PurhusNet > Debatter > Ældreområdet > FyFy Skamme
Hop tilbage til foregående side

 

Fy fy skamme Kirk                    Amtsavisen 14/2 2000
Jens Peter Hansen
Asfergvej 13, Hvidsten

To medlemmer af Byrådet - Jørgen Kirk og Preben Nielsen  - har med få dages mellemrum bidraget til disse spalter omkring emnet ældremad (kan ses på www.purhusnet.dk). Så vidt så godt. Desværre sker det alt for sjældent, at byrådets medlemmer således markerer meninger over for kommunens borgere.

 "Desværre" fordi et velfungerende nærdemokrati -  som borgmesteren også var inde på i sine nytårstanker - er det bedste argument for bevarelse af den nuværende kommunestørrelse. Og her må vi huske, at et velfungerende nærdemokrati er mere og andet end blot at beslutninger træffes tæt på den enkelte borger - processen forud for beslutningen er mindst lige så vigtig.

Preben Nielsen's stil og holdninger, som de kommer til udtryk i debatindlægget d. 5/2, virker ødelæggende for nærdemokratiet.

Om holdning: Preben Nielsen (PB) lovpriser byrådets samarbejdsmodel og klandrer Kirk for at bryde med denne tradition - Kirk burde ifølge PN have nøjes med at fremsætte sine meninger i byrådssalen. Hvorfor dog?  Kirk fremlægger sine synspunkter for kommunens borgere, som derved for mulighed for at praktisere nærdemokrati: Ved at fortælle ham, hvorfor han har ret/uret og ved at stemme/undlade at stemme på ham ved næste kommunalvalg. Det er svært at se, hvorledes det skulle påvirke den såkaldte samarbejdsmodel. Enig - brede løsninger er at foretrække, men de bliver endnu bedre, såfremt de fremkommer på grundlag af en solid omgang uenighed. Det er det bedste middel til at sikre, at alle alternativer bliver overvejet.

Om stil: Når PN bruger udtryk  såsom "næstbedste løsninger", "oplagte sammenhænge" m.fl. må han tage det for givet, at alle bruger samme målestok som ham selv.  Det er galt - hvis der fandtes en endegyldig målestok, kunne vi overlade beslutningerne til en computer. PN er så overbevist om sine egne prioriteringers eviggyldighed, at han affærdiger andres holdninger som udtryk for manglende evne til både at læse, forstå, se sammenhænge og være ærlig.

Nærdemokrati og samarbejde er tomme floskler, når "anderledes tænkende" gives en behandling som den, Preben Nielsen kører frem med. Det er en skam.

Hop til toppen

 

chart.dk