PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Dagli' Brugsen
Hop tilbage til foregående side

 

DAGLI´ BRUGSEN, ASFERG

Asferg, d. 13-12-98

 Til Purhus Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Bakkevænget 16, 8990 Fårup

 

Vedr. Detailhandelens fremtid i Purhus kommune.

I det udsendte debatoplæg vedr. detailhandelens fremtid i Purhus kommunen opfordrer man borgerne til at komme med forslag eller gode ideer til ideoplægget.

Det er meget forståeligt, for hvis man som borger på forhånd havde ventet et udspil fra myndighederne med noget kød på, er det svært at opvise større begejstring over oplæggets iderigdom. I stedet for at pege på nogle muligheder gøres der meget ud af at fortælle om en næsten uafvendelig udvikling i retning af yderligere centralisering, dokumenteret med et passende udpluk af talmateriale, der nærmest bekræfter amtets bud på fremtidens struktur.

Ifølge dette er der ingen dagligvarebutik i Asferg om føje år. Skal det gå anderledes, siger oplægget, at det i høj grad er borgernes eget ansvar at tage kampen. op mod markedskræfterne,. og det er vi i Dagli'Brugsen også i fuld gang med, som det vil være Teknisk Forvaltning bekendt, i form af modernisering og udvidelse af butikken.

Forbrugerne bør påvirkes til i højere grad at handle lokalt, siges det. Kommunens institutioner er vel også forbrugere i den sammenhæng. Lever de op til dette fromme ønske? Kunne man tænke sig en politisk udmelding, der lagde vægt på i størst muligt omfang at handle lokalt til gavn for fællesøkonomien og uden skelen til kortvarige gevinster i form af f.eks. længere kreditter og kvantumsrabatter hos storleverandører? Det fremgår ikke af oplægget, hvordan status er på dette felt.

Det kunne også være interessant at se nogle bud på at modvirke de beskrevne tendenser lokalt. Hvis kommunen fremover skal lade sig nøje med kun to centerområder, er der ikke langt til det næste skridt mod stordrift i form af nye sammenlægninger, hvor vi som kommune opsuges af vore naboer. Det bliver ikke med vor gode vilje.

      Venlig hilsen

        Jens Høyer, fdm. for butiksbestyrelsen.

chart.dk