PurhusNet > Foreninger > Lokalarkiv

 

Du finder nu Purhus Lokalarkiv på www.purhuslokalarkiv.dk - siden her vedligeholdes ikke

Årsskrift for Purhus Lokalarkiv 2000

Indhold:

 

Årsberetning v. Jytte Nielsen

 

Dyrlægepraksis i Fårup v. Knud Lundbech

 

Fra Fattighus til Høkerbutik   v. Hans Erik Vinggaard

 

Bornholmeruret fra Svinding uddrag af Bertel Laugesens optegnelser

 

Da Nørbæk Præstegård blev forpagtet i 1904. Indledning ved Erik Johansen

 

Vintre v. Poul Holm

 

Foreningens bestyrelse:

Jytte Nielsen

Rejstrupvej 30

Sønderbæk

tlf. 86 454369

Sigrid Andersen

Baldersvej 11

Spentrup

tlf. 86 477105

Karen Brøndum

Gl. Viborgvej 321

Venning

tlf. 86 466034

Inger Vinter

Jagtvej 1

Læsten

tlf. 86 451530

Jørgen P.Olsen

Sparhusvej 26

Gassum

tlf. 86 478108

Poul Knudsen

Fårbækvej 5

Fårup

tlf. 86 442811

Tove Bertelsen

Udsigten 4

Ø.Bjerregrav

tlf. 86 454311

 Erik Johansen

Hviddingvej 1

Nørbæk

tlf. 86 452063

Bodil Nedergaard

Rolighedsvej 38

Asferg

tlf. 86 4443681

Suppleanter:

 

 

 

Birthe Dinesen

Purhusvej 3

Ørrild

tlf. 86 452056

Hans Vinggaard

Doktor Allé 8

Spentrup

tlf. 86 477374

Årligt kontingent: 75 kr. , Pensionister 40 kr.

Forsidebillede: Mælken leveres på Sønderbæk mejeri o 1900. Mejeriet fungerede fra 1897 - 1970

Redaktion. Erik Johansen, Jørgen P. Olsen, Jytte Nielsen

 

Siden er sidst ændret 14 June, 2008