PurhusNet > Foreninger > Lokalarkiv

 

Du finder nu Purhus Lokalarkiv på www.purhuslokalarkiv.dk - siden her vedligeholdes ikke

Purhus Lokalarkiv 2000

I maj måned mistede vi en trofast medarbejder  på arkivet, Michael Knudsen, Asferg, der døde efter lang tids sygdom. Michael var med i bestyrelsesarbejdet fra 1994, og foruden at være en levende opslagsbog om Asferg og omegn bestyrede han posten som kasserer. Han mødte trofast op hver torsdag, så det er et mærkbart savn. Erik Johansen, Nørbæk, trådte som suppleant ind på Michaels plads i bestyrelsen, mens regnskabet midlertidig blev overtaget af Poul Holm, Bjerregrav, da ingen fra bestyrelsen havde mod på posten.

Arkivet har haft mange besøgende i det forløbne år – godt 200 i den almindelige åbningstid og et lignende antal til møder og kurser. Gæsternes ærinde er sædvanligvis slægtsforskning, alm. nysgerrighed m.h.t. hvad vi har om forskellige lokaliteter, unge mennesker, der laver opgaver til skolen, eller folk, der kommer med noget, de vil aflevere.

Vi får også mange forespørgsler pr. brev og telefon. Nogle kan besvares hurtigt, som f. eks. da en forsker spurgte, om der havde været en stampemølle i Purhus. Andre tager mange dage, som f. eks Nationalmuseets registrering af mindesmærker, hvor vi blev bedt om at udfylde et skema for hver mindesmærke i Purhus kommune, eller Århus Amtsmuseumsråd, der vil lave en kulturhistorisk undersøgelse af  amtet og i den anledning bad os om at beskrive udviklingen i Purhus kommunes område fra 1960 til i dag. Det tager lang tid, men det er spændende opgaver, der også er til gavn for arkivet.

Som udløber af et skrivekursus i 1999 fortsatte en del af deltagerne 3 gange i 2000 med et skriftlæsningskursus, hvor vi øvede os i at læse gotisk håndskrift. Rigmor Mogensen tog sig af undervisningen, og det var der så stor tilfredshed med, at Rigmor blev spurgt, om hun ville lede et slægtsforskningskursus. Hun sagde ja til, og kurset startede 18/9 med 30 deltagere. Det var for mange på et hold, så det blev delt i to, der kører hver 14. dag. Som del af kurset var indlagt et besøg på Landsarkivet i Viborg, hvor der var mulighed for at forske.

I sept. var der et foredrag om lægdsruller med 17 deltagere, og i nov. en aftentur til Udvandrerarkivet i Ålborg med 23 deltagere.

Sommerudflugten gik til Mariager og bortset fra et kedeligt regnvejr, der umuliggjorde en tur på Hohøj, var det en god aften med Vagn Andreasen som guide og ca. 60 deltagere.

I marts var arkivet vært for generalforsamlingen i Århus amtskreds (arkiver i Århus amt). Der var 53 deltagere, så efter et besøg i arkivet blev residensen forlagt til Hvidsten kro for frokost og generalforsamling efterfulgt af rundvisning på kroen med Svend Jessen.

1.juli blev kommunens mindste skole, Sønderbækskolen, nedlagt for at genopstå som Fussingøegnens Friskole. For mit vedkommende betød det et farvel til skolen efter 39 års ansættelse, men først 21. sep. kunne jeg gå på pension. Tiden fra 1. aug. til 21. sep. blev i stedet for en skoleansættelse brugt til at fotografere og beskrive kommunens mindesten og andre sten, hvilket kom os til gode senere, da Nationalmuseet udbad sig en registrering. Projektet vil senere udmønte sig i en bog – hvornår og hvordan er endnu ikke helt afklaret.Skolenedlæggelsen afstedkom også en meget stor aflevering af billeder fra skolen fra især de sidste 10 år.

Af andre afleveringer kan nævnes billeder af badelivet og træbygningen ved østenden af Fussing sø og billeder fra Fårup station, begge dele foranlediget af Amtsavisens omtale. Fotografier dominerer afleveringerne, men der kommer da også andre ting som ejendomspapirer og foreningspapirer.Af de sidste kan nævnes forhandlingsprotokoller fra Fårup

Håndværkerforening 1916 – 1999 og fra Socialdemokratisk Vælgerforening i Fårup 1936 – 1973. I alt har vi fået 72 afleveringer i år.

Måske vil det her være en god ide at opfordre foreninger, der ligger med udskrevne forhandlingsprotokoller og regnskabsbøger, at aflevere dem til arkivet, så de kan opbevares betryggende.

De nærmeste fremtidsplaner for arkivet står i teknikkens tegn. Vi har bestilt en ny computer og har via kommunen fået aftale om internetadgang, samt en plads på kommunens hjemmeside. At kunne kommunikere pr e-mail vil give en hurtigere postgang, men efter andre arkivers erfaringer også mere arbejde – så det glæder vi os til.

Forhåbentlig afskaffer det ikke det personlige fremmøde, for det skal jo ikke være os, der passer arkivet, der forsker for folk, det skal være en personlig fornøjelse.

Til slut en tak til vore medlemmer, som der nu er ca. 300 af, og til bestyrelsen for et godt samarbejde.

[Beretning] [Dyrlægepraksis i Fårup] [Fattighus] [Bornholmeruret] [Nørbæk Præstegård] [Vintre]

 

Siden er sidst ændret 14 June, 2008