PurhusNet > Foreninger > Asfergladen > Folder om Asfergladen

 

Nedenstående er en internetudgave af en folder udarbejdet for at stimulere interessen for Asfergladen forud for etablering af en egentlig støtteforening.


Vær med til at skabe

Liv i Asfergladen

Asfergladen

Hvor Asfergladen for 15 år siden stod foran nedrivning, er den nu en restaureret del af et 163 år gammelt præstegårdsanlæg.

Disse bygningsmæssige rammer vil den selvejende institution Asfergladen nu udnytte som samlingssted for unge og gamle omkring etablering af en arbejdende egnssamling med tilhørende værksted.

Asfergladens rammer giver mulighed for en lang række aktiviteter. Sådanne kommer dog ikke af sig selv!

Der er behov for

Etablering af støtteforening

hvor initiativ- og idérige personer kan bidrage til at udnytte Asfergladens mange muligheder.

Læs mere om Asfergladen i denne folder og henvend dig gerne til kontaktperson (anført på bagsiden), såfremt du er interesseret i flere oplysninger. Hold også øje med dagspressen - der arbejdes frem mod afholdelse af stiftende generalforsamling for støtteforening primo november.


Lidt historie …

Asfergladen er en imponerende 163 år gammel lade, der for 15 år egentlig stod til nedrivning. Efter indgreb fra lokale kulturinteresserede blev der iværksat en redningsaktion, der efter en lang og sej indsats har resulteret i en gennemført restaurering, således at den nu udgør en del af et komplet præstegårdsanlæg, der er erklæret "Absolut bevaringsværdig".

SamlingslokaletEfter at bygningens ydre rammer var bragt i orden, er der blevet etableret et opvarmet forsamlings- og værkstedslokale Udsigtsplatformeninde i den ca. 150 m2 store lade. Lokalet er på ca. 36 m2 i grundplan og ovenover er en spændende platform, hvorfra der er udsigt ud over laden.

 

 

 

Planen er …

at etablere en støtteforening, der fremover skal medvirke til at forestå driften af en levende egnssamling med tilhørende værksted. Målet med foreningen er at tilbyde lokalsamfundet muligheden for at få indsigt i og være med til at bevare og viderebringe egnens kulturhistorie i vores næsten historieløse tid.

Gode grunde til at medvirke

 • Meningsfyldt samvær - en "god undskyldning" for at mødes
 • Vær med til at videregive vor kulturarv til kommende generationer
 • Kan du et gammelt håndværk kan du her få mulighed for at udnytte dette
 • Vær med til at skabe og forme et samlingssted for egnens beboere


Mange effekter er allerede afleveretAktiviteter

Der vil løbende være aktiviteter omkring istandsættelse, beskrivelse og organisering af effekter, hvoraf der allerede er indleveret mere end 150 fra egnens beboere. Disse aktiviteter forventes at omfatte såvel unge som ældre. Med skolen som umiddelbar nabo er der gode muligheder for en levende videregivelse af vor kulturarv, når ældre arbejder sammen med børn/unge i værkstedet.

Derudover kan der arbejdes med temaer som f.eks.

 • Tørvegravning i Asferg mose
 • Høst og tærskning
 • Produktion af honning efter gamle metoder
 • Husholdning som i gamle dage - madlavning og tøjvask
 • Spinding, vævning, knipling, plantefarvning af uldgarn m. m.
 • Julen i gamle dage
 • Ting + ældre personer = fortællinger og gamle minder
 • Lege og spil

De spændende lokaler kan måske også udnyttes til f.eks.

 • Foredrag
 • Udstillinger
 • Firma arrangementer

Det sociale element og funktionen som rammer om et meningsfyldt samvær har stor opmærksomhed. Forsamlingslokalet indrettes med mulighed for en snak over en kop kaffe, og der påtænkes etableret adgang til Internettet, så de behov for information, der måtte opstå, umiddelbart kan søges via Internettet. Et yderlige aspekt heri er muligheden for at rollefordelingen vidende & lærende kan skifte, såfremt børn/unge hjælper ældre med informationsteknologien.


Interesseret?

Er du interesseret i yderlige oplysninger bedes du kontakte

  Chresten Sloth
  Ternevej 10, Asferg
  86 44 33 62

eller se flere informationer på internetsiden www.purhusnet.dk/asfergladen

Jørgen Mark, Cresten Sloth og Hans Erik ApelgrenTidligere skoleinspektør Chr. Sloth, proprietær Jørgen Mark og præst Hans Erik Apelgren foran Asfergladen, som de alle har arbejdet aktivt for

 

(foto: Garantbladet, Sparekassen Kronjylland)

 

 

 

Restaureringen af Asfergladen, der blev udført af arkitekt MAA Kjeld Kahr, Kåtrup,  er sket med tilskud fra en række fonde og sponsorer:

 • Århus Stift
 • Statens Bygningsfredningsfond
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Indenrigsministeriets Landdistriktspulje
 • Purhus Kommune
 • Sparekassen Kronjylland
 • Jokan System A/S
 • Uni-Bank

samt stor velvillighed fra lokale håndværkere m.fl.

 

 

Siden er sidst ændret 24 November, 2002