PurhusNet > Debatter > Ældreområdet > Fakta
Hop tilbage til foregående side

Dokumentation i relation til debat om ændringer omkring medicinkort

Læs hele det relevante afsnit fra 'Vejledning om Social Pension nummer 66 af 10. marts 1998 ved at klikke her - eller se nedenstående sammendrag

DET SIGER REGLERNE    Amtsavisen 12. januar 2000

Uddrag af 'Vejledning om Social Pension nummer 66 af 10. marts 1998, pkt. 91":

  • 91, kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.
  • Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering at pensionistens økonomiske forhold - d.v.s. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen at den sociale pension og alle andre indtægter og formue - sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter.
  • Vurderingen skal fremgå af sagen.
  • Kommunalbestyrelsen skal således ved hver enkelt ansøgning om personligt tillæg foretage en nærmere vurdering af, om pensionisten ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne afholde den udgift, som pensionisten søger personligt tillæg til at dække.
  • Først, når kommunen efter en samlet vurdering finder, at pensionistens økonomiske forhold er særlig vanskelige, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tildeling af personligt tillæg.


FAKTA     Amtsavisen 3. januar 2000

  • Purhus Kommune har cirka 1400 pensionister. 8-900 af dem har i år medicinkort, det vil sige, at de får tilskud til medicin.
  • I år er der på årets første 11 måneder udbetalt 687.000 kr. i medicintilskud. Tallet ventes totalt at lande på cirka 750.000 kr. Politikerne har besluttet, at der næste år skal spares 390.000 kr. på medicinkortet. Pengene skal bruges til at styrke andre områder inden for ældresektoren, fx hjemmehjælp.
  • Besparelsen ventes at betyde, at antallet at medicinkort falder til cirka 100.

 

Hop til toppen

chart.dk