45 Kandidat X meddeler Bent Oluf Nielsen, at han ikke vil have John Dybdal som borgmester.

10.30  Bent Oluf Nielsen og Christian Kirk diskuterer situationen: 2 uholdbare løsningsmodeller.

Ny tankegang/strategi med løbende kontakt til hele gruppen.

Målet er hele tiden: hvordan får vi mest indflydelse!

Ca. 12.30 ringer kandidat X til Bent Oluf Nielsen, at han kun kan pege på Berner Nielsen som borgmester.

Ca 14.00 møde hvor John Dybdal orienteres om den nye situation.

Alle herefter enige om så bred en konstellation som mulig pga. det usikre flertal i gruppen. Hellere indflydelse end helt uden for.

Alle kandidater orienteres pr. tlf. og kan gå ind for en løsning hvor Berner Nielsen er borgmester, men med et borgerligt flertal i alle udvalg, samt formandsposter i BKU, TU og SU samt udsigt til stor indflydelse i underudvalgene.

Berner Nielsen deltager herefter og mener at magte at være borgmester for en byrådsgruppe med borgerligt flertal og dermed størst borgerlig indflydelse.

Udvalgene sammensættes herefter som bekendt.

Oplæg skrives under af Berner Nielsen, John Dybdal, Bent Oluf Nielsen

Efter forudgående krav fra kandidat X orienteres han af Peder Pedersen, Christian Kirk, John Dybdal, Bent Oluf Nielsen på sin adresse om konstitueringen.

John Frigaard Nielsen          Christian Kirk                Bent Olaf Nielsen

 

 

chart.dk