PurhusNet > Foreninger > Politiske > Konservative

 

Se også referat fra generalforsamling 2001

Generalforsamling 2000 i Den Konservative Vælgerforening i Purhus Kommune

Den 26. januar 2000 afholdte Den Konservative Vælgerforening i Purhus kommune generalforsamling i Malvines Hus i Spentrup, og som sædvanligt var der et pænt fremmøde.

Gervid Hansen blev atter i år valgt til dirigent, og efter formandens mindetale over afdøde, mangeårigt medlem Chresten Brandsen, styrede han forsamlingen igennem dagsordenen med sædvanlig ekspertise.

Formanden kom i sin beretning ind på, at partiets top igen havde fundet fælles fodslag, hvilket allerede nu kunne mærkes i øget positiv interesse for den lokale vælgerforening. Det lover godt for den kommende kommunale valgkamp.

Formanden kom også ind på den gode indsats som foreningens 2 byrådsmedlemmer gjorde i byrådsarbejdet. Ligeledes oplyste han om samarbejdet med PurhusNet, hvor alle med Internet fremover kan se indslag fra konservativ lokal og- landspolitik. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

De to byrådsmedlemmer redegjorde for deres arbejde, og spøgelysten til dem var stor. Flere af de tilstedeværende udtrykte tilfredshed med indsatsen, men bad dog byrådspolitikerne om at påse, at kommunens embedsmænd ikke udsendte flere uforståelige skemaer til de ældre uden, at de først var blevet afprøvet og godkendt af ældrerådet. Emner som idræt – skole og flygtninge, samt ældrepolitik, blev også berørt.

Der blev udtrykt ønske om, at de konservative holdninger til netop disse temaer, blev klare for kommunens borgere. Formanden så  gerne, at vi overførte sidste års landsmødes slogan til den kommende valgkamp: Et sikkert valg uden brudte løfter.

Under punktet valg blev der genvalg på alle poster.

                • Bendt Klausen

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001