PurhusNet > Om PurhusNet > Ansøgning2000

 

SØG

Hvidsten d. 27 sept. 1998

  Ansøgning om fortsat støtte til

PurhusNet
et virtuelt samlingssted for kommunens borgere
(læs tilsagn)

Status
PurhusNet (PN) kunne første gang ses på Internettet søndag d. 15. november og er nu vokset til ca. 300 sider. Der har været knap 20.000 besøg ifølge Cybercity's tæller. Debatten om skolestrukturen blev dækket tæt af PN med debatindlæg og baggrundsmateriale, og ugerne i januar måned - hvor debatten var på sit højeste - udviser de hidtil højeste antal besøgende. PurhusNet opdateres typisk 4-6 gange pr. uge.

 

Besøg pr. uge forsiden. Figuren skal tolkes relativt, idet mange besøger PurhusNet uden nødvendigvis at komme omkring forsiden.

Forløb i forhold til plan

I sidste års ansøgning til Folkeoplysningsudvalget blev projektets forventede indhold - set over en 3-årig periode - beskrevet. Den gengives igen her (som kursiv) med kommentarer om graden af indfrielse:

 • Etablering af Purhus.Net hos web-udbyder herunder registrering af navnet www.Purhus.Net.Etableret og i luften d. 15/11 1998
 • Erfaringsindsamling fra lignende projekter. Det vil naturligvis primært ske ved brug af Internettet. Det ser ikke ud til at eksistere noget tilsvarende til PurhusNet. Der er efterhånden mange "bynet", som drives af kommune, turistråd eller erhvervsråd - evt. i samarbejde. Disse sider vil typisk være rimeligt besøgte i kraft af store mængder kommunal information. Så er der er en række kommercielle sider, hvor web-firmaer bruger en sådan side til at etablere kontakter til potentielle kunder. Disse sider tiltrækker ikke mange besøg. Endelig er der private initiativer, som dør ud p.g.a. tidsmangel og økonomi.
 • Fastlæggelse af retningslinier for materiale på Purhus.Net. Væsentlige kriterier vil være funktionalitet frem for præsentation og at materialet kan tiltrække lokale brugere. Kopi af retningslinier er vedlagt -bilag 1.
 • Etablering af web-struktur inkl. etablering af diskussionsgruppe(r). CD med kopi af PurhusNet (eksklusiv diskussionsforum og køb-salg-bytte - disse kan kun vises direkte på server) er vedlagt. Efter aftale med Lokalarkivet laves der ca. hver måned et snapshot af PurhusNet . Der er etableret et diskussionsforum (Talerstolen), hvor folk direkte kan komme med indlæg eller svare på andres indlæg. Der er dog næsten ingen, der tør betræde denne talerstol.
 • Opbygning af konkrete sider med information og service funktioner. Hovedområder på PN er Aktiviteter, Hjemmesider, Erhvervsliv, Organisationer, Fritid, Rådhuset og Debatter. Service funktioner omfatter en Køb-Salg-Bytte, oversigtssider med indgang til sportsresultater for kommunens klubber, vejr, trafik, samkørsel og søgefunktioner for dels PurhusNet og dels alle øvrige hjemmesider i kommunen.
 • PR-arbejde over for borgere, organisationer ogerhvervsliv. Kommunens idrætsklubber og politiske foreninger blev skriftlig opfordret til "at komme på nettet". I forbindelse med at Erhvervsrådet afholdt orienteringsmøde om Internettet blev der fremsendt en informationsside til omdeling. Forud for turistsæsonen blev der sendt en skrivelse til kommunens kroer og restaurationer. Amtsavisen har gentagne gange omtalt eksistensen af PurhusNet.
 • Hjælpe organisationer og virksomheder med at komme på og bruge PurhusNet. Der er lavet hjemmesider for en række organisationer og for et mindre antal virksomheder.
 • Arrangere sponsorerede præsentations seminarer om brugen af PurhusNet og internettet. Intet endnu
 • Etablering af sponsorerede off-line muligheder for at prøve PurhusNet. Det kunne f.eks. være en PC'er placeret i det lokale pengeinstitut eller dagligvarebutik. Intet endnu.
 • Etablering af formel bruger forening. Det vil først ske når PurhusNet er veletableret og har tiltrukket en større skare af "almindelige" brugere, således at det bliver disse og ikke edb-nørderne, der kommer til at bestemme den fortsatte udvikling. Har fået enkelte interesse tilkendegivelser og arbejder med forskellige tekniske muligheder for, at andre kan få direkte adgang til at placere materiale på PurhusNet.
 • Løbende vedligehold og udbygning (webmaster funktion) af PurhusNet. Absolut.

Kommentarer:

I kraft af et tilskud på 75.000 kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktpulje, har det været muligt at holde et ganske højt aktivitetsniveau på PurhusNet. Der er således brugt ca. 350 timer inden for de seneste 6 måneder på PurhusNet.

PurhusNet har været overraskende godt besøgt. Til gengæld har der været overraskende lille interesse for at blive præsenteret på nettet. Ikke-kommercielle organisationer har været de mest aktive m.h.t. selv at bede om at komme på nettet. Efter at Purhuslisten kom på, er de øvrige politiske foreninger i kommunen også fulgt trop - indtil nu bruger de dog ikke nettets muligheder. Endnu er der ingen erhvervsvirksomheder, der på egen initiativ har fået en præsentation på PurhusNet. Hvad der findes, er kommet på efter opfordring fra PurhusNet. Nørbæk Eftrskole er en succes historie: Efter i en periode at have brugt PurhusNet som "kravlegård" og gjort erfaringer, etablerede de deres egen hjemmeside.

