PurhusNet > Foreninger > Lokalarkiv

 

Du finder nu Purhus Lokalarkiv på www.purhuslokalarkiv.dk - siden her vedligeholdes ikke

Arkivberetning 2001.

Så kan vi igen se tilbage på et år fuld af aktivitet i Lokalarkivet.

Årets største indsats har uden sammenligning været renovering af fjernarkivet. Vores fjernarkiv er ikke så fjernt, da det er et rum lige ovre på den anden side af gangen, men indtil i sommer var det et almindeligt kælderlokale med cementgulv, huller i loftet og dårlig belysning. Alting blev stuvet derind, så der var hverken hyggeligt eller ryddeligt. Det blev der gjort noget ved. Rummet blev tømt, repareret og malet, ny gulvbelægning og belysning, et bord med udtræksskuffer til store billeder , samt en omplacering af reolerne fuldendte værket, så vi nu har et både velfungerende og pænt rum. Det tjener som opbevaringssted for større arkivalier så som protokoller, store billeder, avissamlinger o.l. samt kontormaterialer og publikationer.

En anden stor satsning var "Arkivernes Dag" d. 10. nov. ikke så dyr, men også tidrøvende. I "Arkivernes Dag" deltog de fleste af landets arkiver, både private og offentlige, samt arkiverne i Norge og Sverige. Der var åben hus denne lørdag og forskellige arrangementer. Som overordnet emne var valgt "kærlighed" og det prøvede vi så at spinde en ende over på vores måde. Vi samlede nogle "kærlige" billeder i en mappe, forsynede dem med en meget kort tekst og sendte dem ud til de 5 skoler i kommunen adresseret til deres 6. klasser, med opfordring til at deltage i en stilekonkurrence ud fra et af billederne efter eget valg. Der kom besvarelse fra 2 klasser, og en bedømmelseskomite valgte de tre bedste til præmiering. Vinderen, Katrine Mathisen fra Spentrup, fik sin præmie overrakt på dagen og kom på behørig vis i  avisen med både billede og stil.  Ud over dette var der blevet samlet et sanghæfte med sange, som udtrykte kærlighed til egnen, der var lavet en udstilling af bryllupsbilleder og af digte skrevet til egnens pris. Desuden en udstilling af fotos af de nyrestaurerede billeder i havesalen på Hvidsten kro, der fortæller historien om, hvordan Blicher hjalp den første Fiil i Hvidsten til ægteskab med en gårdmandsdatter, han ellers ikke måtte få. Det blev en hyggelig dag med gæster hele dagen.

Fra Arkivernes dag

    Fra Arkivernes Dag. Vinderen af stilekonkurrencen Kathrine Mathiasen, g kl., Spentrup, Bodil Nedergaard fra bedømmelsesudvalget, og formanden Jytte Nielsen.

Næsten 600 personer har arkivet været vært for i årets løb, men de 200 var uden for arkivet.

Fra arkivudflugten til Karmark Mølle. Ejerparret hr. og fru Thorup med de smukt restaurerede bygninger i baggrunden.Sommerudflugten, der gik til Karmark mølle (se billede), slog alle rekorder med 130 deltagere, der på en dejlig sommeraften fik lov at se den smukt restaurerede private vandmølle.

Det andet store arrangement udenfor arkivet var "Focus på Spentrup" med 72 deltagere. Som sædvanlig ved disse aftner startede vi i kirken, byens ældste hus. Resten af aftenen foregik i sognegården, hvor ældre Spentrupborgere fortalte om tidligere tider.

På arkivet har der været slægtsforskning. De to hold, der blev startet i 2000 fortsatte til foråret 2001, og i efteråret blev endnu 2 hold startet, et fortsætter- og et begynderhold, stadig med Rigmor Mogensen som underviser.

I marts havde vi et foredrag om overtro med Judy Schoemacher fra Dansk Folkemindesamling og 30 deltagere.

29. marts havde vi besøg af 18 medlemmer af Ældresagen, der ivrigt studerede vore billedmapper, og to dage efter, nemlig d. 31. marts deltog arkivet i en udstilling i Ålum forsamlingshus.                                                                       

En mandag formiddag i september kom lærer Jess Kjærsgaard, Spentrup med sin 8. klasse på 20 elever, der skulle prøve slægtsforskning. Deres ildhu var imponerende, for kirkebogsskrift er ikke nogen nem sag, og da slet ikke for børn, der kun er vant til trykte bogstaver og formskrift.

I maj var vi vært for et amtskredsmøde for de 5 nordligstbeliggende arkiver i amtet med konservator Michael Højlund, der fortalte om hvordan vi bedst opbevarer vore arkivalier og indretter arkivet, Vi fik absolut ikke dumpekarakter, men der var dog en del, vi kunne gøre bedre.

I juni kom arkivet på internettet med adressen lokalarkivet@purhus.dk og ud over, at folk nu kan skrive til os på denne adresse, er vi også selv begyndt at udforske nettets muligheder, f.eks. har vi udtrukket nogle gamle kort.

Indleveringerne kommer stadig i en lind strøm, store og små mellem hinanden, 70 i alt er det blevet til. Størsteparten er fotografier, men der udover kan nævnes: 2 regnskabsbøger fra henholdsvis smedeboligen og vandværket i Rejstrup fra 1930 til 1970-erne, en beretning om besættelsestiden på Gassumegnen, en biografi over C.G.Mark, Svallinggård, materiale om Sønderbæk station, slægtsbog over fam. Husum, Sønderbæk, en erindring fra Læsten , altså bredt fra hele kommunen. I håber selvfølgelig at strømmen vil fortsætte i det nye år.

Til slut en tak til vore trofaste medlemmer og til mine medbestyrelsesmedlemmer, der arbejder støt for sagen, og til de to "løsgængere" Harald Bertelsen og Knud Mailykke, der trofast møder op og er til uvurderlig hjælp om torsdagen.

                                                                                                                                                             Jytte Nielsen  

[Beretning] [Skolen i Gassum] [Erindringer fra Læsten] [Fårup Stadion] [C. M. Faber]

 

Siden er sidst ændret 14 June, 2008