PurhusNet > Foreninger > Politiske > Venstre > Årsberetning 2000

 

SØG

ÅRSBERETNING FOR VENSTRE I PURHUS

DØDSFALD
Niels Roed, Søren Sørensen, Peter Andersen afgået ved døden.

LANDSPOLITIK
Venstre har haft et godt år i meningsmålingerne!
Måske fordi de har ligget lidt underdrejet og er forsigtige i deres udtalelser. Anders Fogh Rasmussens taktik med at love skattelettelser til befolkningen har sat flere socialdemokrater i tænkeboks, og det er klart, at vi må tage ansvar for disse udtalelser. Venstre ønsker dog ikke sundhedsvæsenet bombet tilbage, men en effektivisering heraf og  en målrettet indsats og nye ideer til en forenklet samfundsstruktur. Det utrolige bureaukrati vi har, skal der gøres noget ved, og målet er nedsættelse af skatter og afgifter, når Venstre forhåbentlig får regeringsmagten ved næste valg.

LOKALT
Jeg vil nu se tilbage på det år, der er gået for Venstre i Purhus Kommune. Det første år som en samlet forening.

Christiansborg
Mariagerkredsen arrangerede i samarbejde med lokalforeningerne en tur til Christiansborg den 18.

Maj.
Vi var 4 med her fra foreningen og ialt  47 deltagere fra kredsen. Det var især ældre folk, som deltog. Lidt ærgerligt, at så mange havde svært ved at afse tid til en sådan tur på en hverdag, men meningen var jo at se en arbejdsdag i folketinget.  Folketingsmedlem Jørgen Winther tog imod os  og viste os rundt på Christiansborg. En interessant og god oplevelse. Turen gik også omkring Tivoli og en rundvisning i bus rundt i København.

Jubilæum
Byrådsmedlem Bernt Nielsen kunne den 1. April fejre 25 års jubilæum i byrådet. Vi vil også her sige dig tak for din store indsats for Venstre.

EU valg
Valget den 10. Juli til EU parlamentet var et godt valg for Venstre både på landsplan og lokalt. I Purhus kommune var der 3050 personer, som stemte, dvs. en stemmedeltagelse på 48%. Heraf fik venstre 1/3 flere stemmer end det største parti i kommunen. Anne E. Jensen blev således valgt for Aarhus Amt, som var vores mål.

Aktivitetsudvalg
På bestyrelsesmøde den 15/4 nedsatte bestyrelsen et aktivitetsudvalg, som skal se på arrangementer for foreningens medlemmer. Formålet er, at vi som forening også kan samles om andet end politik.

Vildmosen
1. arrangement var en tur til Lille Vildmosen den 26. Maj. Det var en bustur, hvor 22 personer deltog. Vi var så heldige, at Bernt Nielsen, som er særdeles godt kendt på egnen, var guide på turen, og at vi derved besøgte steder, man normalt ikke kommer.

2. arrangement:Teknisk forvaltnings opgaver:
Meningen var, at vi skulle have set materielgården og erhvervscentret og efterfølgende stillet spørgsmål til Tekninsk chef og Vejformand ved Purhus Kommune samt formanden for Teknisk udvalg. Desværre måtte vi aflyse arrangementet pga. af for få tilmeldinger.

Efterårsmøde:  Vi forsøgte at få Anders Fogh Rasmussen til Nørbæk efterskole i efteråret, men han kunne desværre ikke afse tid til dette.

Bestyrelsesarbejde:
SFO ordningen er diskuteret. Hvordan får vi pasningsgaranti og økonomi til at hænge sammen? Venstres bestyrelse anbefaler SFO ordning idet der kan være besparelse i denne ordning.

Budgetforhandling 2000 i Purhus kommune:
Bredt flertal for at skatteprocenten blev holdt i ro (20,5%) og grundskyldspromillen (9) blev fastholdt. Et regeringsindgreb først i 1999: landbrugsgrundskyld til kommunen må højst udgøre 8 promille. Et forslag som Venstre hilser velkommen.

LOF har fået ny skoleleder i Purhus Kommune, da Lone Rasmussen ikke har tid pga. sit arbejde. Ny leder er Alva Molberg, Amtsvejen 22, Gassum. Vi ønsker Alva Mohlberg tillykke med jobbet som skoleleder i LOF

Jeg kan også lige nævne, at vi har en meget velfungerende Ungdomsskole i Kommunen, som de unge bakker godt op om. Herunder er også Musikskolen som Ungdomsskolen arbejder sammen med.

P.t. arbejdes der med planer og ideer til kommunevalget år 2001 i november måned, opstilling af kandidater m.m.

Sommerudflugt forsøges arrangeret til Mols Bjerge i maj/juni

Medlemssituationen :1999 ; 171 medlemmer. 2000 ; 145 medlemmer

Mariagerkredsens medlemstal: 1129 (97); 1028 (98) = fald på 9%

Som noget nyt er besluttet, at formanden for Venstre er med til formøder, og jeg har nydt godt af denne beslutning.

AFSLUTNING:
Til slut i min beretning vil jeg sige TAK til vore medlemmer, fordi I støtter Venstre økonomisk, og da ikke mindst fordi I stemmer på partiet. Der er glædeligt at se, at vi Venstrefolk kan stå sammen, når der er valg. Der skal også til Byrådsgruppen lyde en tak for jeres arbejde, hvor I præger politikken i vores kommune, selv om det kan være svært pga. byrådssammen-sætningen  Bestyrelsen i Venstre vil jeg også takke for et godt samarbejde, gode debatter og stor loyalitet i arbejdet. Jeg synes, vi er kommet gennem det første år på en god og fornuftig måde. Tak for det til alle bestyrelses-medlemmer.

              Bent Olaf Nielsen

 
Hop til toppen

chart.dk