PurhusNet > Debatter > Privathospital

 

Kommunal betaling for sygdomsbehandling på privathospital

NYT 27. august - læs Tilsynsrådets udtalelse

Purhus kommune vedtog på byrådsmødet d. 28. maj 2002 under visse omstændigheder at yde tilskud til behandling på privathospital. Af sagens behandling fremgik, at man alene forventede at give tilskud i det omfang, at det ville være en god forretning for kommunen. Dvs. hvor en hurtig operation og dermed hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet ville betyde besparelser på sygedagpenge etc.

Pressens omtale af byrådets beslutning fik Tilsynsrådet til - som det refereres i Amtsavisen d. 1. juni - at give Purhus kommune en vink med en vognstang om, at byrådets påtænkte afgrænsning af tilskudsberettiget personkreds (hvem kan få tilskud) ikke stemmer med loven.

Som konsekvens blev der i stor hast indkaldt til ekstraordinært byrådsmæøde d. 31. maj kl. 15, hvor nedenstående blev fremlagt og besluttet:

    "Sekretariatet 30.05.02: Tilsynsrådets sekretariat har henvendt sig efter presseomtalen og antydet, at der er uensoverstemmelser mellem lovens og byrådsbeslutningens afgrænsning af den personkreds, der kan komme i betragtning.
      Det foreslås, at byrådsbeslutningen tidligst kan træde i kraft efter en fornyet behandling i Byrådet, efter at tilsynsrådets vejledende fortolkning af loven foreligger"

Giv din mening til kende i DiskussionsForum

Links til relevante dokumenter:

Byrådets dagsorden: Kommunal betaling for sygdomsbehandling på privathospital

Lovgrundlag:
§ 4 c. En kommunalbestyrelse kan, når sociale hensyn taler herfor, træffe beslutning om at afholde udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det amtskommunale sygehusvæsen, til personer, der har bopæl i kommunen.

Stk. 2. Udgifter efter stk. 1 kan ikke dækkes ved forsikring.

 Oversigt over Sundhedsudvalgets behandling - inderholder bl.a. følgende svar fra ministeren:)

    "De sociale konsekvenser, som kommunerne med lovforslaget får mulighed for at afbøde, kan være af forskellig art. Der er ikke alene tale om patienter, der modtager sygedagpenge (og dermed erhvervsaktive), men også patienter, hvor ventetiden medfører alvorlige sociale konsekvenser af anden art, f.eks. et massivt plejebehov, problemer i forhold til pasning af børn eller pleje af ægtefælle, afbrudte uddannelsesforløb og lignende."

Indenrigs- og sundhedsministeren Lars Løkke Rasmussen fremsættelse af lovforslaget

 

 

Siden er sidst ændret 28 August, 2002