PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Helhedsskole
Hop tilbage til foregående side

 

Asferg Projektet - Helhedsskole

Som en del af budgettet for år 2000, vedtog Byrådet at iværksætte et "Leg og Læring - pilotprojekt" med start 1/8 2000. Asferg Skole har fået bevilget løn til 0,28 fuldtidsansat, samt 400.000 kr. til forventede lokaleændringer. Eftersom indhøstede erfaringer forventes anvendt på kommunens øvrige skoler, vil der her løbende blive orienteret om projektet.

Projekt organisation
 

Dokumentation
 

Midtvejsrapport - maj 2000

Asferg Projektet - Helhedsskole   - Karen Skaarup. En lille orientering om Asferg-projektet, som iværksættes på Asferg Skole fra 1. august 2000. Artiklen indeholder nogle helt konkrete oplysninger om projektet, samt personlige betragtninger om, hvad indholdet måske kan blive.

Diverse artikler og baggrundsmateriale
 

flere er på vej .....og har du et forslag modtages dette gerne

chart.dk