PurhusNet > Aktiviteter > LAG

 

 

Deltag i stiftelsen af lokal aktionsgruppe for Eanders kommune

 

LAG Randers - den lokale aktionsgruppe

Se hjemmeside for Landsbyen Randers" (LAG'en)

i

Interesserer du dig for levevilkårene i landdistrikterne bør interessere dig
for LAG'ens arbejde.

Og hvad er så lige en lokal aktionsgruppe?
En lokal aktionsgruppe - forkortet til LAG - er en ny konstruktion, der skal give lokale kræfter direkte indflydelse på, hvordan der skabes jobs og gode livsvilkår i landdistrikter. Den valgte bestyrelse har ansvaret for at udarbejde  en strategi for udvikling i landdistrikter; tage initiativ til nye aktiviteter i landdistrikterne, sørge for at støtte og vejlede ildsjæle med ideer til projekter, oplyse om tilskudsmulighederne i programmerne og indstille støtteegnede projekter.

Dvs. bestyrelsen har det overordnede ansvar for udvikling af landdistrikter i Randers kommune - der er stadig behov for og plads til ildsjæle og lokale initativer, som fremover vil kunne få hjælp og økonomisk støtte til deres projekter via LAG'en.

Bestyrelsens sammensætning
I princippet kan alle stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog sammensættes, så den bliver bredt dækkende. Derfor forventes, at kandidater opstilles enten som alm. borger; som repræsentant for foreninger mm. eller som repræsentant for erhvervslivet. Kommunen har på forhånd udpeget to (Mogens Nyholm og Anders Buhl-Christensen) og regionen udpeger ligeledes et bestyrelsesmedlem.

 

 

Siden er sidst ændret 14 March, 2008