PurhusNet > Foreninger > Politiske > Purhuslisten

 

SØG

PURHUSLISTEN

REFERAT FRA MØDE DEN 15/6. 99

Dagsorden:

  1. Affaldssortering/ genbrugspladser. Nye ideer og forslag!
  2. Agenda 21, hvad sker der i vores kommune sammenlignet med de andre?
  3. Sidste nyt fra Lokallisterne i Danmark. Det juridiske responsum udtrykker klart at KL's vedtægter er ulovlige.
  4. Sønderbæk private skole. Sidste nyt!
  5. Evt.

Listen kunne tænke sig et nyt logo – endnu er der ikke kommet forslag. Fristen er sat til d. 01.10.99. Bedste forslag præmieres med en flaske vin.

ang. 1) Diskussion om forbedring af kommunens affaldssortering. P – listen forestiller sig en ordning med en eller to genbrugspladser, hvor borgerne kan anbringe effekter til genbrug, hvor der også opstilles containere til ikke-brændbart materiale. Faktisk er der lovgivet på området, men få kommuner lever op til lovens krav, heller ikke Purhus. Vi foreslår en mindre primitiv ordning end den nuværende, hvor stort set al affald går til forbrænding.

ang. 2) Der findes i den globale miljøorganisation, Agenda 21, en ordning med en kommunal person, som kan kontaktes af borgere/foreninger, der agter at sætte miljøaktiviteter i gang. Denne ordning er tiltrådt af det danske folketing, og Purhus kommune har også haft en person udpeget til at varetage dette hverv. Imidlertid er det flere år siden, at denne kontaktperson arbejdede for kommunen, og der burde være udpeget en afløser.

ang. 3) Lokallisternes placering i Kommunernes landsforening ( KL ) :
Ole  Henne Hansen  fremlagde en konklusion ang. valgbarheden til diverse poster i  KL. Af KL´s vedtægter fremgår det, at kun  politiske partier kan repræsenteres i KL´s bestyrelse. Dette tolkes på den måde, at lokallister ikke er politiske, eftersom de ikke repræsenterer noget bestemt parti. Lokallisterne arbejder videre med dette spørgsmål, eftersom KL´s vedtægter sandsynligvis er ulovlige, ifølge et juridisk responsum.

ang. 4) Der var samme aften stiftende generalforsamling for privatskolen i Sønderbæk, og P-listen følger opmærksomt udviklingen omkring dette initiativ.

ang. 5) Under evt. foreslog Anne Marie Vogt, at P-listen er initiativtager til et forsøg på at gøre landsbyerne til et bedre sted at leve; der er mange mulige aktiviteter, som kunne samle beboerne og skabe vækst m.h.t. fællesskab og oplevelser.

Næste møde bliver mandag d. 6. September.

chart.dk