PurhusNet > Rådhuset > Service Info > Service Brochurer > Musikskole

 

 Purhus Musikskole 2001/2002
Vi byder alle nye og gamle elever velkommen til Purhus Musikskoles 9. sæson. Igen i år forsøger vi al starte børnehold på alle skolerne. De første 2 gange er det gratis for nye elever at prøve musikskolen, og nye er meget velkomne. Hvis i kender nogen, som også kan tænke sig at gå i musikskolen, så få dem til at ringe til os . Vi sender straks en brochure til dem.

HUSK! tilmelding senest den 22. juni - du kan få tilmeldingsblanketten her

Hvem kan deltage?
Alle børn og unge fra børnehaveklassen op til og med 25 år, som bor i Purhus Kommune. Voksne over 25 år og udenbys elever kan også deltage. men de får intet tilskud.

Hvor foregår undervisningen?
Musikskolen underviser på kommunens 4 skoler og Fussingøegnens Friskole. Vi forsøger at placere undervisningen af de yngste børn i forlængelse af skoledagen.

Venteliste
For de elever, som ikke kan få deres ønske opfyldt, laver vi en venteliste. Der bliver taget kontakt til jer om det videre forløb

Undervisning
Børneholdene
Børneholdene er et tilbud til alle børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Det er en god idé at starte på børneholdene. Så er der god tid til at lære noget om noder, rytmer og meget andet, inden man starter på sit instrument selv. Børneholdene oprettes på dit barns egen skole, hvis der kan samles nok elever. Der bliver et hold for børnehaveklasse - 1. klasse og et hold for 2-3. klasse. Der undervises 45 minutter om ugen i 26 uger, og der afholdes en fælles musikdag.

Grundskolehold
For eleverne i 4. og 5. laver vi et, måske 2, grundskolehold. Undervisningen placeres så eleverne skal transportere sig så lidt som muligt og inden for skolebussernes køretider. Der undervises 45 minutter om ugen i 26 uger, og der afholdes en fælles musikdag.

Rock- bands
Tilbudet gælder fra 4. klasse og op. Her kan man prøve sine evner sammen med andre. Man lærer nye ting og kommer til at prøve forskellige instrumenter. Der undervises 45 minutter om ugen i 36 uger. Nogle af gangene bliver brugt til en fælles øvedag, hvor man ser, hvad de andre kan og meget andet.

Ene- og duoundervisnlng
Ene-eleverne undervises over 36 gange. 23 min. pr. gang. Undervisningen placeres så vidt muligt på egen skole. Duo-eleverne undervises over 36 gange. Hver elev får 15 min. pr. gang. For at eleverne kan få så meget ud af undervisningen som muligt, samler vi dem på små hold 2-3 elever. På den måde deler eleverne 30 eller 45 min. pr. gang. I løbet af sæsonen kan det vise sig, at eleven kan gå over til ene-undervisning. Vi tager kontakt til hjemmet om det.

Fællesarrangementer
Fælles musikdage og andre arrangementer indgår som en del af undervisningen.

Praktisk
Forsømmelse
En elev der forsømmer har intet krav på at få forsømte timer erstattet. Skyldes forsømmelsen længerevarende sygdom, underrettes musikskolelederen. Vi forsøger at undgå at lægge  timer, når der er skolefester, lejrskole o. lign. Husk at melde afbud i god tid til læreren! Lærersygdom meddeles gennem skolernes kontor eller til hjemmet. De timer erstattes.

Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt. Ring efter flere foldere, hvis det er nødvendigt. Indmeldelsen sendes til musik-skolens kontor eller afleveres til læreren inden den 22. juni 2001. Indmeldelser efter fristen tages i betragtning i det omfang, der er plads.

Udmeldelse
Hvis man melder sig ud i løbet af sæsonen får man kun det betalte beløb for den resterende tid tilbage, hvis det overstiger 200 kr., og hvis pladsen bliver overtaget af en anden, eller hvis udmeldelsen skyldes helt særlige omstændigheder. Der kan ske udmeldelse fra 1.1.2002, hvis musikskolen har modtaget skriftlig udmeldelse inden 1.12. 2001.

Sæson
Vores sæson følger skoleåret. Vi starter undervisningen i uge 33. Børneholdene begynder dog først i uge 36.

Instrumenter
Musikskolen har enkelte instrumenter, som kan lejes for 1 sæson ad gangen. Læreren kan yde vejledning ved køb af Instrumenter.

Priser
Betaling for undervisning, noder og eventuel instrumentleje sker pr. giro. Ved restance udsendes én påmindelse. Herefter pålægges der gebyr på 200 kr. pr. rykker.

Børnehold og grundskolehold
Det koster 692 kr. for hele året. Der betales i 2 rater - september og februar. Det er gratis at gå til børne- og grundskolehold for de, der går til solo eller duoundervisning i forvejen.

Band og sammenspil
Undervisningen er gratis for de, der er tilmeldt anden undervisning i musikskolen. og for unge som har meldt sig til ungdomsklubbernes rockværksted.
Ellers koster det 764 kr. for hele året. Der betales i 2 rater - september og februar.

Duo-undervisning
Det koster 1496 kr. for hele året. Der betales i 4 rater - september, november. februar og april. Udenbys elever og voksne over 25 år, betaler 2.400 kr.

Ene-undervisning
Det koster 2075 kr. for hele året.  Der betales i 4 rater - september, november, februar og april. Udenbys elever og voksne over 25 år, betaler 3.600 kr.

Instrumentleje
Der betales 250 kr. pr sæson, som opkræves sammen med rate 1 og 3 eller 1 og 2

Noder og kopiafgift
For at kunne kopiere fra nodebøger opkræves udover de allerede nævnte priser et engangsbeløb pr. elev på 80 kr.

Purhus Musikskole
Skolebakken 5, 8990 Fårup
Tlf. 86 45 30 98, Fax 86 45 23 64, Mobiltlf. 24 42 10 68
e-mail:
musikskolen@purhus.dk
Træffetid: Mandag og fredag kl.10-14
Musikskoleleder: Jørn Danielsen

Musikskolens lærere:

Birrit Andersen

98 54 43 24

Børnehold, klaver, keyboard, blokfløjte og melodica

Jørn Danielsen

86 99 62 32

Guitar, el-guitar, el-bas og rockband

Zoran Jurkic

86 45 44 87

Saxofon og tværfløjte

Mona Kjersgaard

86 47 73 64

Klaver og keyboard

Allan Stig Nielsen

86 38 11 86

Trommer

 

 

 

 

HUSK! tilmelding senest den 22. juni - du kan få tilmeldingsblanketten her

 

Hop til toppen

chart.dk 

Siden er sidst ændret 03. juni 2001