PurhusNet > Foreninger > Politiske > Socialdemokratiet

 

Det er tilsyneladende svært både at læse og forstå

Af Preben Nielsen,                                            Amtsavisen 5. februar 2000
Socialdemokratisk gruppeformand, Bjerregrav

ÆLDREMAD: For nogle dage siden bragte avisen et læserbrev med overskriften: "Velbekomme" fra Jørgen Kirk (V).
   Læserbrevet indeholdt en række bemærkninger og kommentarer om køkkenstrukturen og den fremtidige madservice i Purhus Kommune.
   I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for år 2000 besluttede et enigt byråd, at der skulle laves en analyse dels om den fremtidige struktur på køkkenområdet, og at fordelene og ulemperne ved overgang til vakuummad ligeledes skulle undersøges.
   Denne rapport ligger nu på byrådets bord, og samtlige medlemmer har derfor mulighed for nøje at sætte sig ind i konklusionerne. Det er en omfangsrig rapport, som naturligvis kræver nogen tid at sætte sig ind i.
   At læse forkert og dermed nå frem til forkerte konklusioner er naturligvis tilgiveligt, men for god ordens skyld skal det nævnes, at også Jørgen Kirk har fået rapporten gennemgået.
   Det er derfor bekymrende og vel egentlig også alarmerende, når man så efterfølgende skal læse i avisen, at den bedste løsning for kommunen er at lade et privat firma løse opgaven, når en af rapportens væsentligste konklusioner er, at langt den største besparelse hentes, hvis man etablerer et centralt køkken i kommunalt regi.
   At der ud over en meget stor besparelse ved den kommunale løsning er andre oplagte fordele, såsom fleksibilitet i forhold til salg af ydelser til vore skoler og institutioner, som ville passe helt fint ind i kommunens overordnede kost- og sundhedspolitik fortæller blot, at Jørgen Kirk også i denne sag har svært ved at se de oplagte sammenhænge.
   Sluttelig er der naturligvis også hensynet til arbejdspladserne. Kan vi spare kommunens skatteydere for penge samtidig med, at vi fastholder et antal arbejdspladser i kommunen, så mener vi, at vi har en naturlig pligt til at gøre det.
   Det er naturligvis i orden, at Jørgen Kirk mener, at "alt" skal udliciteres, uanset om det måtte koste skatteyderne ekstra penge, men så skal han være ærlig og sige det. Det er bestemt også i orden at være imod at ville lave besparelser, men så skal man have modet til at stå ved det og sige det offentligt.
   Men det kræver naturligvis et vist mod at være ærlig og stå ved sit ord.
   Hvis man som kommune valgte princippet om at bruge de næstbedste løsninger, ville den kommunale økonomi kunne blive udsat for et pres, som på lang sigt kunne true vores kommunale selvstændighed - sådan en situation vil vi ikke sætte kommunens borgere i.
   Køkkenstrukturen og madmodellen er en vigtig sag. Vi mener, det er vigtigt, at vi får lavet et system, som sikrer kvaliteten for vore ældre medborgere, og som samtidig tager et vist hensyn til den kommunale økonomi.
   Samarbejde og brede løsninger har i mange år været kendetegnende for arbejdet i Purhus byråd. Vi har valgt samarbejdsmodellen, fordi vi mener, den er til gavn for alle borgere i Purhus Kommune.
   Jørgen Kirks stil er et klart varsel om et brud på denne tradition. Det var bedre, du kom med dine meninger i byrådssalen end i avisen.
   Det interessante spørgsmål er, om denne nye kurs også er Venstres kurs - hvis det er tilfældet, siger vi "Velbekomme". (se kommentar til dette indlæg)

Hop til toppen

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001