PurhusNet > Foreninger > Asfergladen > Organisation

 

Organisationsbeskrivelse for Asfergladen: 

Den selvejende institution Asfergladen

Formålet er at drive en historisk værkstedsskole for skoler, institutioner og foreninger samt i forbindelse hermed at oprette en studiesamling bestående af gamle redskaber og ting fra bondens daglige tilværelse i tidligere tid.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 1 medlem af Purhus Byråd ,
 • 2 medlemmer udpeget af de lokale landbo- og husmandsforeninger,
 • 1 medlemmer udpeget af fælleslærerrådet for Purhus Kommune,
 • 2 medlemmer udpeget af præstegårdsudvalget for Asferg-Fårup Menighedsråd, ét fra hvert sogn,
 • 1 medlem udpeget af Purhus Lokalarkiv


Støtteforeningen for Asfergladen

Støtteforeningen er oprettet med henblik på at udnytte de bygningsmæssige rammer, som Den selvejende institution Asfergladen stiller til rådighed. Dvs. støtteforeningen er udfarende kraft omkring aktiviteter i Asfergladen herunder også fremskaffelse af midler til finansiering af sådanne aktiviteter.

I øjeblikket er der ca. 35 medlemmer af Støtteforeningen. Indmeldelse kan ske hos en af bestyrelsens medlemmer eller på mail til: kstraarup@purhus.dk

  Pris pr. år: 50 kr for husstanden, 30 kr for enkeltpersoner.

Bestyrelse:

  Karen Straarup (formand)
  Bodil Nedergaard (sekretær)
  Bent Rasmussen (næstformand)
  Hans Danielsen (kasserer)
  Arne Lykkemark

Suppleanter:

  Vagn Rosborg
  Meta Kamp

 

 

Siden er sidst ændret 08 May, 2003