PurhusNet > Foreninger > Politiske > Venstre > Nytårsbrev 2000

 

SØG

VENSTRE i PURHUS KOMMUNE

,,Kletgården", den 18. December 2000.

Her ved årsskiftet er det igen tid til tanker om, hvordan året er gået, og hvad der kan vente os i det nye år. Det er nemmest at forholde sig til det, der er sket, så lad os kigge lidt tilbage.

Folkeafstemningen den 28. September 2000 om Danmarks deltagelse i den fælles valuta gav jo ikke det resultat, som Venstre havde håbet på, men lad os alligevel glædes over, at det økonomisk endnu ikke har haft nogen særlig negativ effekt i vores samfund. At det udenrigspolitisk formentlig vil begrænse vores indflydelse, er knap så heldig.

Jeg vil også nævne Budget 2001. Desværre kommer der igen skattestigninger, men jeg ved, at vore byrådspolitikere kæmpede bravt for at få besparelser igennem, og nogle lykkedes det at få. Det vil jeg gerne takke Venstres politikere for.

Af arrangementer i årets løb kan nævnes en bustur den 6. Juni til Kalø Gods. Der var et pænt fremmøde, og Peter Iversen, Fussingø, viste os rundt og fortalte om godsets historie.

Den 1. november holdt vi et fællesmøde med Venstre i Nørhald på Spentrup Kro, hvor Venstres parlamentsmedlem Anne E. Jensen talte over emnet "Danmark efter afstemningen".

Bestyrelsen er i det forgangne år startet op med forberedelser til Kommunalvalget den 20. November 2001. Der er nedsat et valgudvalg, som bl.a. har sendt brev til alle medlemmer om evt. forslag til kandidater til det kommende valg. Der er indkommet mange gode bud, og det vil jeg gerne sige jer tak for.

Planlagte arrangementer i år 2001 (husk at sætte kryds i kalenderen):

  Grundfoss i Bjerringbro: Venstre i Purhus har fået mulighed for at besøge Grundfoss tirsdag den 30. Januar kl. 19 - 22. En af vore medlemmer er ansat der, og vil vise os rundt.

  Generalforsamling afholdes den 28. Februar kl. 19.30 på Purhus Kro.

  Opstillingsmøde til Kommunalvalget vil blive afholdt i april/maj. Der vil blive orienteret om datoen senere.

   Sommerturen til Hald Hovedgaard ved Viborg den 6. Juni. Tidspunkt offentliggøres senere i Purhus Tjele ugeavis.

Kontingent for år 2001 er fastlagt til 175 kr./person (heraf 25 kr. til valgfonden) og bedes venligst indbetalt senest den 10. Januar på medsendte giroindbetalingskort.

Jeg slutter mit julebrev med at takke medlemmer, byrådsgruppen og bestyrelsen for den store opbakning, I bar givet VENSTRE I PURHUS i år 2000.

Kender I andre, som ønsker at blive medlem, kan i kontakte undertegnede eller en anden fra bestyrelsen (se vedlagte fortegnelse over bestyrelsen).

Jeg ønsker jer alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

       Med venlig hilsen

Bent Olaf Nielsen
Formand

Hop til toppen 

 

chart.dk