M.h.t. kommunal information har det fungeret fint omkring byrådets dagsordener og referater. Disse er rutinemæssigt blevet fremsendt elektronisk til PurhusNet, hvorefter det er forholdsvis enkelt at bearbejde dem til Internettet. Alt det øvige materiale omkring kommunale forhold er blevet scannet og tekstgenkendt, hvilket er en noget mere arbejdskrævende proces.

Regnskab for 1998-99

Et foreløbig regnskab er vedlagt (bilag 2)og viser anvendelsen af bevillingen indtil nu for 1. år. I forhold til budgettet lykkedes det at erhverve software billigere end forventet (opgradering fra konkurrerende produkt), mens der bliv brugt lidt mere på hardware.

Da ansøgning om støtte fra Indenrigsministeriet blev indsendt forelå der endnu ikke tilsagn fra Folkeoplysningsudvalget. Derfor indgik posterne i ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget også i ansøgningen til Indenrigsministeriet med en bemærkning om, at såfremt disse poster blev dækket af Folkeoplysningsudvalget ville ansøgningen blive reduceret tilsvarende. Det skete med vedlagte skrivelse (bilag 3), og der er således ikke dobbelt finansiering.

Planer for det kommende år

De igangværende aktiviteter vil blive fortsat. Der vil blive arbejdet på at inddrage flere direkte bidragsydere fra foreninger og organisationer, og der vil - om nødvendig med PurhusNet som udfarende kraft - komme flere eksempler på lokale erhvervsvirksomheders brug af nettet.

Budget

PurhusNet har - bl.a. som resultat af tilskuddet fra Indenrigsministeriet - fået et større omfang end forventet i ansøgningen for 1998/99. Derfor søges der om et større tilskud end oprindeligt forventet. Jeg vil sandsynligvis forsøge at opnå tilskud fra Indenrigsministeriet på ny, men erfaringer viser, at det sjældent lykkes. En ansøgning til Indenrigsministeriet vil primært gå på løn og udgifter til avanceret programmel til distribueret web bygning.

  

Web hotel hos DTH a

2.100 kr.

3 stk. ekstra FTP adgang á 200 kr. b

600 kr.

Fast afgift - merudgift til ISDN

480 kr.

Adgang til Internet (Cybercity) c

240 kr.

Opkobling - 350 timer á 11 øre

2.310 kr.

 

 

Opgradering af web editor program d

1.200 kr.

Abonnement på Coolmaps Components - 240 $ e

1.700 kr.

Kommune specifik søgetjeneste - 300 $ f

2.150 kr.

 

 

Diverse administrationsomkostninger m.m.

1.500 kr.

 

 

Total

12.300 kr.

Beløbene er eksklusiv moms, da tilskuddet fra Indenrigsministeriet gjorde det muligt at blive accepteret som momspligtig (og da der ikke skal svares moms af tilskud er det jo ikke så tosset endda)

 1. Der flyttes til andet web hotel med mere plads (50 MB contra nuværende 20 MB) og hvor der er mulighed for at oprette flere passwords (se nedenfor) og afvikle såkaldte CGI-scripts. P.t. ligger dele af PurhusNet på amerikansk web hotel for at få adgang til CGI.
 2. Ved ekstra FTP adgang vil der blive oprettet særskilte password til dele af PurhusNet's materiale på web hotellet. Andre kan dermed få adgang til direkte at lægge materiale på PurhusNet uden risiko for at lave rod i alt for meget. Bliver der behov for flere end 3, kan der blive tale om at dele password.
 3. Web hotellet hos DTH inkluderer ikke alm. Internet abonnement.
 4. Forventer at der kommer en ny version af det benyttede web design værktøj (NetObject Fusion). Prisen er anslået.
 5. Coolmaps Components er et amerikansk firmaer, som udvikler små tilføjelses programmer (komponenter) til NetObject Fusion. I kraft af tilskuddet fra Indenrigsministeriet har PurhusNet kunnet abonnere på disse komponenter, som har vist sig særdeles nyttige - d.v.s. mere brugbare sider og mindre arbejde.
 6. P.t. tilbyder PurhusNet søgemulighed dels på PurhusNet og dels på alle øvrige sider med hjemsted i kommunen. Der benyttes til dette formål en service fra et amerikansk firma. Denne service er gratis så længe materialet ikke er for omfattende. Med et stadig voksende antal sider vil der snart blive behov for at betale for søge funktionaliteten, hvis nytteværdi naturligvis vokser ved et voksende antal sider.

 

 

       Ansøger

       Jens Peter Hansen
       Asfergvej 13
       8981 Spentrup

       tlf. privat 86 47 90 21
       tlf. arbejde 89 99 12 51
       e-post Jens.Peter.Hansen@bigfoot.com

Bilag:

 1. Retningslinier for brug af PurhusNet
 2. Foreløbig regnskab for 1998/99
 3. Skrivelse til Indenrigsministeriet
 4. CD med snapshots af PurhusNet

Læs resultat af ansøgning

Hop til toppen 

chart.dk