PurhusNet > Om PurhusNet > Ansøgning2000 > Tilsagn2000

 

Skrivelse til PurhusNet om tilsagn om tilskud for år 2000.
Der blev søgt om 12.300 kr. og givet tilsagn om 6.000 kr.-
se kommentar


Purhus Kommune
Social- og kulturforvaltningen

Jens Peter Hansen
Asfergvej 13
8981 Spentrup

 

           Dato: 14. oktober 1999
           J.nr.: 5%-pulje 18.15.10Ø49
           Ref: isp

 

5%-puljen - Purhus Net

Det meddeles herved, at folkeoplysningsudvalget i møde den 13. oktober 1999 har behandlet den fremsendte ansøgning til 5%-puljen vedr. tilskud til PurhusNet på yderligere 12.300 kr. excl. Moms i 1999, (2.år). Desuden er modtaget beretning for de første ca. 10 måneder.

I ansøgningen er anført, at beløbet er forhøjet for 2. år, idet det modtagne tilskud fra Indenrigsministeriet har muliggjort en udvidelse af Purhus.Net.

Folkeoplysningsudvalget finder, at det er et meget fint projekt, som er blevet lavet i det forløbne år. Det ses også, at mange har været inde på Purhus.Net for at se på oplysninger ect.

Der blev bevilget ialt 6.000 kr. til drift af de i den første ansøgning anførte enheder samt telefon- og administrationsudgifter. Bevillingen er givet på betingelse af, at beløbet anvendes til det i ansøgningen anførte. Beløbet må ikke anvendes til udgifter, som ikke er anført i ansøgningen.

Det skal fremgå, at Purhus kommune ikke er ansvarlig for opdateringen.

Beløbet vil blive udbetalt, når regnskabet er modtaget i social- og kulturforvaltningen. Der kan efter anmodning udbetales a conto beløb. I ansøgningen er oplyst konto nr. xxx-00-xxxxx i Sparekassen Kronjylland, Asferg afdeling (reg. 9320), hvor beløbet kan indsættes.

Skulle projektet mod forventning ikke blive videreført, bedes dette meddelt skriftligt til social- og kulturforvaltningen hurtigst muligt, idet beløbet således vil kunne bevilges til anden side.

Tilskuddet skal tilbagebetales, såfremt beløbet ikke er brugt i overensstemmelse med de betingelser, der følger med bevillingen.

Regnskab med bilag fremsendes, når det første år er gået (dato vil være afhængig af startdato, men ca. november 1999). Resten af første del af tilskuddet vil herefter være til udbetaling.

Skriftlig beretning vedr. projektets videre forløb fremsendes, når projektet har været i gang i højst 22 måneder (måske september 2000) og senest så der er mulighed for, at evalueringen kan komme på Folkeoplysningsudvalgets møde, således at den resterende driftsansøgning for år 3 kan blive behandlet tidsnok til, at der foreligger en afklaring, så at projektet ikke af den grund må standse.

Purhus kommune vil fortsat bidrage med oplysninger til Purhus.Net. Det må blot fremgå, at Purhus kommune ikke er ansvarlig for opdateringen.

Såfremt ansøgningen til Indenrigsministeriets pulje bliver positiv, og der ydes tilskud, hører vi gerne nærmere.

  Med venlig hilsen

      Bent Asmussen
      Folkeoplysnings udvalgsformand
       

      Inger Pedersen
      Ekspeditionssekretær


Kommentar:

Citat fra Telehøring om IT-politikken (jf. Fra Rådet til Tinget. Nr.: 121, december 1998):

Der skal sættes gang i langt flere ikke-kommercielle pilotprojekter, som fokuserer på en alsidig, offentlig og ikke-kommerciel brug af informations-teknologien. Internettets værdi ligger nemlig i de nye muligheder for at udveksle tanker, viden, information og ideer med mennesker overalt på jorden. Det bliver vi ikke rigere af i materiel forstand, men det giver vores liv mening og indhold. Vi skal eksperimentere med at få de grupper af befolkningen, som normalt ikke bruger Internettet, til at bruge det.

chart.dk