PurhusNet > Foreninger > Politiske > Purhuslisten

 

SØG

PURHUSLISTEN

holdt møde mandag den 27. august 2001

med følgende dagsorden:

  • Siden sidst, bl. a om fælles kampagne med de andre lister.
  • Forslag til folder, et udkast forelægges.
  • Hvordan får vi flere kandidater? Forslag efterlyses.
  • Debatmøder, form og indhold.
  • Fastsættelse af opstillingsmødet, hvor og hvornår.
  • Næste møde aftales.
  • Evt.

Referat

Purhuslisten har afholdt møde og her bl.a. besluttet at opstille kandidater til kommunalvalget i november. Opstillingsmødet vil finde sted på Nørbæk Efterskole torsdag d. 4. oktober. Det bliver et offentligt møde, hvor der også vil blive serveret kaffe. Listen regner med at opstille mindst ligeså mange kandidater som sidste gang. Et par af kandidaterne er nye og erstatter de to medlemmer, listen har mistet siden forrige valg. I øvrigt lader det til, at der er stor interesse for Purhuslistens arbejde, idet der har været flere forespørgsler til listen og opfordringer til at genopstille.

 Der vil blive en række vælgermøder i løbet af efteråret. Følgende datoer er allerede fastlagt: torsdag d.8. november på Nørbæk Efterskole og onsdag d.14. november i Malvines Hus i Spentrup. Mødernes form vil få en utraditionel struktur, hvor der vil blive mulighed for både at stille og besvare spørgsmål om Purhuslistens program samtidig med, at der vil blive sørget for god underholdning.

 Næste ordinære møde i Purhuslisten bliver torsdag den 20. september på
Sct.Kjeldsvej 2, Ålum kl.19.00.

chart.dk