PurhusNet > Foreninger > Politiske > Konservative

 

Det Konservative Folkeparti

Purhus Kommune

Et sikkert valg uden brudte løfter

24. januar 2001

Til medlemmerne og Pressen

Resume fra generalforsamlingen d. 22. januar 2001

Generalforsamlingen i år havde et lidt festligere præg, end vi er vant til, idet vi havde formået Bendt Bendtsen til at afslutte generalforsamlingen med et landspolitisk indlæg. Hans fremstilling af dagens politiske situation satte tingene i det rette perspektiv, og det er min fornemmelse at med Bendt Bendtsen, har vi fået en leder, der både er seriøs og forstår at markere os på Christiansborg og andre steder uden at sætte konservative synspunkter over styr.

I det forløbne år har vi ikke haft brug for de store overskrifter. Arbejdet har kunnet foregå i en god stemning og uden, at vi skulle skæve til, hvad der foregik i partiets top.

Bestyrelsen har haft 8 bestyrelsesmøder og har derudover deltaget i amts og kredsmøder, formandsmødet i Esbjerg og landsrådet i København, samt i de for os relevante kurser, som partiet har udbudt.

Landsrådsmødet i år var et af de bedre, med en god stemning og en optimisme, der var værd at tage med hjem.

Vedr. amtsmøderne er jeg knap så optimistisk. For det første er informationerne fra amtet få og mangelfulde, og den indflydelse vi burde have på arbejdet i amtet ringe, sandsynligvis fordi de møder, vi har adgang til, sker i Århus, så fremmødet fra vor side altid er beskeden. Jeg føler at amtsforeningen ikke er klar over, at der findes konservative nord for Århus, der også gerne vil høres og have indflydelse.

Min personlige holdning til kredsarbejdet er, at vor mand i kredsen, John Dybdal gør et godt stykke arbejde for at markere os, men at selve Mariagerkredsens placering i partiets hierarki ikke giver det afkast, som det måske burde, selvom kredsformanden sidder både i hoved- og amtsbestyrelsen. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på, at Kredsen har generalforsamling her på Purhus Kro torsdag d. 22. februar kl. 19.30.

Med hensyn til byrådsarbejdet er det i gode hænder hos John Dybdal og Bent Pedersen. Bent var 1. suppleant og indtrådte efter Poul Hallas udtræden af byrådet, og jeg har forstået, at han er gledet ind i arbejdet uden de store besværligheder, men han er jo heller ikke ukendt med byrådsarbejdet. De skal begge have tak for deres indsats. Vi har lidt et stort tab ved Poul Hallas fraflytning fra kommunen. Han forstod om nogen at forene konservativ tankegang med, hvad der tjente kommunen bedst.

Jeg vil heller ikke undlade at takke andre konservative for deres indsats her i kommunen, både dem jeg har kendskab til, og andre, der i det stille yder deres til, at kommunen kan blive et endnu bedre sted at bo.

Jeg kan oplyse at vi er repræsenteret i menighedsrådet i Fårup ved Ellis Christensen, i Elro`s repræsentantskab ved Vagn Thomadsen og Bent Pedersen, Vagn gør desuden også en indsats i det lokale idrætsliv i Fårup, Sten Pedersen var medstifter og sidder i bestyrelsen for Fussingø - Egnens Friskole og ikke for at fremhæve nogen frem for andre, så ved jeg fra nærmeste hold, at Steffen Amdi Pedersens arbejde i Bjerregrav skolebestyrelse og i det lokale idrætsliv er meget værdsat, og hans frivillige arbejde med flygtningene går så godt, at selv socialdemokraterne praler af dette.  I skal alle have tak for, at I tager jer tid til at deltage i det for vælgerforeningen og kommunen så vigtige arbejde.

Vi er p.t. 36 medlemmer, men må forvente 3 udmeldelser på grund af flytning. Jeg så gerne at vi alle, bestyrelse og øvrige, gør en ekstra indsats for at få flere medlemmer. Det er vigtigt både økonomisk og politisk, at vi står så stærkt som muligt, og at vi alle går ud og fortæller kommunens borgere, at der er et menneskeligt alternativ mellem forhistorisk beton- socialisme, hvor mennesker skal tilpasse sig systemet for systemets skyld, eller at blive spist af de såkaldte unge venstre- løver.

Jeg burde vel også nævne noget om EU. valget. Resultatet er alle bekendt, men vil blot nævne, at der var 2 valgsteder her i kommunen med et klart ja.

Jeg gad egentlig vide om vi stemte ja og nej ud fra valgoplægget eller ud fra helt andre motiver.

Generalforsamlingen blev ledet som vanligt af Gervid Hansen og foregik i en god og positiv stemning selv om de forskellige punkter blev behandlet i en hurtigt atmosfære, idet vi ville bruge så meget tid på Bendt Bendtsen som muligt.

Den nye bestyrelse blev som følger :

 •   Bendt Klausen Rørsangervej 48. Ø. Bjerregrav tlf. 86. 454565
 •   Vagn Thomadsen Nattergalevej 3. Fårup tlf. 86. 452772
 •   Ellis Kristensen Pilevænget 11. Fårup tlf. 86. 452517
 •   Sten Pedersen Rejstrupvej 60. Sønderbæk tlf. 86. 454312
 •   Steffen Amdi Pedersen Holmevej 1. a. Ø. Bjerregrav tlf. 86. 454795
 •   Poul Vinter Bindeledet 5. Spentrup tlf. 86. 477822 ( nyvalg)
 •   Gervid Hansen Baldersvej 8. Spentrup tlf. 86. 479110 ( nyvalg)

 Til slut vil jeg håbe, at det arbejde og den trofasthed som. medlemmerne udviser i det daglige vil udmønte sig i fremgang for det Konservative Folkeparti i Purhus kommune.

        Bendt Klausen

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07 October, 2001