PurhusNet > Foreninger > Politiske > Venstre > Kirk, Maj 99

 

Kommentarer til:

Årsregnskab 1998 for Purhus Kommune, Byrådsmøde, den 25. Maj 99

af Jørgen Kirk, udarbejdet 24. maj 1999

Efter jeg i sidste uge fik de endelige regnskab for 1998, har jeg læst det mange gange, der måtte være en fejl.

Et underskud på den almindelige drift på 4,2 million og efter anlægsudgifter et underskud på næsten 10 mill. kr.

Der var en fejl - Udgifterne er større end indtægterne.

Man skulle ikke tro borgmesteren har fået samme regnskab, når han i forordet til regnskabet skriver, at 1998 har været et tilfredsstillende økonomisk år.

I hvilket som helst andet regnskab ville der have stået særdeles utilfredsstillende resultat.

Det er driftunderskuddet på 4,2 mill. som jeg anfægter, når der budgetteres med et overskud på ca. en halv million kroner, det er en udgiftstigning ud over budgettet på ca. 3%.

Det svarer til en skattestigning på 0,7%.

Det er især børnepasnings som er steget med ikke mindre end 15% eller en udgift på næsten 4 mill., heraf er de 2,2 som tillægsbevilling. Som forklaring gives flere børn.

Det må også være en overraskelse for i budgettet er der regnet med samme antal børn som i 1997.

Der er 77 flere børn , heraf dog de 51 i fritidsordningen, som kun koster netto ca. 8.000 kr. og 26 i dagplejen som koster 45.000,- kr. netto, for at få de 77 børn vil det blive en ekstra udgift på ca. 1,5 mill., de resterende 2,5 mill. er udgifter derudover.

  • Dagplejebørn er steget netto udgift fra ca. 42.000 til 45.000,-
  • Børnehavebørn . 22.000 til 23.000,- excl. anlægsinvesteringer.
  • Fritidsbørn 7.000 til 8.000,-

På nuværende tidspunkt er jeg allerede nervøs for 99 regnskabet., idet udgiften til børnepasning er sat til at stige med 4 %.

En uforudsigelig udgift på 1,1 million er ændring af førtidpensionsloven, det er når Regeringen ændre på lovgivningen midt i budgetåret.

En anden stor post er hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v., som har kostet ca. 500.000 ud over det budgetterede.

Selv om det er svært at finde positive ting skal der nævnes. Kontantmodtagere er faldet, hvilket har givet en mindre udgift på ca. 7- 800.000.

Administrationsudgifterne har jeg flere gange anfægtet, at de stiger meget, de er steget med, som budgetteret 3 % til i alt 21,5 mill.

De fleste poster har dog ramt budgettet rimeligt, desværre her i blandt skatteindtægterne.

I beretningen sammenlignes der flere ting fra 1994 til 98.

Vi er blevet 100 borgere flere, det er da dejligt, arbejdsløsheden er falden til 5,9% men ikke et ord om, at driften er faldet fra et overskud på 4 - 6 mill. til nu et underskud på over 4 mill. Og kassebeholdningen er faldet fra 27,4 mill. til nu 12 mill., svarende til 14 dags udgifter.

Jeg har ved flere lejligheder sagt, at vi skulle til at se på nogle besparelser, men nej det kan vente, nu har vi fået det sort på hvidt. For andet år i træk kommer vi ud med et underskud, hvor lang tid kan vi vente.

Jeg er chokeret over slutresultatet, men vi er heldigvis en rimelig sund virksomhed, som banken, undskyld jeg mener staten ikke med det samme sætter under administration.

Men jeg håber resten af byråddet er enig i, at der skal til at strammes op, så vi også for fremtiden selv kan bestemme. 

Nogle sammenligningstal fra tidligere år:
Alle beløb i 100.000 kr. (20.800 = 20,8 mill.)

 

1997

1998

1999(budget)

Administration netto

20.800

21.410

22.620

Skolerne total

51.319

54.181

52.853

Kulturel virksomhed

2.114

2.215

2.255

Daginstitutioner

27.577

31.558

32.775

Ældreservice

30.986

34.495

34.983

Tandplejen

2.883

3.065

3.173

Ungdomskolen

1.631

1.420

1.254

Teknisk udvalg incl. anlæg

11.529

9.701

11.710

Vejvæsen

4.881

5.588

6.246

Kommunale veje incl. Vintertjeneste

2.990

3.309

2.489

Materielgården (løn + vedligeholdelse)

1.856

1.823

1.950

 

Skatteindtægter

180.000

193.000

Udgifter T.U.

8.400

10.100

B.U

97.100

91.400

S.U

38.200

42.900

Ø.K.

23.500

24.400

Overførselsindkomster

20.100

23.800

Resultat af drift

-600

-4.200

Resultat efter anlægsinvestering

-2.300

-9.800

Kassebeholdning

18.800

12.000

Udarbejdet ,den 24. Maj 99 af Jørgen Kirk

 

 

Siden er sidst ændret 11 January, 2004