PurhusNet > Foreninger > Politiske > Purhuslisten

 

SØG

Purhuslisten

Referat fra  PURHUSLISTENS møde torsdag den 18. januar kl. 19.00 hos Svend Sørensen Stationsvej 31, Spentrup. Mødet havde følgende dagsorden dagsorden:

  1. Siden sidste møde. Bl. a. uddeling af materiale fra indenrigsministeriet.
  2. Valgstrategi. Hvilke informationer og materiale skal laves?
  3. Valgforbund. Hvem skal vi evt. indgå valgforbund med?
  4. Nye kandidater.  Forslag og evt. præsentation.
  5. Valg af ny kasserer. Birthe ønsker at trække sig.
  6. Evt.

Referat:

Der var mødt 10 deltagere op til mødet.

Mødet indledtes med, at man mindedes Alex Kvist, hvis død er stort tab for Purhuslisten, hvor man vil savne hans store iderigdom og smittende humør.

Efter en kort gennemgang ved Ole Hansen af, hvad der er sket siden sidst på det lokalpolitiske område, gik man over til at forberede en strategi til valgkampen op mod kommunalvalget til november. Her forholder det sig sådan, at Purhuslisten er i besiddelse af flere økonomiske midler end tidligere, hvilket åbner mulighed for en større aktivitet på dette område. Flere tiltag blev drøftet og sat i værk.

Man diskuterede ulemper og fordele ved at indgå i valgforbund med et andet parti. Der kan være betænkeligheder af psykologisk art, f.eks. kunne nogle mene, at Purhuslisten derved ønskede at støtte det parti, det indgår i forbund med. Men da det forholder sig sådan, at det er en strategisk fordel for Purhuslisten, fordi man derved kan undgå stemmespild, blev det besluttet, at man kunne indgå valgforbund med Socialdemokratiet. Dette er det eneste parti, der har forespurgt om et evt. samarbejde.

Vi ser gerne, at nye kandidater melder sig til arbejdet med at virkeliggøre Purhuslistens mærkesager, som bl.a. er et udvidet nærdemokrati og en styrkelse og bevarelse af de institutioner, der holder liv i landsbyerne. Det var glædeligt, at en del personer havde meldt sig som interesserede. Det skal nævnes, at Ida Stentoft er vendt tilbage til Purhuslisten efter nogle års pause. Til gengæld ønsker Birthe Vestergård at udtræde for en tid, da hun er engageret i fagpolitisk arbejde. Purhuslisten mister derved en kasserer og et engageret medlem.

En ny kasserer vil blive valgt på det næste møde, som finder sted den 26/3 kl. 19.00 hos Ida Stentoft, Asferg.   

 

chart.dk