PurhusNet > Foreninger > Politiske > Purhuslisten

 

PURHUSLISTEN
Sikrer åbenhed i det lokalpolitiske      - 
hop ned til mødereferater m.m.

Pressemeddelse 25/9 2001:
  Det har tidligere været nævnt, at PURHUS-LISTEN og Socialdemokratiet eventuelt ville indgå valgforbund. Spørgsmålet blev debatteret på PURHUS-LISTENs møde, torsdag d.20.9. Det overvejende synspunkt var, at et sådant valgforbund meget let kunne forvirre og forlede nogle til at tro, at det dermed også handlede om et bindende samarbejde mellem de to parter i den kommende 4-årige periode - eller sagt på en anden måde: - at en stemme på PURHUS-LISTEN ville være det samme som en stemme på socialdemokratiet. Den misforståelse vil PURHUS-LISTEN ikke medvirke til. PURHUS-LISTEN er og bliver sin egen - en selvstændig, tværpolitisk liste, der arbejder helt og fuldt for lokalsamfundet - uden hensyn til partipolitik. Det blev derfor besluttet, at PURHUS-LISTEN ikke ønsker at indgå valgforbund med politiske partier. Hvis vælgerne stemmer PURHUS-LISTEN i byrådet vil samarbejdet med partierne derefter blive vurderet fra sag til sag, afhængig af hvem der kan støtte det, PURHUS-LISTEN står for.


Vi har aldrig lagt skjul på vores modstand mod at nedlægge de små skoler i vores kommune. Vi mener, at nærdemokratiet står og falder med de faciliteter, der findes. Et landsbysamfund går hurtigt i stå, hvis der hverken er skole, butikker eller andre almindelige samlingssteder.

Vi fik desværre ikke valgt en repræsentant til byråddet og må derfor opleve fra sidelinjen, hvordan de gamle etablerede partier hensynsløst hugger Sønderbæk Skole ned.

Vi håber, at vælgerne vender tilbage næste gang, og denne hjemmeside skal være med til at gøre vælgerne opmærksomme på vores eksistens.

Det er vigtigt at bevare landsbyerne som levende landsbysamfund. Der skal opnås en harmonisk fordeling af væksten i boliger rundt omkring i kommunen, så også de små samfund får tilført nødvendig underlag for at kunne bevare butikker og skoler.

Vi ønsker en nærmere kontakt mellem politikerne og borgerne. Måske kunne man afholde byrådsmøder rundt omkring i forsamlingshusene?

Vi ønsker at bevare og udbygge børnepasningsgarantien og støtte den nødvendige udbygning og kvalitet i tilbuddene.

Erhverv og turisme skal have optimale betingelser, så nye erhvervsdrivende får lyst til at slå sig ned netop i Purhus; så turister standser op i vores kommune, den ligger jo centralt for motorvejsfolket.

Hvilke mål har Purhuslisten nået:

 

3 nye ældre centre

 

Vikardækning ved barsel

 

Døgnpleje for alle i kommunen

 

Tryghed for vore pensionister

 

Udbygning af lejeboliger

 

Tryghed for vore skoler

 

Musikskole for alle

 

Bevarelse af "Smedehuset"

 

Udvidet pensionistservice

 

 

 

Børnepasningsgaranti for 0-10 år

 

 

Hvilke nye mål har Purhuslisten?

 

Fremme turismen i Purhus kommune

 

Handlingsplan for vore landsbyer

 

Øget kulturel aktivitet

 

Støtte til lokale initativer

 

Affaldssortering ved kilden

 

Styrkelse af pensionistservice

 

Mere kommunal samarbejde med beboerforeninger/lokalgrupper m.v.

 

Styrkelse af vedvarende energiformer

 

Aktiviteter:

27/8 2001 - Referat for møde

21/5 2001 - Referat fra møde d. 21. maj 2001

26/3 2001 - Referat fra møde d. 26. marts 2001

18/1 2001 - Referat fra møde den 18. januar 2001

  6/6 2000 - Dagsorden for møde

14/3 2000 - Referat fra møde d. 14. marts 2000

15/6 1999 - Referat fra møde d. 15. juni

  7/4 1999 - Referat fra møde d. 6 april.

9/12 1998 - Medlemsmøde i Purhuslisten (mest om skolestrukturen)

4/11 1998 - Hvorfor lukke Sønderbækskolen? - Ole Henne Hansen


chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001